RMC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 644 011582 404599 362636 680769 666
Aktivácia 0,000046 1220,000048 63227 045
Bežná likvidita III. stupeň 1,962,122,381,801,81
Časové rozlíšenie aktív 2 5583 0942 59513 0346 224
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000017,0017,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00880,2454-0,05610,2960-0,5490
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,622,923,063,946,12
Celkové tržby 1 688 5231 270 8551 267 3321 450 7760,0000
Celkový dlh 466 279433 877451 818507 863661 617
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 921-37 477-73 926-65 651-59 308
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 92137 47773 92665 65159 308
Čistý cash flow -1 556-36 4498 275-38 12359 308
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 0195 66324 28023 09121 191
Čistý zisk 29 207981,0018 74516 6648 933
Čistý zisk v minulom roku 981,0018 74516 66412 5038 840
Cudzie zdroje -177 732-148 527-147 544-128 800-108 032
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8803 3150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,1850,1652,9546,4575,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,1850,1652,9546,3461,75
Doba obratu aktív 140,38179,77182,23165,86215,09
Doba obratu pohľadávok 56,1850,1652,9546,4575,08
Doba obratu zásob 417,40424,34708,54413,27385,65
Doba splácania záväzkov 451,18354,30625,21526,73132,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,1467,7361,2365,6979,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 374,88275,93473,54417,180,0000
EBIT v minulom roku 5 66324 28023 09120 51223 816
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 0195 66324 28023 09121 191
EBITDA 162 579108 067149 349207 987176 043
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 162 579108 067149 349207 987176 043
Efektívna daňová sadzba 0,00000,74590,13320,14740,0000
Finančná páka 3,623,924,064,947,12
Finančné účty 35 92137 47773 92665 65159 308
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 160 716106 240147 639206 140173 920
Krátkodobé pohľadávky 257 724162 509174 142178 309268 650
Krátkodobé záväzky 285 061219 436201 380252 144284 469
Krytie dlhovej služby 89,7259,9756,2558,6414,36
Materiál 101 05398 20596 932101 51098 479
Nákladové úroky 1 8121 8022 6553 54712 258
Nákladové úroky v minulom roku 1 8022 6553 5474 69414 976
Náklady na predaný tovar 1 093 375688 885666 427781 266790 142
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 230 611226 063117 566174 726170 825
Neobežný majetok 84 091116 511120 478181 852254 996
Obežný majetok 557 362462 799476 289441 794508 446
Obrat aktív 2,602,032,002,201,70
Obrat neobežného majetku 19,9110,159,967,705,12
Obrat obežného majetku 3,002,562,523,172,57
Obrat zásob 0,87450,86020,51510,88320,9465
Odpisy 128 226100 178122 748182 332152 398
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 64 11350 08961 37491 166152 398
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 11350 08961 37491 1660,0000
Osobné náklady 494 367437 374446 058502 0170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8631 8271 7101 8472 123
Ostatné záväzky z obchodného styku 236 852170 895152 525199 7070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 157 433101 159141 493198 996161 331
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85080,88610,83520,80990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,522,184,543,550,6571
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,131,201,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93330,91820,93900,90573,39
Pohľadávky z obchodného styku 257 724162 509174 142177 874220 954
Pohotová likvidita II. stupeň 1,040,92551,241,021,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 114,224,07-17,833,38-1,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,8587-20,233,12-10,754,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72400,74500,75380,79770,8596
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,622,923,063,946,12
Pridaná hodnota 581 066493 595534 097619 819515 939
Primárna platobná neschopnosť 0,91901,050,87591,120,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,874,013,032,443,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,874,013,032,443,76
Služby 102 783108 87273 89388 863103 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 644 011582 404599 362636 680769 666
Spotreba materiálu… 754 287427 433518 037556 874510 972
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 674 4411 182 4801 200 5241 401 0851 306 081
Tržby z predaja tovaru 281 799271 861145 264221 570219 174
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 392 642910 6191 055 2601 179 5151 086 907
Účtovný cash flow -1 556-36 4498 275-38 12359 308
Úrokové krytie 17,123,149,156,511,73
Vlastné imanie 177 732148 527147 544128 800108 032
Všetky záväzky 466 279433 877451 818507 863661 617
Výsledok hospodárenia 34 3537 88926 60125 65523 645
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 3537 88926 60125 65523 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 207981,0018 74516 6648 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 981,0018 74516 66412 5038 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 2073 86121 62519 5448 933
Zásoby 263 717262 813228 221197 834180 488
Záväzky 466 279433 877451 818507 863661 617
Záväzky z obchodného styku 236 852170 895152 525199 7070,0000
Zisk pred zdanením 29 2073 86121 62519 5448 933
Zmena EBIT 5,480,23321,051,130,8898
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -5 69427 36143 069-9 435-32 023
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -5 69427 36143 069-9 435-32 023