Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 320 9912 464 6452 828 5122 854 1552 925 611
Aktivácia 34 06945 8934 5516 0706 263
Bežná likvidita III. stupeň 5,294,905,518,7110,18
Časové rozlíšenie aktív 424,000,0000485,000,00004 016
Časové rozlíšenie pasív 690,00836,00675,00538,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26260,7896-2,170,08777,79
Celkové tržby 1 902 1112 288 2501 930 7321 945 4930,0000
Celkový dlh 281 958296 569242 075204 167202 388
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -743 777-687 805-501 031-908 387-1 268 796
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 743 777687 805501 031908 3871 268 796
Čistý cash flow 55 972186 774-407 35614 0031 268 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 547183 673156 313212 706124 859
Čistý zisk 5 503141 479121 655166 269124 859
Čistý zisk v minulom roku 141 479121 655166 269128 141104 897
Cudzie zdroje -2 038 343-2 167 240-2 585 762-2 649 450-2 723 223
Daň z príjmov 2 04442 19434 65846 4370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 42 19434 65846 43734 6570,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 04442 19434 65846 4370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,2074,1198,9888,1472,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,1274,1197,4288,0972,89
Doba obratu aktív 466,94409,01551,26556,26625,91
Doba obratu pohľadávok 69,2074,1198,9888,1472,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000075,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,8839,2536,6231,1134,84
EBIT v minulom roku 183 673156 313212 706162 798104 897
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 547183 673156 313212 706124 859
EBITDA 166 261374 255354 385454 700293 519
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 166 261374 255354 385454 700293 519
Finančná páka 1,141,141,091,081,07
Finančné účty 743 777687 805501 031908 3871 268 796
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8782-0,8793-0,9142-0,9283-0,9308
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87820,87930,91420,92830,9308
Hrubá marža 0,50120,52910,55550,55410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 177 233374 722359 885468 330272 016
Krátkodobé pohľadávky 343 960446 564507 874452 231340 701
Krátkodobé záväzky 213 142236 529187 872159 629162 832
Materiál 42 47827 92429 63535 01044 040
Náklady na predaný tovar 860 889988 735800 308794 780780 447
Neobežný majetok 1 190 3021 302 3521 789 4871 458 1501 268 058
Obežný majetok 1 130 2651 162 2931 038 5401 396 0051 653 537
Obrat aktív 0,78170,89240,66210,65620,5832
Obrat neobežného majetku 1,521,691,051,281,35
Obrat obežného majetku 1,611,891,801,341,03
Odpisy 182 160221 892242 388294 476156 298
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 91 080110 946121 194147 238156 298
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 91 080110 946121 194147 2380,0000
Osobné náklady 881 289879 907776 064787 1690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 768,001 1991 0263 62421 503
Ostatné záväzky z obchodného styku 68 50991 21267 89817 6360,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 187 663363 371364 043460 745281 157
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92440,72680,72360,73020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,381,381,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89651,101,050,99675,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,03090,0849-0,21750,00750,7437
Pohľadávky z obchodného styku 303 819446 564499 880452 011340 701
Pohotová likvidita II. stupeň 5,094,785,358,499,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -36,42-11,606,35-189,21-2,15
Pridaná hodnota 953 4081 210 7151 072 4921 078 032925 624
Rýchla likvidita I. stupeň 3,482,902,665,677,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,700,79240,68310,44900,6895
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,700,79240,68310,44900,6895
Služby 137 388157 81897 71870 07282 323
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 320 9912 464 6452 828 5122 854 1552 925 611
Spotreba materiálu… 757 570876 810707 141730 778704 387
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 820 1672 200 2831 876 0631 881 4391 706 071
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 870833,003 2638 6270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 814 2972 199 4501 872 8001 872 8121 706 071
Účtovný cash flow 55 972186 774-407 35614 0031 268 796
Vlastné imanie 2 038 3432 167 2402 585 7622 649 4502 723 223
Všetky záväzky 281 958296 569242 075204 167202 388
Výsledok hospodárenia -10 029153 196115 260168 851137 221
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 029153 196115 260168 851137 221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 503141 479121 655166 269124 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 141 479121 655166 269128 141104 897
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 547183 673156 313212 706162 551
Zásoby 42 47827 92429 63535 01044 040
Záväzky 281 958296 569242 075204 167202 388
Záväzky z obchodného styku 68 50991 21267 89817 6360,0000
Zisk pred zdanením 7 547183 673156 313212 706162 551
Zmena EBIT 0,04111,180,73491,311,19
Účtovné závierky