3C s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 4 9284 9284 9305 1110,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,165,165,165,270,0000
Časové rozlíšenie aktív -135,00-135,00-135,00-135,000,0000
Celkové tržby 0,000065,0066,000,00000,0000
Celkový dlh 1 4351 4341 4351 4400,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -240,00-240,00-242,00-423,000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,46150,50000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 240,00240,00242,00423,000,0000
Čistý cash flow 0,0000-183,00-181,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000030,0033,000,00000,0000
Čistý zisk 0,000030,0033,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 30,00-450,00-449,00-449,000,0000
Cudzie zdroje -3 493-3 494-3 495-3 6710,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000040 43139 8180,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000040 43139 8180,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000027 67327 2640,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000040 43139 8180,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00007 9467 8310,00000,0000
EBIT v minulom roku 30,00-450,00-449,00-449,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000030,0033,000,00000,0000
EBITDA 0,000030,0033,000,00000,0000
EBITDA marža 0,00000,46150,50000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000030,0033,000,00000,0000
Finančná páka 1,411,411,411,390,0000
Finančné účty 240,00240,00242,00423,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7088-0,7090-0,7089-0,71830,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70880,70900,70890,71830,0000
Hrubá marža 0,00000,46150,50000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000030,0033,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 2007 2007 2007 2000,0000
Krátkodobé záväzky 1 4161 4151 4161 4210,0000
Náklady na predaný tovar 0,000035,0033,000,00000,0000
Neobežný majetok -2 377-2 377-2 377-2 3770,0000
Obežný majetok 7 4407 4407 4427 6230,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 803,00803,00803,00803,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000030,0033,000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-2,82-2,740,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-2,82-2,740,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 2007 2007 2007 2000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,165,165,165,270,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000019,0919,310,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000030,0033,000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000047,8043,480,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000047,8043,480,00000,0000
Služby 0,000035,0033,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 9284 9284 9305 1110,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000065,0066,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000065,0066,000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000-183,00-181,000,00000,0000
Vlastné imanie 3 4933 4943 4953 6710,0000
Všetky záväzky 1 4351 4341 4351 4400,0000
Výsledok hospodárenia 0,000030,0033,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000030,0033,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,000030,0033,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 30,00-450,00-449,00-449,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,000030,0033,000,00000,0000
Záväzky 1 4351 4341 4351 4400,0000
Záväzky z obchodného styku 803,00803,00803,00803,000,0000
Zisk pred zdanením 0,000030,0033,000,00000,0000