Král, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 016 034845 6841 119 584989 056798 651
Aktivácia 0,00000,00003 0340,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,94111,050,63360,83111,06
Časové rozlíšenie aktív 8 0943 1587 9696 3921 625
Časové rozlíšenie pasív 0,0000332,000,000020 67621 048
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,14-0,36480,87391,410,9324
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,54770,4536-0,0552-0,1727-0,2945
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,220,907716,7711,836,54
Celkové tržby 2 122 9475 865 3102 643 7362 353 9283 037 774
Celkový dlh 700 173402 2251 056 573892 924674 540
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 451 95390 529252 161171 09664 422
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -425 953-64 529-226 161-171 096-64 422
Čistý cash flow -361 424161 632-55 065-106 674-96 101
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 109 911536 50052 07940 63669 781
Čistý zisk 85 531425 59445 47833 85261 459
Čistý zisk v minulom roku 425 59445 47833 85261 45934 485
Cudzie zdroje -315 861-443 127-63 011-75 456-103 063
Daň z príjmov 21 426108 9692 8802 8804 461
Daň z príjmov v minulom roku 108 9692 8802 8804 4612 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 426108 9692 8802 8804 461
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,6418,0990,3386,2425,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,4618,1089,4281,7620,66
Doba obratu aktív 174,9352,70155,08156,6997,09
Doba obratu pohľadávok 49,6418,0990,3386,2425,12
Doba obratu zásob 194,8013,6038,4630,2632,68
Doba splácania záväzkov 165,8628,06178,98123,8647,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,6222,20138,0997,8739,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 115,0815,16171,67107,8841,71
EBIT v minulom roku 536 50052 07940 63669 78144 151
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 109 911536 50052 07940 63669 781
EBITDA 258 478697 721195 947115 296155 536
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 258 478697 721195 947115 296155 536
Finančná páka 3,221,9117,7713,117,75
Finančné účty -425 953-64 529-226 161-171 096-64 422
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3109-0,5240-0,0563-0,0763-0,1290
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31090,52400,05630,07630,1290
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 256 804709 076195 041164 418211 827
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64950,42130,89050,62460,4086
Krátkodobé finančné výpomoci 26 00026 00026 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 288 301290 370652 158544 393206 635
Krátkodobé záväzky 659 904356 327996 974617 747326 346
Krytie dlhovej služby 87,50360,2152,664,696,34
Materiál 286,00287,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 9541 9373 7213 9043 861
Nákladové úroky v minulom roku 1 9373 7213 9043 8616 786
Náklady na predaný tovar 1 713 9475 015 3732 319 5302 094 7522 751 682
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 452 2014 634 4262 033 1151 820 4272 520 704
Neobežný majetok 370 560444 006471 409458 463429 156
Obežný majetok 637 380398 520640 206524 201367 870
Obrat aktív 2,096,932,352,333,76
Obrat neobežného majetku 5,7213,195,595,037,00
Obrat obežného majetku 3,3314,704,124,408,16
Obrat zásob 1,8726,849,4912,0611,17
Odpisy 146 896163 684142 30498 66894 886
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 73 44881 84271 15249 33447 443
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 73 44881 84271 15249 33447 443
Osobné náklady 210 395212 149183 488156 388135 480
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6742 3911 6521 8782 029
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000046,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 457 865192 517956 242538 053288 022
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 232 427589 278187 782132 520156 345
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,25020,90720,51090,44860,5963
Podiel EBIT k aktívam 0,10820,63440,04650,04110,0874
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,10820,63460,04650,04200,0897
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30861,100,42480,11590,1546
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51820,25200,58140,74750,5404
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,933,971,721,341,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,142,240,96870,82031,09
Pohľadávky z obchodného styku 287 269290 518645 539516 101169 907
Pohotová likvidita II. stupeň -0,18890,59840,42420,59470,4140
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,8739-2,741,140,70741,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -122,3583,44-14,80-27,32-24,89
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68910,47560,94370,90280,8446
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,220,907716,7711,836,54
Pridaná hodnota 406 045841 917315 594209 212250 700
Primárna platobná neschopnosť 1,590,66271,481,041,70
Rentabilita aktív, ROA 0,08420,50330,04060,03420,0770
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27080,96040,72170,44860,5963
Rýchla likvidita I. stupeň -0,6210-0,1686-0,2211-0,2680-0,1854
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,710,57655,397,744,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,710,57655,397,744,34
Služby 213 646329 023220 647235 287179 448
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 016 034845 6841 119 584989 056798 651
Spotreba materiálu… 48 10051 92468 80239 03851 530
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 26 00026 00026 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 119 9925 864 1632 635 4742 329 4643 031 542
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 873350,0025 50029 160
Tržby z predaja tovaru 1 825 3255 373 4652 421 2982 089 6742 880 350
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 294 667483 825213 826214 290122 032
Účtovný cash flow -361 424161 632-55 065-106 674-96 101
Úročený dlh 26 00026 00026 0000,00000,0000
Úrokové krytie 37,21276,9714,0010,4118,07
Vlastné imanie 315 861443 12763 01175 456103 063
Všetky záväzky 700 173402 2251 056 573892 924674 540
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000020 67620 676
Výsledok hospodárenia 111 582539 46653 56342 12871 625
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 111 582539 46653 56342 12871 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 85 531425 59445 47833 85261 459
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 425 59445 47833 85261 45934 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 106 957534 56348 35836 73265 920
Zásoby 775 032172 679214 209150 904225 657
Záväzky 700 173402 2251 056 573892 924674 540
Záväzky z obchodného styku 457 865192 517956 242538 053288 022
Zisk pred zdanením 106 957534 56348 35836 73265 920
Zmena EBIT 0,204910,301,280,58231,58
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 444430,000,000018 185