TINSPED,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Bežná likvidita III. stupeň -19 396-3 343-3 342-3 341-6 457
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9999-0,9997-0,9997-0,9997-0,9998
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -19 396-3 343-3 342-3 341-6 457
Celkový dlh 100,00580,00580,00580,00300,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 939 5981 939 0161 938 4291 937 8451 936 960
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Čistý cash flow -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Čistý zisk -102,00-587,00-585,00-585,00-100,00
Čistý zisk v minulom roku -587,00-585,00-585,00-580,00-200,00
Cudzie zdroje 1 939 6981 939 5961 939 0091 938 4251 937 260
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 095
EBIT v minulom roku -107,00-105,00-105,00-100,00-200,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
EBITDA -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-4,49-4,57-4,570,0000
Finančná páka 0,99990,99970,99970,99970,9998
Finančné účty -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,001,001,001,001,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Krátkodobé záväzky 100,00580,00580,00580,00300,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 100,00100,00100,00100,000,0000
Náklady na predaný tovar 102,00107,00105,00105,00100,00
Obežný majetok -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -102,00-587,00-585,00-585,00-100,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -19 396-3 343-3 342-3 341-6 457
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00
Pridaná hodnota -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Rýchla likvidita I. stupeň -19 396-3 343-3 342-3 341-6 457
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9804-5,42-5,52-5,52-3,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9804-5,42-5,52-5,52-3,00
Služby 102,00107,00105,000,0000100,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000105,000,0000
Účtovný cash flow -1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845-1 936 960
Vlastné imanie -1 939 698-1 939 596-1 939 009-1 938 425-1 937 260
Všetky záväzky 100,00580,00580,00580,00300,00
Výsledok hospodárenia -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -102,00-587,00-585,00-585,00-100,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -587,00-585,00-585,00-580,00-200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Záväzky 100,00580,00580,00580,00300,00
Záväzky z obchodného styku 100,00100,00100,00100,000,0000
Zisk pred zdanením -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
Zmena EBIT 0,95331,021,00001,050,5000