BB EXPO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 404 3211 393 9171 673 2051 738 1701 903 613
Aktivácia 0,000011 7000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93860,81120,78500,71130,5982
Časové rozlíšenie aktív 331,00601,00166,00796,00549,00
Časové rozlíšenie pasív 128,000,0000560,000,00001 093
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09360,3298-0,0511-0,2166-0,9952
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,92511,061,601,992,45
Celkové tržby 408 893428 156427 908463 0390,0000
Celkový dlh 674 785716 3001 029 0361 157 4351 350 629
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -567 100-498 816-722 287-689 402-549 229
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 567 100498 816722 287689 402549 229
Čistý cash flow 68 284-223 47132 885125 796549 229
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 62 60846 83979 89438 48329 576
Čistý zisk 51 79234 00962 87428 04029 576
Čistý zisk v minulom roku 34 00962 87428 040804,0023 711
Cudzie zdroje -729 408-677 617-643 609-580 735-551 891
Daň z príjmov 10 81612 83017 02010 4430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 83017 02010 4438 4150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 81612 83017 02010 4430,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,3961,3971,62104,07139,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,4154,2667,2085,24128,11
Doba obratu aktív 1 3841 2251 4421 3831 032
Doba obratu pohľadávok 54,3961,3971,62104,07139,39
Doba obratu zásob 1 8311 1430,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 166 18391 8580,00000,00001 055
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 661,16626,44883,89918,42730,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 2723 0790,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 46 83979 89438 4839 21923 711
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 62 60846 83979 89438 48329 576
EBITDA 126 858163 539191 936175 822172 176
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 126 858163 539191 936175 822172 176
Finančná páka 1,932,062,602,993,45
Finančné účty 567 100498 816722 287689 402549 229
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5194-0,4861-0,3847-0,3341-0,2899
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51940,48610,38470,33410,2899
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 203 344165 536200 253175 642172 007
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47790,51130,61300,66400,7079
Krátkodobé pohľadávky 55 20969 84683 100130 788257 061
Krátkodobé záväzky 671 105712 7211 025 6101 154 1541 347 577
Krytie dlhovej služby 991,080,0000342,740,0000157,53
Náklady na predaný tovar 255 979265 319247 515317 533466 304
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 4742 8320,00000,00000,0000
Neobežný majetok 774 287815 785867 652917 1841 096 774
Obežný majetok 629 703577 531805 387820 190806 290
Obrat neobežného majetku 0,47850,50900,48810,50010,6137
Obrat obežného majetku 0,58840,71900,52590,55920,8349
Odpisy 90 336117 614116 148137 226133 293
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 16858 80758 07468 613133 293
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 16858 80758 07468 6130,0000
Osobné náklady 22 81434 51532 65225 5430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 314,00169,00183,00180,00169,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 13623 88652 606185 6350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 142 128151 623179 022165 266162 869
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1670-0,52190,07690,27170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 77,6952,950,00000,00000,4436
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,024,345,395,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,98571,180,86721,55
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1843-0,53810,07760,27430,8159
Pohľadávky z obchodného styku 53 19561 73177 973107 124236 268
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92760,79870,78500,71130,5982
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,683,03-19,57-4,62-1,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48050,51390,61500,66590,7095
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,92511,061,601,992,45
Pridaná hodnota 114 514149 953176 007141 154206 833
Primárna platobná neschopnosť 0,09660,38690,67471,730,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,84490,69990,70390,59730,4072
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,324,385,366,587,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,324,385,366,587,84
Služby 212 344191 930203 783287 051420 767
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 404 3211 393 9171 673 2051 738 1701 903 613
Spotreba materiálu… 42 16182 25743 73230 48245 537
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 408 893416 355427 772458 687673 137
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 38 4001 0834 2500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 4335 1260,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 368 060410 146423 522458 687673 137
Účtovný cash flow 68 284-223 47132 885125 796549 229
Vlastné imanie 729 408677 617643 609580 735551 891
Všetky záväzky 674 785716 3001 029 0361 157 4351 350 629
Výnosy budúcich období krátkodobé 128,000,0000560,000,00001 093
Výsledok hospodárenia 62 92247 00880 03838 59638 883
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 92247 00880 03838 59638 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 79234 00962 87428 04029 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 00962 87428 040804,0023 711
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 62 60846 83979 89438 48338 763
Zásoby 7 3948 8690,00000,00000,0000
Záväzky 674 785716 3001 029 0361 157 4351 350 629
Záväzky z obchodného styku 5 13623 88652 606185 6350,0000
Zisk pred zdanením 62 60846 83979 89438 48338 763
Zmena EBIT 1,340,58632,084,171,25
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky