KYSUCA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 871 7101 422 4191 478 1051 504 7731 520 918
Bankové úvery 3 957 9920,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,12471,421,201,131,19
Bežné bankové úvery 1 265 5520,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 56 23742 89138 29811 66310 237
Časové rozlíšenie pasív 3 465 34029 21957 41287 246137 374
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,560,54010,78160,90970,7217
Celkové tržby 2 892 2012 831 2542 970 4552 712 1322 739 876
Celkový dlh 4 433 561488 573623 270675 268579 974
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 670 744-242 609-331 590-380 941-397 123
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 287 248242 609331 590380 941397 123
Čistý cash flow 44 639-88 981-49 351-16 182-149 620
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 323 795283 405260 444203 484270 636
Čistý zisk 228 182227 204208 639153 475214 787
Čistý zisk v minulom roku 227 204208 639153 475214 787230 167
Cudzie zdroje -972 809-904 627-797 423-742 259-803 570
Daň z príjmov 56 01355 99450 89749 85855 849
Daň z príjmov v minulom roku 55 99450 89749 85855 84960 344
Daň z príjmov z bežnej činnosti 56 01355 99450 89749 85855 849
Dlhodobé bankové úvery 2 692 4400,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 692 4400,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,3143,5040,1246,5238,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,3143,1440,1143,5837,82
Doba obratu aktív 1 160188,35185,34208,92209,18
Doba obratu pohľadávok 38,3143,5040,1246,5238,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,1853,3664,8777,3862,89
EBIT v minulom roku 283 405260 444203 484270 636290 511
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 323 795283 405260 444203 484270 636
EBITDA 504 108424 901405 441366 006409 020
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 504 108424 901405 441366 006409 020
Finančná páka 9,121,571,852,031,89
Finančné účty 287 248242 609331 590380 941397 123
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1097-0,6360-0,5395-0,4933-0,5283
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,10970,63600,53950,49330,5283
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 498 917414 509404 296365 224408 149
Krátkodobé pohľadávky 292 904328 485319 965335 082278 383
Krátkodobé záväzky 375 998402 979517 307557 303457 222
Krytie dlhovej služby 0,143915,287,154,273,03
Materiál 604,00217,00350,00316,0019 599
Nákladové úroky 39 600207,00908,00151,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 207,00908,00151,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 185 9372 168 8752 258 9842 042 1502 035 374
Neobežný majetok 8 221 891793 085765 680721 217750 899
Obežný majetok 593 582586 443674 127771 893759 782
Obrat aktív 0,31461,941,971,751,74
Obrat neobežného majetku 0,33943,483,803,653,53
Obrat obežného majetku 4,704,704,323,413,49
Odpisy 198 462197 746179 412164 620159 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 99 23198 87389 70682 31079 748
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 99 23198 87389 70682 31079 748
Osobné náklady 255 296303 896366 503353 428346 550
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 39110 3921 145948,00871,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 323 558368 817436 636504 689411 179
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 426 644424 950388 051318 095374 283
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42220,51720,56220,60230,5604
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,371,931,781,661,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,171,191,131,22
Pohľadávky z obchodného styku 292 887325 784319 842313 898275 004
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12461,421,201,131,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,7910,1716,1645,875,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,13-429,86-54,35-107,170,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,560,54010,78160,90970,7217
Pridaná hodnota 604 657587 540651 873586 780618 442
Primárna platobná neschopnosť 1,101,131,441,611,50
Rýchla likvidita I. stupeň 0,05620,56130,57700,59100,6679
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,791,151,541,841,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,791,151,541,841,42
Služby 794 158762 299761 080672 762629 702
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 871 7101 422 4191 478 1051 504 7731 520 918
Spotreba materiálu… 1 391 7791 406 5761 497 9041 369 3881 405 672
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 957 9920,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 871 6942 856 5152 990 8572 689 0132 725 216
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 81 000100 10080 00060 00071 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,000,00000,000083,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 790 5942 756 4152 910 8572 628 9302 653 816
Účtovný cash flow 44 639-88 981-49 351-16 182-149 620
Úročený dlh 3 957 9920,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 8,181 369286,831 3480,0000
Vlastné imanie 972 809904 627797 423742 259803 570
Všetky záväzky 4 433 561488 573623 270675 268579 974
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 454 5249 20127 60446 007116 591
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 20118 40328 19339 62418 403
Výsledok hospodárenia 305 746227 155226 029201 469249 524
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 305 746227 155226 029201 469249 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 228 182227 204208 639153 475214 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 227 204208 639153 475214 787230 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 284 195283 198259 536203 333270 636
Zásoby 604,00217,00350,00316,0019 599
Záväzky 4 433 561488 573623 270675 268579 974
Záväzky z obchodného styku 323 558368 817461 478504 689411 179
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000024 8420,00000,0000
Zisk pred zdanením 284 195283 198259 536203 333270 636
Zmena EBIT 1,141,091,280,75190,9316
Účtovné závierky