Operatíva, lekárska spoločnosť, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 46 41349 35971 91550 67179 789
Bežná likvidita III. stupeň 3,302,362,481,921,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 478
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,37-0,7890-1,03-0,6142-0,4372
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,511,471,960,88460,4501
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,040,76860,70920,96132,80
Celkové tržby 216 336205 580213 852199 9040,0000
Celkový dlh 23 62321 45129 84024 83658 779
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 156-22 019-43 331-15 869-9 186
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 15622 01943 33115 8699 186
Čistý cash flow 31 15622 01943 33115 8699 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 39418 57328 8059 3382 192
Čistý zisk 9 17914 29721 8976 56770,00
Čistý zisk v minulom roku 14 29721 8976 568-1 7423 711
Cudzie zdroje -22 790-27 908-42 075-25 835-21 010
Daň z príjmov 4 2154 2766 9082 4370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 2766 9082 437480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 2154 2766 9082 4370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,3023,0619,3633,4514,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,7418,5818,9133,4514,35
Doba obratu aktív 79,2487,64123,6892,52118,78
Doba obratu pohľadávok 16,3023,0619,3633,4514,35
Doba obratu zásob 821,25607,31248,86395,06323,52
Doba splácania záväzkov 40 41445 81230 53125 67996,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,1726,5237,9832,7630,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 29412 9046 9594 0650,0000
EBIT v minulom roku 18 57328 8059 339-319,004 248
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 39418 57328 8059 3382 192
EBITDA 20 78221 87337 52920 54319 896
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 78221 87337 52920 54319 896
Finančná páka 2,041,771,711,963,80
Finančné účty 31 15622 01943 33115 8699 186
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4910-0,5654-0,5851-0,5099-0,2633
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49100,56540,58510,50990,2633
Hrubá marža 0,79880,73390,78250,74800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 49121 62937 36220 33117 712
Krátkodobé pohľadávky 9 54912 98911 25918 3229 637
Krátkodobé záväzky 12 40114 93622 08317 94020 407
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 704,004 2075 0332 8400,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000061,519,38
Materiál 0,00000,00000,00000,000037,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000334,002 122
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000334,00943,00537,00
Náklady na predaný tovar 40 97854 69644 90950 37477 258
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 112,00119,00264,00255,00220,00
Neobežný majetok 5 45614 15317 14516 20459 293
Obežný majetok 40 95735 20654 77034 46719 018
Obrat aktív 4,614,162,953,953,07
Obrat neobežného majetku 39,1814,5312,3812,344,14
Obrat obežného majetku 5,225,843,885,8012,89
Obrat zásob 0,44440,60101,470,92391,13
Odpisy 7 3082 9928 52810 98814 110
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 3082 9928 52810 98814 110
Osobné náklady 147 748122 958126 101122 7270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,00244,00167,00212,002 184
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 48717 28930 42517 55514 180
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,40280,51230,52040,25420,0033
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39380,53960,57800,28530,0369
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67130,44610,60250,31320,1151
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85500,81500,75360,82080,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 5431 268633,82586,392,17
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,231,331,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,201,241,1211,90
Pohľadávky z obchodného styku 9 22110 46310 99418 3229 637
Pohotová likvidita II. stupeň 3,282,342,471,910,9948
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7315-1,27-0,9710-1,63-2,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000047,514,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50900,43460,41490,49010,7367
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,040,76860,70920,96132,80
Pridaná hodnota 172 801150 877167 329149 530167 929
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,40280,51230,52040,25420,0033
Rýchla likvidita I. stupeň 2,511,471,960,88460,4501
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,140,98070,79511,212,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,140,98070,79511,212,95
Služby 21 68322 63624 40926 41029 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 41349 35971 91550 67179 789
Spotreba materiálu… 19 18331 94120 23623 70947 671
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 215 179205 573212 238199 904245 187
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 4000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 204,00195,00444,00332,00326,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 213 575205 378211 794199 572244 861
Účtovný cash flow 31 15622 01943 33115 8699 186
Úrokové krytie 0,00000,00000,000027,961,03
Vlastné imanie 22 79027 90842 07525 83521 010
Všetky záväzky 23 62321 45129 84024 83658 779
Výsledok hospodárenia 13 48518 88129 0019 5555 786
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 48518 88129 0019 5555 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 17914 29721 8976 56770,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 29721 8976 568-1 7423 711
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 39418 57328 8059 0041 446
Zásoby 252,00198,00180,00276,00195,00
Záväzky 23 62321 45129 84024 83658 779
Záväzky z obchodného styku 704,004 2075 0332 8400,0000
Zisk pred zdanením 13 39418 57328 8059 0041 446
Zmena EBIT 0,72120,64483,08-29,270,5160
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 3890,00000,00000,00000,0000