Chata Zverovka spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 256 540178 005180 052147 547147 472
Aktivácia 1 1461 7621 482968,00971,00
Časové rozlíšenie aktív 720,00802,001 4101 379599,00
Časové rozlíšenie pasív 375,002 4851 600356,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,972,062,672,463,27
Celkové tržby 377 731312 722267 662209 2790,0000
Celkový dlh 170 044118 214129 777104 648112 932
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 43 07856 86454 13961 18967 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 7015 9158 6406 6063 710
Čistý cash flow 12 786-2 7252 0345 8993 710
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 01415 13211 51517 4719 903
Čistý zisk 28 8158 6316 1328 0514 377
Čistý zisk v minulom roku 8 6316 1328 051-48,006 179
Cudzie zdroje -86 121-57 306-48 675-42 543-34 540
Daň z príjmov 8 4943 2332 0361 6590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2332 0361 659960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 4943 2332 0361 6590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,722,751,911,733,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,722,751,141,243,28
Doba obratu aktív 248,65210,81247,00264,68293,52
Doba obratu pohľadávok 2,722,751,911,733,33
Doba obratu zásob 108,85121,3191,2850,2256,98
Doba splácania záväzkov 674,76312,12426,71208,3883,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,9239,0959,4124,3339,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 543,20172,02272,1353,890,0000
EBIT v minulom roku 15 13211 51517 4716 32710 862
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 01415 13211 51517 4719 903
EBITDA 60 91628 28423 67528 30216 842
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 60 91628 28423 67528 30216 842
Finančná páka 2,983,113,703,474,27
Finančné účty 18 7015 9158 6406 6063 710
Hrubá marža 0,39070,43960,44760,53120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 59 68228 18923 58228 05114 623
Krátkodobé finančné výpomoci 61 77962 77962 77967 79571 118
Krátkodobé pohľadávky 2 8092 3191 395967,001 672
Krátkodobé záväzky 77 29633 01043 31013 56119 992
Krytie dlhovej služby 14,938,657,073,653,05
Materiál 3 9523 9304 091776,00528,00
Nákladové úroky 3 7053 2683 3477 7615 526
Nákladové úroky v minulom roku 3 2683 3477 7615 4154 683
Náklady na predaný tovar 228 998170 707146 27592 29986 849
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 41 81238 60337 04723 75322 601
Neobežný majetok 221 841156 139159 342135 327137 963
Obežný majetok 33 97921 06419 30010 8418 910
Obrat aktív 1,471,731,481,381,24
Obrat neobežného majetku 1,701,971,671,501,33
Obrat obežného majetku 11,0814,6313,7918,7720,58
Obrat zásob 3,353,014,007,276,41
Odpisy 18 53213 05212 06410 5803 421
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 2666 5266 0325 2903 421
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 2666 5266 0325 2900,0000
Osobné náklady 93 992112 37199 00790 4790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 26495,0093,00251,002 219
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 30,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 62 22518 19327 6213 5070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 34721 68318 19618 6317 798
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63690,81730,82650,81390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,533,563,234,681,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,221,211,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,311,101,081,1028,22
Pohľadávky z obchodného styku 2 8092 319830,00692,001 646
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,7421,03-23,93-7,21-9,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,45-0,83380,60770,76010,6714
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66280,66410,72080,70930,7658
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,972,062,672,463,27
Pridaná hodnota 147 587137 487119 793111 17196 538
Primárna platobná neschopnosť 22,157,8533,285,070,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,794,185,483,706,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,794,185,483,706,71
Služby 83 36734 54534 48020 33022 158
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 256 540178 005180 052147 547147 472
Spotreba materiálu… 104 96599 32176 23049 18443 061
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 61 77962 77962 77967 79571 118
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 376 585308 194266 068203 470183 387
Tržby z predaja tovaru 179 67390 08766 09370 77864 067
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 196 912218 107199 975132 692119 320
Účtovný cash flow 12 786-2 7252 0345 8993 710
Úročený dlh 61 77962 77962 77967 79571 118
Úrokové krytie 11,074,633,442,251,79
Vlastné imanie 86 12157 30648 67542 54334 540
Všetky záväzky 170 044118 214129 777104 648112 932
Výnosy budúcich období krátkodobé 375,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 42 38415 23211 61117 72213 421
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 38415 23211 61117 72213 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 8158 6316 1328 0514 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 6316 1328 051-48,006 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 30911 8648 1689 7105 676
Zásoby 12 46912 8309 2653 2683 528
Záväzky 170 044118 214129 777104 648112 932
Záväzky z obchodného styku 62 22518 19327 6213 5070,0000
Zisk pred zdanením 37 30911 8648 1689 7105 676
Zmena EBIT 2,711,310,65912,760,9117