2K, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 49 36635 11236 03751 34727 808
Bežná likvidita III. stupeň 2,613,503,459,883,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 290
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5966-0,2621-0,8349-0,6862-0,5272
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,391,161,905,871,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55690,29850,51640,15610,5598
Celkové tržby 63 94664 11360 65566 3860,0000
Celkový dlh 17 6588 07112 2726 9339 980
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 917-7 088-19 841-30 475-9 399
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 9177 08819 84130 4759 399
Čistý cash flow 18 9177 08819 84130 4759 399
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 67916 54212 74819 4203 787
Čistý zisk 4 66713 0009 72415 1103 787
Čistý zisk v minulom roku 13 0009 72415 11015 2632 070
Cudzie zdroje -31 708-27 041-23 765-44 414-17 828
Daň z príjmov 1 3953 5423 0244 3100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 5423 0244 3104 3090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3953 5423 0244 3100,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,3281,5585,12114,79108,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,3841,6210,3921,2538,68
Doba obratu aktív 281,78199,90216,86282,40199,98
Doba obratu pohľadávok 94,3281,5585,12114,79108,73
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000141,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,6034,8362,8228,5864,00
EBIT v minulom roku 16 54212 74819 42019 5722 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 67916 54212 74819 4203 787
EBITDA 12 46120 72712 89019 51912 823
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 46120 72712 89019 51912 823
Finančná páka 1,561,301,521,161,56
Finančné účty 18 9177 08819 84130 4759 399
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6423-0,7701-0,6595-0,8650-0,6411
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64230,77010,65950,86500,6411
Hrubá marža 0,49780,59680,45170,56840,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 32920 61512 77619 40312 741
Krátkodobé pohľadávky 16 52514 32514 14520 87215 119
Krátkodobé záväzky 13 5956 11710 4405 1968 899
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 0301 5075 933554,000,0000
Krytie dlhovej služby 20,200,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 617,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 32 11625 85133 26028 63122 936
Neobežný majetok 13 82213 6990,00000,00000,0000
Obežný majetok 35 54421 41336 03751 34724 518
Obrat aktív 1,301,831,681,291,83
Obrat neobežného majetku 4,634,680,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,802,991,681,292,07
Odpisy 5 6464 0730,00000,00007 386
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6464 0730,00000,00007 386
Osobné náklady 16 75214 57211 74215 2490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,00112,00114,00116,0082,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 31317 0739 72415 11011 173
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18670,57050,49800,42080,2003
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38320,20190,55060,59350,3380
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52630,38090,42860,40410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,902,632,332,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,422,052,332,473,77
Pohľadávky z obchodného styku 3 7467 3101 7263 8635 379
Pohotová likvidita II. stupeň 2,613,503,269,883,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,68-3,82-1,20-1,46-1,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 30,660,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55690,29850,51640,15610,5598
Pridaná hodnota 31 83038 26127 39537 73427 819
Primárna platobná neschopnosť 1,880,20623,440,14340,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,391,161,905,871,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,420,38940,95210,35520,7783
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,420,38940,95210,35520,7783
Služby 17 60113 21511 02517 4997 621
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 36635 11236 03751 34727 808
Spotreba materiálu… 14 51512 63622 23511 13215 315
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 94664 11260 65566 36550 755
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 94664 11260 65566 36550 755
Účtovný cash flow 18 9177 08819 84130 4759 399
Úrokové krytie 10,820,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 31 70827 04123 76544 41417 828
Všetky záväzky 17 6588 07112 2726 9339 980
Výsledok hospodárenia 6 81516 65412 89019 5195 437
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 81516 65412 89019 5195 437
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 66713 0009 72415 1103 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 0009 72415 11015 2632 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 06216 54212 74819 4205 364
Zásoby 102,000,00002 0510,00000,0000
Záväzky 17 6588 07112 2726 9339 980
Záväzky z obchodného styku 7 0301 5075 933554,000,0000
Zisk pred zdanením 6 06216 54212 74819 4205 364
Zmena EBIT 0,40381,300,65640,99221,83