ELEKTRA Trenčín s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 169 683148 070158 053848 487959 888
Bežná likvidita III. stupeň 12,252,840,14730,02440,1156
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,912,440,14610,01860,0156
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03140,05120,28305,356,96
Celkové tržby 79 90673 41372 79573 28573 790
Celkový dlh 5 1737 21034 858714 941839 237
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 779-17 619-5 094-13 265-13 092
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,29600,2406-0,14220,1760-0,5523
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 77917 6195 09413 26513 092
Čistý cash flow 66 77917 6195 09413 26513 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 41417 665-9 39113 855-39 609
Čistý zisk 23 65017 665-10 35112 895-40 751
Čistý zisk v minulom roku 17 665-10 35112 895-40 751-27 931
Cudzie zdroje -164 510-140 860-123 195-133 546-120 651
Daň z príjmov 2 7640,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 7640,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -17,8014,230,196421,07421,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -19,04-2,24-1,1321,07400,74
Doba obratu aktív 892,35741,04795,814 2684 822
Doba obratu pohľadávok -17,8014,230,196421,07421,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000-4 499 1982 356 319
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,2036,08175,513 5964 216
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000-3 911 8811 798 950
EBIT v minulom roku 17 665-9 39113 855-39 609-26 651
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 41417 665-9 39113 855-39 609
EBITDA 37 33447 27226 20849 7801 042
EBITDA marža 0,46720,64390,36000,67930,0141
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 33447 27226 20849 7801 042
Finančná páka 1,031,051,286,357,96
Finančné účty 66 77917 6195 09413 26513 092
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9695-0,9513-0,7795-0,1574-0,1257
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96950,95130,77950,15740,1257
Hrubá marža 0,54990,73180,79890,78330,0988
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 58 23347 18626 12549 704973,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03050,04870,22050,84260,8743
Krátkodobé pohľadávky -3 3842 84439,004 18983 935
Krátkodobé záväzky 5 1737 21034 858714 941839 237
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 5384 012824,00621 614640 722
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00005,73
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000182,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000182,00320,00
Náklady na predaný tovar 25 46619 20514 33315 15265 374
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000-58,00130,00
Neobežný majetok 106 288127 607152 920831 033862 861
Obežný majetok 63 39520 4635 13317 45497 027
Obrat neobežného majetku 0,65300,57150,47400,08730,0842
Obrat obežného majetku 1,093,5614,124,160,7489
Odpisy 21 31929 52135 51635 85040 588
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 31929 52135 51635 85040 588
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0086,0083,0076,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 96947 18625 16548 745-163,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,83570,24000,07000,18100,1774
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-989,7856,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,061,821,641,600,1796
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,96220,24160,07030,18280,1802
Pohľadávky z obchodného styku -3 621-447,00-224,004 18979 780
Pohotová likvidita II. stupeň 12,252,840,14730,02440,1156
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,46-7,99-24,18-10,07-9,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000071,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03050,04870,22050,84260,8743
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03140,05120,28305,356,96
Pridaná hodnota 43 94053 72758 15857 4077 291
Primárna platobná neschopnosť -0,4247-8,98-3,68148,398,03
Rýchla likvidita I. stupeň 12,912,440,14610,01860,0156
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,13860,15251,3314,36805,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,13860,15251,3314,36805,41
Služby 25 21016 42913 24913 87062 432
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 169 683148 070158 053848 487959 888
Spotreba materiálu… 256,002 7761 0841 3402 812
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 90672 93272 49172 55972 665
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000106,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 69 40672 93272 49172 55972 559
Účtovný cash flow 66 77917 6195 09413 26513 092
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-217,63
Vlastné imanie 164 510140 860123 195133 546120 651
Všetky záväzky 5 1737 21034 858714 941839 237
Výsledok hospodárenia 26 51517 751-9 30813 930-39 546
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 51517 751-9 30813 930-39 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 65017 665-10 35112 895-40 751
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 665-10 35112 895-40 751-27 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 41417 665-9 39113 855-39 791
Záväzky 5 1737 21034 858714 941839 237
Záväzky z obchodného styku 1 5384 012824,00621 614640 722
Zisk pred zdanením 26 41417 665-9 39113 855-39 791
Zmena EBIT 1,50-1,88-0,6778-0,34981,49