ARTRA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 940 9048 009 7897 257 9336 819 9256 783 068
Bežná likvidita III. stupeň 1,441,270,97570,81552,97
Časové rozlíšenie aktív 5 5273 9994 5043 3082 461
Časové rozlíšenie pasív 43 64462 64086 151127 062161 775
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2502-0,1313-0,5884-0,4666-0,0290
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,422,085,048,400,4149
Celkové tržby 11 564 50810 442 5979 977 3919 222 8177 687 990
Celkový dlh 5 800 5835 364 5285 984 6715 980 8381 941 547
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 232 986-2 208 197-1 869 115-1 170 623-838 359
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 232 9862 208 1971 869 1151 170 623838 359
Čistý cash flow 1 024 789339 082698 492332 264135 902
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 924 5041 750 019632 208536 022536 391
Čistý zisk 1 514 0561 395 509475 087390 436416 672
Čistý zisk v minulom roku 1 395 509475 087390 436416 672473 642
Cudzie zdroje -4 096 677-2 582 621-1 187 111-712 025-4 679 746
Daň z príjmov 410 410352 849151 381136 157111 245
Daň z príjmov v minulom roku 352 849151 381136 157111 245148 475
Daň z príjmov z bežnej činnosti 410 410352 849151 381136 157111 245
Dlhodobé pohľadávky 164 010165 153147 42016 17052 549
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,0446,0943,7350,4562,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,9843,9643,6849,5157,60
Doba obratu aktív 324,66286,49267,99283,42323,81
Doba obratu pohľadávok 45,3952,0049,1751,1264,67
Doba obratu zásob 12 9497 4852 2121 7131 555
Doba splácania záväzkov 22 38413 8025 2834 130909,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 167,76169,04197,14236,9863,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 9712 016737,59632,82681,33
EBIT v minulom roku 1 750 019632 208536 022536 391625 833
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 924 5041 750 019632 208536 022536 391
EBITDA 3 216 3732 858 7051 726 3191 549 9921 320 950
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 216 3732 858 7051 726 3191 549 9921 320 950
Finančná páka 2,433,106,119,581,45
Finančné účty 3 232 9862 208 1971 869 1151 170 623838 359
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4121-0,3224-0,1636-0,1044-0,6899
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41210,32240,16360,10440,6899
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 211 5612 888 6331 739 4011 554 2061 324 486
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51670,59000,73560,83620,1946
Krátkodobé pohľadávky 1 225 9341 288 6971 184 2161 213 8641 302 165
Krátkodobé záväzky 5 136 7204 725 9905 339 0295 702 4801 320 070
Krytie dlhovej služby 73,6344,4618,7911,367,76
Materiál 1 203 9931 108 235950 590849 9691 067 168
Nákladové úroky 38,001 6615 7409 4298 474
Nákladové úroky v minulom roku 1 6615 7409 4298 4743 716
Náklady na predaný tovar 5 435 3475 104 4455 302 3715 161 4824 470 061
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 83 761124 982368 857503 979530 055
Neobežný majetok 2 340 8721 780 6141 816 9072 050 0572 330 011
Obežný majetok 7 594 5056 225 1765 436 5224 766 5604 450 596
Obrat aktív 1,121,271,361,291,13
Obrat neobežného majetku 4,775,735,444,283,28
Obrat obežného majetku 1,471,641,821,841,72
Odpisy 1 286 7901 095 4961 090 7321 009 430785 188
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 643 395547 748545 366504 715392 594
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 643 395547 748545 366504 715392 594
Osobné náklady 3 111 9672 769 6383 190 4202 571 8102 234 780
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9727 3827 8249 42610 864
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 370 143690 437745 388873 782989 430
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 800 8462 491 0051 565 8191 399 8661 201 860
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36960,54030,40020,54830,0890
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,40430,54330,34500,54120,1012
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54210,54300,72790,71020,7037
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 68,5440,8111,887,195,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,841,841,371,411,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,311,321,021,011,05
Pohľadávky z obchodného styku 1 224 0191 229 1321 182 8531 191 3861 206 661
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86180,73110,56360,40961,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,00-7,62-1,70-2,14-34,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 26 968204,14121,6935,2416,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58350,66970,82460,87700,2862
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,422,085,048,400,4149
Pridaná hodnota 5 740 6125 100 2264 382 8063 621 4463 175 894
Primárna platobná neschopnosť 1,120,56170,63020,73340,8200
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36960,54030,40020,54830,0890
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62410,46110,34450,20080,5658
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,801,883,473,861,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,801,883,473,861,47
Služby 962 769841 519664 135734 829389 151
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 940 9048 009 7897 257 9336 819 9256 783 068
Spotreba materiálu… 4 750 2714 318 4164 298 9484 310 2253 542 058
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 176 53910 223 3269 895 6308 789 7487 653 155
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 580,0018 65510 4536 8207 200
Tržby z predaja tovaru 111 672161 083429 137601 144639 924
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 064 28710 043 5889 456 0408 181 7847 006 031
Účtovný cash flow 1 024 789339 082698 492332 264135 902
Úrokové krytie 50 6451 054110,1456,8563,30
Vlastné imanie 4 096 6772 582 6211 187 111712 0254 679 746
Všetky záväzky 5 800 5835 364 5285 984 6715 980 8381 941 547
Výnosy budúcich období dlhodobé 43 64462 64086 151127 062161 775
Výsledok hospodárenia 1 930 1631 757 249637 604545 094529 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 930 1631 757 249637 604545 094529 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 514 0561 395 509475 087390 436416 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 395 509475 087390 436416 672473 642
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 924 4661 748 358626 468526 593527 917
Zásoby 2 971 5752 563 1292 235 7712 365 9032 257 523
Záväzky 5 800 5835 364 5285 984 6715 980 8381 941 547
Záväzky z obchodného styku 1 370 143690 437745 388873 782989 430
Zisk pred zdanením 1 924 4661 748 358626 468526 593527 917
Zmena EBIT 1,102,771,180,99930,8571
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 361 454180 47229 569387 551-8 797
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 361 454180 47229 569387 551-8 797
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000024 6158 4362 28813 570