ELEKTRA Trenčín s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 148 070158 053848 487959 888952 190
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00007 741
Bežná likvidita III. stupeň 2,840,14730,02440,11560,0891
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00007 741
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,440,14610,01860,01560,0377
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05120,28305,356,964,90
Celkové tržby 73 41372 79573 28573 79080 526
Celkový dlh 7 21034 858714 941839 237790 788
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 619-5 094-13 265-13 092-21 775
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2406-0,14220,1760-0,5523-0,3469
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 6195 09413 26513 09229 516
Čistý cash flow 17 6195 09413 26513 09229 516
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 665-9 39113 855-39 609-26 651
Čistý zisk 17 665-10 35112 895-40 751-27 931
Čistý zisk v minulom roku -10 35112 895-40 751-27 93147 644
Cudzie zdroje -140 860-123 195-133 546-120 651-161 402
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,0014 019
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,230,196421,07421,61210,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -2,24-1,1321,07400,74128,17
Doba obratu aktív 741,04795,814 2684 8224 898
Doba obratu pohľadávok 14,230,196421,07421,61210,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000-4 499 1982 356 319-182 842
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,08175,513 5964 2164 023
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000-3 911 8811 798 950-145 976
EBIT v minulom roku -9 39113 855-39 609-26 65161 746
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 665-9 39113 855-39 609-26 651
EBITDA 47 27226 20849 7801 042-5 861
EBITDA marža 0,64390,36000,67930,0141-0,0728
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 27226 20849 7801 042-5 861
Finančná páka 1,051,286,357,965,90
Finančné účty 17 6195 09413 26513 09229 516
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9513-0,7795-0,1574-0,1257-0,1695
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95130,77950,15740,12570,1695
Hrubá marža 0,73180,79890,78330,09880,0561
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 18626 12549 704973,0012 908
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04870,22050,84260,87430,8212
Krátkodobé pohľadávky 2 84439,004 18983 93540 822
Krátkodobé záväzky 7 21034 858714 941839 237781 963
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 012824,00621 614640 722624 299
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00005,73-18,32
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000182,00320,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000182,00320,0083,00
Náklady na predaný tovar 19 20514 33315 15265 37466 438
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000-58,00130,00-1 561
Neobežný majetok 127 607152 920831 033862 861881 852
Obežný majetok 20 4635 13317 45497 02770 338
Obrat neobežného majetku 0,57150,47400,08730,08420,0805
Obrat obežného majetku 3,5614,124,160,74891,01
Odpisy 29 52135 51635 85040 58830 134
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 52135 51635 85040 58830 134
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000033,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0083,0076,0069,00111,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 18625 16548 745-163,002 203
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-989,7856,08-2,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000136,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,821,641,600,17960,1497
Pohľadávky z obchodného styku -447,00-224,004 18979 78024 916
Pohotová likvidita II. stupeň 2,840,14730,02440,11560,0891
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,99-24,18-10,07-9,22-5,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000071,9392,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04870,22050,84260,87430,8305
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05120,28305,356,964,90
Pridaná hodnota 53 72758 15857 4077 2914 515
Primárna platobná neschopnosť -8,98-3,68148,398,0325,06
Rýchla likvidita I. stupeň 2,440,14610,01860,01560,0374
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15251,3314,36805,41-134,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15251,3314,36805,41-134,92
Služby 16 42913 24913 87062 43267 063
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 148 070158 053848 487959 888952 190
Spotreba materiálu… 2 7761 0841 3402 812936,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00007 741
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 93272 49172 55972 66580 393
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00009 440
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000106,00-2 486
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 72 93272 49172 55972 55973 439
Účtovný cash flow 17 6195 09413 26513 09229 516
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00007 741
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-217,63-83,28
Vlastné imanie 140 860123 195133 546120 651161 402
Všetky záväzky 7 21034 858714 941839 237790 788
Výsledok hospodárenia 17 751-9 30813 930-39 546-26 555
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 751-9 30813 930-39 546-26 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 665-10 35112 895-40 751-27 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 35112 895-40 751-27 93147 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 665-9 39113 855-39 791-26 971
Záväzky 7 21034 858714 941839 237790 788
Záväzky z obchodného styku 4 012824,00621 614640 722624 299
Zisk pred zdanením 17 665-9 39113 855-39 791-26 971
Zmena EBIT -1,88-0,6778-0,34981,49-0,4316