Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 662 0213 851 9633 745 1883 938 4974 156 802
Aktivácia 11 8066 54610 9826 1238 233
Bežná likvidita III. stupeň 4,164,223,752,842,53
Časové rozlíšenie aktív 18 4879 8409 79714 96316 865
Časové rozlíšenie pasív 152 579187 684223 113258 801329 206
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01601,11-0,18201,722,56
Celkové tržby 3 863 1184 170 6413 435 8524 021 2930,0000
Celkový dlh 545 867524 591453 768566 168777 617
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 315 367-1 320 771-964 956-1 014 762-917 781
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 315 3671 320 771964 9561 014 762917 781
Čistý cash flow -5 404355 815-49 806675 422917 781
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 138 846446 042225 331603 778145 996
Čistý zisk 138 887386 380211 677476 125142 570
Čistý zisk v minulom roku 386 380211 677476 125-387 576194 270
Cudzie zdroje -2 963 575-3 139 688-3 068 307-3 113 528-3 049 979
Daň z príjmov -41,0059 63512 215123 0430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 59 63512 215123 04325 3220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -41,0059 63512 215123 0430,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,1155,2567,8145,1757,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,3154,1158,4342,1654,75
Doba obratu aktív 351,37338,68393,35374,92378,55
Doba obratu pohľadávok 46,1155,2567,8145,1757,22
Doba obratu zásob 682 6881 114 49727 7391 323 433165 717
Doba splácania záväzkov 1 011 6241 949 44131 1961 493 26172,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,4428,1828,7437,3932,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 553 086700 53216 114469 6710,0000
EBIT v minulom roku 446 042225 331603 778-356 082194 309
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 138 846446 042225 331603 778145 996
EBITDA 656 674954 031735 8571 126 212599 609
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 656 674954 031735 8571 126 212599 609
Finančná páka 1,241,231,221,261,36
Finančné účty 1 315 3671 320 771964 9561 014 762917 781
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8093-0,8151-0,8193-0,7905-0,7337
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80930,81510,81930,79050,7337
Hrubá marža 0,61700,59060,62140,63980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 655 933983 172735 3551 126 935598 397
Krátkodobé pohľadávky 480 600628 393645 640474 539628 360
Krátkodobé záväzky 338 132320 456273 668392 748358 361
Krytie dlhovej služby 4,505,273,394,411,85
Materiál 123 48374 22571 59085 45669 725
Nákladové úroky 0,000027,001 4394 6103 426
Nákladové úroky v minulom roku 27,001 4394 6106 17239,00
Náklady na predaný tovar 1 420 6041 688 1891 340 2151 261 6171 829 045
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 122,0060,003 20296,00383,00
Neobežný majetok 1 619 3811 709 7541 881 4512 086 1522 419 907
Obežný majetok 2 024 1532 132 3691 853 9401 837 3821 720 030
Obrat aktív 1,041,080,92790,97350,9642
Obrat neobežného majetku 2,352,431,851,841,66
Obrat obežného majetku 1,881,951,872,092,33
Odpisy 519 356516 320511 846524 282334 357
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 259 678258 160255 923262 141334 357
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 259 678258 160255 923262 1410,0000
Osobné náklady 1 967 6151 753 8531 626 5831 668 7240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 141859,00902,00943,001 212
Ostatné záväzky z obchodného styku 184 867115 156141 362123 5300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 658 243902 700723 5231 000 407476 927
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82550,71200,76180,64860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19 53741 053666,8026 7981,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,401,311,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95841,090,99841,176,52
Pohľadávky z obchodného styku 409 669615 474556 378442 889601 218
Pohotová likvidita II. stupeň 3,703,863,262,312,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 548,40-8,8261,61-4,61-3,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000013 178-34,61146,51267,89
Pridaná hodnota 2 383 4642 463 1592 135 0862 572 6232 178 923
Rýchla likvidita I. stupeň 2,682,601,941,561,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,83130,54990,61670,50271,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,83130,54990,61670,50271,30
Služby 550 488782 122412 232533 425762 436
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 662 0213 851 9633 745 1883 938 4974 156 802
Spotreba materiálu… 877 596849 838844 876874 4571 038 720
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 804 2684 166 3483 475 5013 835 0734 007 968
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 200,0015 000200,00833,000,0000
Tržby z predaja tovaru 244,00125,003 421183,00673,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 803 8244 151 2233 471 8803 834 0574 007 295
Účtovný cash flow -5 404355 815-49 806675 422917 781
Úrokové krytie 0,000016 520156,59130,9742,61
Vlastné imanie 2 963 5753 139 6883 068 3073 113 5283 049 979
Všetky záväzky 545 867524 591453 768566 168777 617
Výnosy budúcich období dlhodobé 110 848145 864180 880215 897285 929
Výnosy budúcich období krátkodobé 35 01635 01635 01635 01635 016
Výsledok hospodárenia 137 518445 799224 211602 763261 856
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 137 518445 799224 211602 763261 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 887386 380211 677476 125142 570
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 386 380211 677476 125-387 576194 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 138 846446 015223 892599 168263 717
Zásoby 228 186183 205243 344348 081173 889
Záväzky 545 867524 591453 768566 168777 617
Záväzky z obchodného styku 184 867115 156141 362123 5300,0000
Zisk pred zdanením 138 846446 015223 892599 168263 717
Zmena EBIT 0,31131,980,3732-1,700,7514
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -4 204-62 715-90 887140 238-35 739
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4 204-62 715-90 887140 238-35 739
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 9120,00000,00003 396