Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 991 3712 320 9912 464 6452 828 5122 854 155
Aktivácia 38 39634 06945 8934 5516 070
Bežná likvidita III. stupeň 5,365,294,905,518,71
Časové rozlíšenie aktív 435,00424,000,0000485,000,0000
Časové rozlíšenie pasív -238,00690,00836,00675,00538,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,730,26260,7896-2,170,0877
Celkové tržby 2 014 2251 902 1112 288 2501 930 7321 945 493
Celkový dlh 264 783281 958296 569242 075204 167
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -466 538-743 777-687 805-501 031-908 387
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 466 538743 777687 805501 031908 387
Čistý cash flow -277 23955 972186 774-407 35614 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -221 9597 547183 673156 313212 706
Čistý zisk -221 9595 503141 479121 655166 269
Čistý zisk v minulom roku 5 503141 479121 655166 269128 141
Cudzie zdroje -1 726 826-2 038 343-2 167 240-2 585 762-2 649 450
Daň z príjmov 0,00002 04442 19434 65846 437
Daň z príjmov v minulom roku 2 04442 19434 65846 43734 657
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 04442 19434 65846 437
Dlhodobé pohľadávky 68 9810,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,5269,2074,1198,9888,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,9161,1274,1197,4288,09
Doba obratu aktív 377,58466,94409,01551,26556,26
Doba obratu pohľadávok 78,6069,2074,1198,9888,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,4142,8839,2536,6231,11
EBIT v minulom roku 7 547183 673156 313212 706162 798
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -221 9597 547183 673156 313212 706
EBITDA 41 718166 261374 255354 385454 700
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 718166 261374 255354 385454 700
Finančná páka 1,151,141,141,091,08
Finančné účty 466 538743 777687 805501 031908 387
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8672-0,8782-0,8793-0,9142-0,9283
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86720,87820,87930,91420,9283
Hrubá marža 0,45320,50120,52910,55550,5541
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 575177 233374 722359 885468 330
Krátkodobé pohľadávky 345 548343 960446 564507 874452 231
Krátkodobé záväzky 160 385213 142236 529187 872159 629
Materiál 46 08642 47827 92429 63535 010
Náklady na predaný tovar 1 012 282860 889988 735800 308794 780
Neobežný majetok 1 063 7831 190 3021 302 3521 789 4871 458 150
Obežný majetok 927 1531 130 2651 162 2931 038 5401 396 005
Obrat aktív 0,96670,78170,89240,66210,6562
Obrat neobežného majetku 1,811,521,691,051,28
Obrat obežného majetku 2,081,611,891,801,34
Odpisy 278 344182 160221 892242 388294 476
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 139 17291 080110 946121 194147 238
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 139 17291 080110 946121 194147 238
Osobné náklady 910 247881 289879 907776 064787 169
Ostatné náklady na finančnú činnosť 833,00768,001 1991 0263 624
Ostatné záväzky z obchodného styku 46 61668 50991 21267 89817 636
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 385187 663363 371364 043460 745
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99720,92440,72680,72360,7302
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,001,081,381,381,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76790,89651,101,050,9967
Pohľadávky z obchodného styku 326 543303 819446 564499 880452 011
Pohotová likvidita II. stupeň 5,075,094,785,358,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,23-36,42-11,606,35-189,21
Pridaná hodnota 912 762953 4081 210 7151 072 4921 078 032
Rýchla likvidita I. stupeň 2,913,482,902,665,67
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,351,700,79240,68310,4490
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,351,700,79240,68310,4490
Služby 277 673137 388157 81897 71870 072
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 991 3712 320 9912 464 6452 828 5122 854 155
Spotreba materiálu… 773 005757 570876 810707 141730 778
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 38 3960,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 927 8891 820 1672 200 2831 876 0631 881 439
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 8455 870833,003 2638 627
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 925 0441 814 2972 199 4501 872 8001 872 812
Účtovný cash flow -277 23955 972186 774-407 35614 003
Vlastné imanie 1 726 8262 038 3432 167 2402 585 7622 649 450
Všetky záväzky 264 783281 958296 569242 075204 167
Výsledok hospodárenia -233 781-10 029153 196115 260168 851
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -233 781-10 029153 196115 260168 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -221 9595 503141 479121 655166 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 503141 479121 655166 269128 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -221 9597 547183 673156 313212 706
Zásoby 46 08642 47827 92429 63535 010
Záväzky 264 783281 958296 569242 075204 167
Záväzky z obchodného styku 46 61668 50991 21267 89817 636
Zisk pred zdanením -221 9597 547183 673156 313212 706
Zmena EBIT -29,410,04111,180,73491,31
Účtovné závierky