P.E.M., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 196 160200 125197 796199 408191 324
Bežná likvidita III. stupeň 28,1227,1922,7719,9078,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,401,781,261,331,76
Celkové tržby 15 34328 44226 89333 79942 454
Celkový dlh 41 66742 04243 30744 58737 328
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 349-12 571-10 489-12 796-4 094
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 34912 57110 48912 7964 094
Čistý cash flow 9 34912 57110 48912 7964 094
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 4884 074148,001 305-71,00
Čistý zisk -3 5903 594-332,00825,00-551,00
Čistý zisk v minulom roku 3 594-332,00825,00-551,0026,00
Cudzie zdroje -154 493-158 083-154 489-154 821-153 996
Daň z príjmov 102,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 102,00480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 2392 2962 4251 9221 536
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 642,24346,461 3701 090867,57
Doba obratu aktív 4 6672 5682 6852 1531 645
Doba obratu pohľadávok 4 2392 2962 4251 9221 536
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 158,6590,40112,77103,5520,03
EBIT v minulom roku 4 074148,001 305-71,00506,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 4884 074148,001 305-71,00
EBITDA -3 3674 614719,002 0541 564
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 3674 614719,002 0541 564
Efektívna daňová sadzba -0,02920,11783,240,3678-6,76
Finančná páka 1,271,271,281,291,24
Finančné účty 9 34912 57110 48912 7964 094
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7876-0,7899-0,7811-0,7764-0,8049
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78760,78990,78110,77640,8049
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 4884 074148,001 384589,00
Krátkodobé pohľadávky 178 181178 924178 677177 982178 600
Krátkodobé záväzky 6 6697 0448 3099 5892 330
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 8606 3526 8005 8671 686
Náklady na predaný tovar 17 99822 99624 03227 76934 288
Neobežný majetok 8 6308 6308 6308 6308 630
Obežný majetok 187 530191 495189 166190 778182 694
Obrat neobežného majetku 1,783,303,123,924,92
Odpisy 0,00000,00000,000079,00661,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000079,00661,00
Osobné náklady 0,0000120,001 4353 7966 221
Ostatné náklady na finančnú činnosť 121,00540,00571,00670,00975,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 5903 594-332,00904,00110,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,02200,50160,62950,7618
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,60930,44200,39000,37860,0964
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,000045,381,991,591,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000045,381,991,561,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,60930,44200,39000,37860,0964
Pohľadávky z obchodného styku 26 99726 997100 909100 909100 909
Pohotová likvidita II. stupeň 28,1227,1922,7719,9078,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,53-12,58-14,73-12,10-37,62
Pridaná hodnota -2 6555 4462 8616 0308 166
Rýchla likvidita I. stupeň 1,401,781,261,331,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,389,1160,2321,7123,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,389,1160,2321,7123,87
Služby 17 99821 96324 03227 76934 288
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 196 160200 125197 796199 408191 324
Spotreba materiálu… 0,00001 0330,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 34328 44226 89333 79942 454
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 34328 44226 89333 79942 454
Účtovný cash flow 9 34912 57110 48912 7964 094
Vlastné imanie 154 493158 083154 489154 821153 996
Všetky záväzky 41 66742 04243 30744 58737 328
Výsledok hospodárenia -3 3674 614719,001 975903,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 3674 614719,001 975903,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 5903 594-332,00825,00-551,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 594-332,00825,00-551,0026,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 4884 074148,001 305-71,00
Záväzky 41 66742 04243 30744 58737 328
Záväzky z obchodného styku 5 8606 3526 8005 8671 686
Zisk pred zdanením -3 4884 074148,001 305-71,00
Zmena EBIT -0,856227,530,1134-18,38-0,1403