RAVEN,a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 114 584 445135 224 465113 566 842105 911 391115 742 821
Aktivácia 7 47416 69528 01037 49030 071
Bankové úvery 24 818 14738 174 24625 007 63023 517 44736 096 451
Bežná likvidita III. stupeň 2,341,822,061,941,53
Bežné bankové úvery 24 818 14738 174 24625 007 63023 517 44736 096 451
Časové rozlíšenie aktív 998 3581 292 7011 225 9881 003 034827 959
Časové rozlíšenie pasív 129 898135 632141 518148 745155 456
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00160,0007-0,0097-0,61320,2331
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48390,73680,56520,63701,00
Celkové tržby 208 059 443220 406 557184 048 873169 854 515185 488 462
Celkový dlh 37 323 06457 306 45240 956 03341 156 01557 871 571
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24 665 81438 006 74924 851 02523 236 58426 980 676
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 152 333167 497156 605280 8639 115 775
Čistý cash flow -15 16410 892-124 258-8 834 9124 287 901
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 112 5336 017 2927 590 1307 390 0221 262 888
Čistý zisk 453 0024 271 3645 673 7235 408 916453 464
Čistý zisk v minulom roku 4 271 3645 673 7235 408 916428 2372 585 321
Cudzie zdroje -77 131 483-77 782 381-72 469 291-64 606 631-57 715 794
Daň z príjmov 231 6121 370 3211 619 1421 455 633251 439
Daň z príjmov v minulom roku 1 370 3211 619 1421 455 633276 665771 069
Daň z príjmov z bežnej činnosti 231 6121 370 3211 619 1421 455 633251 439
Dlhodobé pohľadávky 534 676533 692620 762627 282648 195
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,6478,6177,1287,6392,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,0368,4770,1080,2565,83
Doba obratu aktív 203,66228,16228,62233,65230,49
Doba obratu pohľadávok 74,5979,5178,3789,0293,55
Doba obratu zásob 97,89132,86123,13119,5788,32
Doba splácania záväzkov 24,2041,7040,8352,6059,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,5626,8625,7531,7836,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,5537,8935,5641,2648,88
EBIT v minulom roku 6 017 2927 590 1307 390 0221 262 8914 039 994
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 112 5336 017 2927 590 1307 390 0221 262 888
EBITDA 5 741 21510 119 42511 482 95311 637 3665 767 623
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 741 21510 119 42511 482 95311 637 3665 767 623
Finančná páka 1,491,741,571,642,01
Finančné účty 152 333167 497156 605280 8639 115 775
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6731-0,5752-0,6381-0,6100-0,4987
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67310,57520,63810,61000,4987
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 096 81413 152 35313 883 36414 628 0637 934 929
Krátkodobé pohľadávky 41 433 49546 591 66838 306 86839 723 87046 329 319
Krátkodobé záväzky 9 316 00415 919 38512 790 18814 407 02318 391 703
Krytie dlhovej služby 10,3019,8326,2517,348,13
Materiál 13 894 32814 680 47112 698 4699 250 3948 286 968
Nákladové úroky 427 919375 607297 265525 473557 985
Nákladové úroky v minulom roku 375 607297 265525 473557 989683 604
Náklady na predaný tovar 188 195 659195 034 626159 652 414143 468 598167 618 665
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 140 492 356139 352 297114 325 79199 980 827113 403 551
Neobežný majetok 33 785 31935 912 93034 690 25531 524 15431 381 643
Obežný majetok 79 800 76898 018 83477 650 59973 384 20383 533 219
Obrat aktív 1,791,601,601,561,58
Obrat neobežného majetku 6,086,025,235,255,84
Obrat obežného majetku 2,572,212,332,252,19
Obrat zásob 3,732,752,963,054,13
Odpisy 4 649 1464 222 6264 082 4104 725 4074 848 590
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 335 9522 122 6922 052 5842 408 2262 441 151
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 313 1942 099 9342 029 8262 317 1812 407 439
Osobné náklady 13 280 74012 985 89711 809 85511 843 31710 834 337
Ostatné náklady na finančnú činnosť 74 154104 44088 48096 70892 021
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 27,0070,00211,00363,00555,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 895 76914 427 75611 048 42511 276 80712 875 108
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 102 1488 493 9909 756 13310 134 3235 302 054
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78060,60760,54310,52540,7121
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,651,841,901,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94891,241,371,360,9701
Pohľadávky z obchodného styku 35 460 09640 580 99134 819 49736 378 59533 059 042
Pohotová likvidita II. stupeň 1,240,88611,051,081,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5 086-7 141583,227,31-13,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,03540,0290-0,4180-16,817,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32570,42380,36060,38860,5000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48390,73680,56520,63701,00
Pridaná hodnota 17 013 26321 370 91921 744 76822 541 00015 214 234
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,505,663,573,5410,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,505,663,573,5410,03
Služby 7 288 1748 727 2718 337 9578 029 87313 975 507
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 584 445135 224 465113 566 842105 911 391115 742 821
Spotreba materiálu… 40 181 64647 852 28037 092 99336 040 60339 913 225
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 818 14738 174 24625 007 63023 517 44736 096 451
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 7 4740,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 206 572 701217 897 502182 555 466166 997 080184 416 983
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 214 8631 568 6491 244 3401 543 5211 129 386
Tržby z predaja tovaru 154 248 528155 625 004130 949 803117 209 477122 785 061
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 109 31060 703 84950 361 32348 244 08260 502 536
Účtovný cash flow -15 16410 892-124 258-8 834 9124 287 901
Úročený dlh 24 818 14738 174 24625 007 63023 517 44736 096 451
Úrokové krytie 2,6016,0225,5314,062,26
Vlastné imanie 77 131 48377 782 38172 469 29164 606 63157 715 794
Všetky záväzky 37 323 06457 306 45240 956 03341 156 01557 871 571
Výnosy budúcich období dlhodobé 123 743129 245134 748140 251145 753
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 5025 5025 5025 5025 502
Výsledok hospodárenia 1 167 7316 108 0317 569 6937 204 626995 031
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 167 7316 108 0317 569 6937 204 626995 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 453 0024 271 3645 673 7235 408 916453 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 271 3645 673 7235 408 916428 2372 585 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 684 6145 641 6857 292 8656 864 549704 903
Zásoby 37 680 26450 725 97738 566 36432 752 18827 439 930
Záväzky 37 323 06457 306 45240 956 03341 156 01557 871 571
Záväzky z obchodného styku 7 911 11714 465 36811 139 69311 300 90515 186 676
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 15 34837 61291 26824 0982 311 568
Zisk pred zdanením 684 6145 641 6857 292 8656 864 549704 903
Zmena EBIT 0,18490,79281,035,850,3126
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -240 957880 52776 317545 215-356 453
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -240 957880 52776 317545 215-356 453
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 139 2011 357 4171 075 1901 250 8541 053 388
Účtovné závierky