P.E.M., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 200 125197 796199 408191 324194 536
Bežná likvidita III. stupeň 27,1922,7719,9078,4136,60
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 724
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000029,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,781,261,331,763,51
Celkové tržby 28 44226 89333 79942 4540,0000
Celkový dlh 42 04243 30744 58737 32839 986
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 571-10 489-12 796-4 094-17 707
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 57110 48912 7964 09417 707
Čistý cash flow 12 57110 48912 7964 09417 707
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 074148,001 305-71,00276,00
Čistý zisk 3 594-332,00825,00-551,00276,00
Čistý zisk v minulom roku -332,00825,00-551,0026,00227,00
Cudzie zdroje -158 083-154 489-154 821-153 996-154 521
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 2962 4251 9221 536812,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 346,461 3701 090867,57504,34
Doba obratu aktív 2 5682 6852 1531 645972,29
Doba obratu pohľadávok 2 2962 4251 9221 536812,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000046,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,40112,77103,5520,0325,24
EBIT v minulom roku 148,001 305-71,00506,00227,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 074148,001 305-71,00276,00
EBITDA 4 614719,002 0541 5641 481
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 614719,002 0541 5641 481
Efektívna daňová sadzba 0,11783,240,3678-6,760,0000
Finančná páka 1,271,281,291,241,26
Finančné účty 12 57110 48912 7964 09417 707
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7899-0,7811-0,7764-0,8049-0,7943
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78990,78110,77640,80490,7943
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 074148,001 384589,00727,00
Krátkodobé pohľadávky 178 924178 677177 982178 600162 475
Krátkodobé záväzky 7 0448 3099 5892 3305 051
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 3526 8005 8671 6860,0000
Náklady na predaný tovar 22 99624 03227 76934 28839 711
Neobežný majetok 8 6308 6308 6308 6308 630
Obežný majetok 191 495189 166190 778182 694180 182
Obrat neobežného majetku 3,303,123,924,928,46
Odpisy 0,00000,000079,00661,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000079,00661,000,0000
Osobné náklady 120,001 4353 7966 2210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 540,00571,00670,00975,00754,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 594-332,00904,00110,00276,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,02200,50160,62950,76180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8390
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 45,381,991,591,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 45,381,991,561,190,0000
Pohľadávky z obchodného styku 26 997100 909100 909100 909100 909
Pohotová likvidita II. stupeň 27,1922,7719,9078,4136,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,58-14,73-12,10-37,62-8,73
Pridaná hodnota 5 4462 8616 0308 16633 318
Rýchla likvidita I. stupeň 1,781,261,331,763,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,1160,2321,7123,8727,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,1160,2321,7123,8727,00
Služby 21 96324 03227 76934 28839 691
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 200 125197 796199 408191 324194 536
Spotreba materiálu… 1 0330,00000,00000,000020,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 44226 89333 79942 45473 029
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 44226 89333 79942 45473 029
Účtovný cash flow 12 57110 48912 7964 09417 707
Vlastné imanie 158 083154 489154 821153 996154 521
Všetky záväzky 42 04243 30744 58737 32839 986
Výsledok hospodárenia 4 614719,001 975903,001 481
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 614719,001 975903,001 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 594-332,00825,00-551,00276,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -332,00825,00-551,0026,00227,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 074148,001 305-71,00444,00
Záväzky 42 04243 30744 58737 32839 986
Záväzky z obchodného styku 6 3526 8005 8671 6860,0000
Zisk pred zdanením 4 074148,001 305-71,00444,00
Zmena EBIT 27,530,1134-18,38-0,14031,22