NESS Žilina, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 106 288144 955173 444135 635148 355
Bežná likvidita III. stupeň 14,074,233,073,323,66
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8518-0,6810-0,9028-1,05-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,092,441,691,822,49
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10270,31620,63540,92230,5454
Celkové tržby 85 566495 095511 992461 078590 622
Celkový dlh 9 89734 82567 39065 07552 356
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 107-74 999-95 749-74 126-100 535
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 10774 99995 74974 126100 535
Čistý cash flow 82 10774 99995 74974 126100 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 55554 71451 6707 11811 714
Čistý zisk 2 82444 07740 4944 0316 693
Čistý zisk v minulom roku 44 07740 4944 0316 69315 728
Cudzie zdroje -96 391-110 130-106 054-70 560-95 999
Daň z príjmov 1 73110 63711 1763 0875 002
Daň z príjmov v minulom roku 10 63711 1763 0875 0026 225
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 73110 63711 1763 0875 002
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,2040,6855,8948,2030,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,6039,1753,8741,9025,41
Doba obratu aktív 467,59107,24125,38107,5095,87
Doba obratu pohľadávok 59,2040,6855,8948,2030,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,8722,7740,8432,3126,08
EBIT v minulom roku 54 71451 6707 11811 71422 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 55554 71451 6707 11811 714
EBITDA 10 12159 29853 52711 45012 972
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 12159 29853 52711 45012 972
Finančná páka 1,101,321,641,921,55
Finančné účty 82 10774 99995 74974 126100 535
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9069-0,7598-0,6115-0,5202-0,6471
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90690,75980,61150,52020,6471
Hrubá marža 0,56020,74800,69500,59230,5512
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 25359 12165 1488 32658 236
Krátkodobé pohľadávky 13 45654 98377 30860 82046 828
Krátkodobé záväzky 6 79030 77756 49440 76140 359
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 123,00538,003 4814 8136 419
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000682,74
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000019,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000019,00231,00
Náklady na predaný tovar 35 032123 038149 053187 441239 288
Neobežný majetok 10 72514 62539,00341,00644,00
Obežný majetok 95 563130 330173 405135 294147 711
Obrat aktív 0,78063,402,913,403,81
Obrat neobežného majetku 7,7433,7312 9461 351877,05
Obrat obežného majetku 0,86823,792,913,403,82
Odpisy 3 9011 015302,00303,00303,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9011 015302,00303,00303,00
Osobné náklady 39 482307 175300 765259 660312 083
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8683 3852 5453 1242 736
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 72545 09240 7964 3346 996
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,77250,51740,55200,54650,6777
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82360,82950,84520,95080,9587
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,95960,15150,18700,16080,1702
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,211,181,051,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,201,181,051,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,98960,15200,18960,16100,1780
Pohľadávky z obchodného styku 9 00252 94274 51252 86639 328
Pohotová likvidita II. stupeň 14,074,223,063,313,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,17-1,47-1,11-0,9519-0,9549
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00005 291
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10270,31620,63540,92230,5454
Pridaná hodnota 47 936370 322355 849273 098325 533
Rýchla likvidita I. stupeň 12,092,441,691,822,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,97790,58731,265,684,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,97790,58731,265,684,04
Služby 22 458105 637135 898167 776228 412
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 106 288144 955173 444135 635148 355
Spotreba materiálu… 12 57417 40113 15519 66510 876
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 82 968494 964511 985460 539588 821
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 6047 0830,000024 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 82 968493 360504 902460 539564 821
Účtovný cash flow 82 10774 99995 74974 126100 535
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000616,53
Vlastné imanie 96 391110 130106 05470 56095 999
Všetky záväzky 9 89734 82567 39065 07552 356
Výsledok hospodárenia 6 22059 88752 20311 14713 929
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 22059 88752 20311 14713 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 82444 07740 4944 0316 693
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 07740 4944 0316 69315 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 55554 71451 6707 11811 695
Zásoby 0,0000348,00348,00348,00348,00
Záväzky 9 89734 82567 39065 07552 356
Záväzky z obchodného styku 123,00538,003 4814 8136 419
Zisk pred zdanením 4 55554 71451 6707 11811 695
Zmena EBIT 0,08331,067,260,60760,5280
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00008 1050,000022 740