SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 25 775 28825 210 40924 327 55221 129 94617 965 660
Bankové úvery 2 883 2103 339 2423 789 9004 583 2831 080 187
Bežná likvidita III. stupeň 3,164,112,961,910,9852
Bežné bankové úvery 465 199457 599451 067793 613496 412
Časové rozlíšenie aktív 59 51072 70663 40070 40733 929
Časové rozlíšenie pasív 448,00553,00686,00810,00965,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,23490,96770,7537-0,89560,1336
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25170,25920,33140,47570,6650
Celkové tržby 23 685 62429 260 97230 415 91526 828 35623 718 509
Celkový dlh 5 183 7685 189 9506 055 1026 810 8177 175 402
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 634 926696 3172 409 3404 491 057-585 940
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 248 2842 642 9251 380 56092 2261 666 127
Čistý cash flow -394 6411 262 3651 288 334-1 573 901761 118
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 057 4134 814 9346 978 2995 570 7184 946 084
Čistý zisk 1 571 1663 748 1425 453 4454 279 0263 820 791
Čistý zisk v minulom roku 3 748 1425 453 4454 279 0263 820 7914 143 436
Cudzie zdroje -20 591 072-20 019 906-18 271 764-14 318 319-10 789 293
Daň z príjmov 442 4991 016 6061 466 9501 212 1181 096 881
Daň z príjmov v minulom roku 1 016 6061 466 9501 212 1181 096 8811 186 286
Daň z príjmov z bežnej činnosti 442 4991 016 6061 466 9501 212 1181 096 881
Dlhodobé bankové úvery 2 418 0112 881 6433 338 8333 789 670583 775
Dlhodobý dlh 2 418 0112 881 6433 338 8333 789 670583 775
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,9632,5234,9637,8143,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,8322,6830,5332,5234,18
Doba obratu aktív 403,00319,83295,82292,18282,66
Doba obratu pohľadávok 40,9632,5234,9637,8143,65
Doba obratu zásob 17 9787 9917 8314 7831 922
Doba splácania záväzkov 16 3385 3006 4124 2746 728
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,2716,5520,7824,3089,61
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10 5592 3832 7082 4206 120
EBIT v minulom roku 4 814 9346 978 2995 570 7184 946 0845 366 623
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 057 4134 814 9346 978 2995 570 7184 946 084
EBITDA 6 033 2808 748 27610 347 7208 558 7767 053 859
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 033 2808 748 27610 347 7208 558 7767 053 859
Finančná páka 1,251,261,331,481,67
Finančné účty 2 248 2842 642 9251 380 56092 2261 666 127
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7989-0,7941-0,7511-0,6776-0,6006
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79890,79410,75110,67760,6006
Hrubá marža 0,49520,51130,55110,51820,4854
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 199 6359 107 71810 473 9428 659 8157 264 575
Krátkodobé pohľadávky 2 619 8782 563 0092 874 8132 734 4552 774 546
Krátkodobé záväzky 1 680 0511 304 5351 709 2421 757 3715 695 692
Krytie dlhovej služby 137,91174,32178,70107,56248,27
Materiál 1 670 2081 861 3421 969 1831 847 2141 430 683
Nákladové úroky 43 74850 18657 90479 57428 412
Nákladové úroky v minulom roku 50 18657 90479 57428 41236 901
Náklady na predaný tovar 11 615 15013 808 73113 255 36312 494 95211 686 022
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 37 53489 84597 303150 088309 003
Neobežný majetok 18 998 85217 964 69017 921 15716 265 99011 864 051
Obežný majetok 6 716 9267 173 0136 342 9954 793 5496 067 680
Obrat aktív 0,90571,141,231,251,29
Obrat neobežného majetku 1,231,601,671,621,96
Obrat obežného majetku 3,484,014,735,513,82
Odpisy 4 003 3644 064 6363 413 2582 990 3802 143 706
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 001 6822 032 3181 706 6291 495 1901 071 853
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 001 6822 032 3181 706 6291 495 1901 071 853
Osobné náklady 7 710 2698 314 1528 222 8426 980 2325 806 163
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5555 3825 5645 9599 754
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 085 830577 815721 780973 0255 178 876
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 574 5307 812 7788 866 7037 269 4065 964 497
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65730,55570,49060,50210,5043
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 312,51166,53172,2692,6237,26
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,802,041,991,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,211,441,391,45
Pohľadávky z obchodného styku 1 652 0401 787 9502 510 3532 351 5372 172 647
Pohotová likvidita II. stupeň 2,302,992,001,140,7225
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 52,18-15,86-14,189,10-14,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,0225,1522,25-19,7826,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25170,25920,33140,47570,6650
Pridaná hodnota 11 729 84314 962 23016 761 32913 901 53011 512 709
Primárna platobná neschopnosť 0,65730,32810,28750,42322,38
Rýchla likvidita I. stupeň 1,051,500,63890,03610,2690
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85920,59330,58520,79581,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85920,59330,58520,79581,02
Služby 2 294 4372 548 7652 301 3982 137 0422 534 228
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 775 28825 210 40924 327 55221 129 94617 965 660
Spotreba materiálu… 9 283 17911 170 12110 856 66210 207 8228 842 791
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 883 2103 339 2423 789 9004 583 2831 080 187
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 430 94828 953 37330 082 58526 449 98123 308 966
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 85 955182 41265 89353 499110 235
Tržby z predaja tovaru 51 84290 924111 058157 109328 250
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 293 15128 680 03729 905 63426 239 37322 870 481
Účtovný cash flow -394 6411 262 3651 288 334-1 573 901761 118
Úročený dlh 2 883 2103 339 2423 789 9004 583 2831 080 187
Úrokové krytie 47,0395,94120,5170,01174,08
Vlastné imanie 20 591 07220 019 90618 271 76414 318 31910 789 293
Všetky záväzky 5 183 7685 189 9506 055 1026 810 8177 175 402
Výsledok hospodárenia 2 063 0724 820 3186 984 1255 577 0004 955 820
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 063 0724 820 3186 984 1255 577 0004 955 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 571 1663 748 1425 453 4454 279 0263 820 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 748 1425 453 4454 279 0263 820 7914 143 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 013 6654 764 7486 920 3955 491 1444 917 672
Zásoby 1 848 7641 967 0792 087 6221 966 8681 627 007
Záväzky 5 183 7685 189 9506 055 1026 810 8177 175 402
Záväzky z obchodného styku 1 085 830586 565721 780995 1975 181 263
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00008 7500,000022 1722 387
Zisk pred zdanením 2 013 6654 764 7486 920 3955 491 1444 917 672
Zmena EBIT 0,42730,69001,251,130,9216
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 52 79945 73416 23044 89564 568
Účtovné závierky