4 HP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 31 37621 90019 15114 85412 065
Bežná likvidita III. stupeň 2,453,402,402,301,29
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000239,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4846-1,07-1,30-1,33-1,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,052,391,641,500,7207
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51580,52890,90601,052,11
Celkové tržby 84 48243 46313 11923 1140,0000
Celkový dlh 10 6777 5769 1037 6028 184
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 030-15 388-13 040-9 672-5 081
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 03015 38813 0409 6725 081
Čistý cash flow 10 03015 38813 0409 6725 081
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 0945 2353 7564 1701 626
Čistý zisk 6 3764 2752 7963 2101 626
Čistý zisk v minulom roku 4 2752 7963 210161,00241,00
Cudzie zdroje -20 699-14 324-10 048-7 252-3 881
Daň z príjmov 1 718960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 718960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,6254,69164,5178,7230,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,8854,69164,5178,7230,13
Doba obratu aktív 135,56183,92532,82234,56124,50
Doba obratu pohľadávok 57,6254,69164,5178,7230,13
Doba obratu zásob 0,00000,000012,506,3525,21
Doba splácania záväzkov 549,23322,36502,97208,5279,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,2354,10221,72102,1472,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 423,99244,80397,13115,410,0000
EBIT v minulom roku 5 2353 7564 1701 121241,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 0945 2353 7564 1701 626
EBITDA 9 3635 3603 8794 2812 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 3635 3603 8794 2812 290
Finančná páka 1,521,531,912,053,11
Finančné účty 10 03015 38813 0409 6725 081
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6597-0,6541-0,5247-0,4882-0,3217
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65970,65410,52470,48820,3217
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 2395 2353 7564 1702 112
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30420,29420,41610,43540,5843
Krátkodobé pohľadávky 13 3366 5125 9134 9852 920
Krátkodobé záväzky 9 5436 4427 9696 4687 050
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 3674 8926 2923 5800,0000
Náklady na predaný tovar 67 03537 6849 18818 53032 456
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 3427 2945 78311 32212 135
Neobežný majetok 8 0100,00000,00000,00002 987
Obežný majetok 23 36621 90019 15114 8548 839
Obrat aktív 2,691,980,68501,562,93
Obrat neobežného majetku 10,550,00000,00000,000011,84
Obrat obežného majetku 3,621,980,68501,564,00
Obrat zásob 0,00000,000029,2157,4714,48
Odpisy 1 1450,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 1450,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 8260,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 124,00125,00123,00111,00178,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 5214 2752 7963 2101 626
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31970,70260,68090,65110,4211
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11870,35400,99400,41840,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,750,79230,67980,40490,0898
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,230,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,940,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,11870,35400,99400,41840,1436
Pohľadávky z obchodného styku 13 1666 5125 9134 9852 920
Pohotová likvidita II. stupeň 2,453,402,382,271,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,06-0,9309-0,7706-0,7498-0,7638
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34030,34590,47530,51180,6783
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51580,52890,90601,052,11
Pridaná hodnota 17 4475 7793 9314 5842 916
Primárna platobná neschopnosť 0,55950,75121,060,71820,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,052,391,641,500,7207
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,141,412,351,783,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,141,412,351,783,57
Služby 48 31916 015993,004 43513 229
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 37621 90019 15114 85412 065
Spotreba materiálu… 12 37414 3752 4122 7737 092
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 84 48243 46313 11923 11435 372
Tržby z predaja tovaru 9 7499 3506 81514 94712 973
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 74 73334 1136 3048 16722 399
Účtovný cash flow 10 03015 38813 0409 6725 081
Vlastné imanie 20 69914 32410 0487 2523 881
Všetky záväzky 10 6777 5769 1037 6028 184
Výsledok hospodárenia 8 2185 3603 8794 2812 290
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 2185 3603 8794 2812 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 3764 2752 7963 2101 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2752 7963 210161,00241,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 0945 2353 7564 1702 112
Zásoby 0,00000,0000198,00197,00838,00
Záväzky 10 6777 5769 1037 6028 184
Záväzky z obchodného styku 7 3674 8926 2923 5800,0000
Zisk pred zdanením 8 0945 2353 7564 1702 112
Zmena EBIT 1,551,390,90073,726,75