A.S.F. SLOVAKIA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 57 04142 70762 83969 82322 221
Bežná likvidita III. stupeň 1,672,370,665412,070,6219
Časové rozlíšenie aktív 555,00889,00561,00197,00716,00
Časové rozlíšenie pasív 2 0070,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7367-0,03702,53-0,5589-0,3197
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,030,1769-1,016,630,1601
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71640,20922,510,08422,00
Celkové tržby 53 16053 93936 57059 9400,0000
Celkový dlh 22 9717 38844 9335 42514 805
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 300-12 680-11 373-56 698-2 371
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,46550,51920,28960,52700,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 30012 68011 37356 6982 371
Čistý cash flow 23 6201 307-45 32535 9932 371
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 97036 03114 26141 0252 032
Čistý zisk 24 74828 00410 59131 5902 032
Čistý zisk v minulom roku 28 00410 59131 59025 389-1 931
Cudzie zdroje -32 063-35 319-17 906-64 398-7 416
Daň z príjmov 7 2228 0273 6709 4350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 0273 6709 4357 1620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 2228 0273 6709 4350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,5426,72179,3052,3273,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,0126,7278,6952,3273,00
Doba obratu aktív 391,65288,99627,19425,18265,05
Doba obratu pohľadávok 33,5426,72179,3052,3273,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000399,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,7249,99448,4733,04176,60
EBIT v minulom roku 36 03114 26141 02532 551-1 931
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 97036 03114 26141 0252 032
EBITDA 53 03756 63133 23150 3187 717
EBITDA marža 0,99771,050,90870,83950,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 03756 63133 23150 3187 717
Finančná páka 1,781,213,511,083,00
Finančné účty 36 30012 68011 37356 6982 371
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5621-0,8270-0,2850-0,9223-0,3337
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56210,82700,28500,92230,3337
Hrubá marža 0,81610,87520,66680,84020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 74655 33332 34749 7036 986
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40270,17300,71510,07770,6663
Krátkodobé pohľadávky 4 8853 94817 9648 5926 120
Krátkodobé záväzky 22 9717 38844 9335 42514 805
Náklady na predaný tovar 9 7746 73012 1849 58013 516
Neobežný majetok 15 30125 19032 9414 33613 014
Obežný majetok 41 18516 62829 33765 2908 491
Obrat aktív 0,93201,260,58200,85851,38
Obrat neobežného majetku 3,472,141,1113,822,35
Obrat obežného majetku 1,293,241,250,91813,60
Odpisy 19 77619 30218 0868 6784 338
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 8889 6519 0434 3394 338
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 8889 6519 0434 3390,0000
Osobné náklady 0,00000,0000-6,004 2630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2911 298884,00615,00731,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 176,00265,00100,00113,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 52447 30628 67740 2686 370
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,77190,79290,59150,49050,2740
Podiel EBIT k aktívam 0,56050,84370,22690,58760,0914
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58090,84370,22690,58760,0914
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,99711,020,79640,63710,2740
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63640,29690,18100,81200,1067
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,44430,0242-1,240,60050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,26
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-4 06411,810,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,192,451,353,893,94
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,44430,0242-1,240,60050,0775
Pohľadávky z obchodného styku 4 0803 9487 8848 5926 120
Pohotová likvidita II. stupeň 1,672,370,665412,070,6219
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-27,020,3951-1,79-3,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40270,17300,71510,07770,6663
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71640,20922,510,08422,00
Pridaná hodnota 43 38647 20924 38650 36017 084
Rentabilita aktív, ROA 0,43390,65570,16850,45240,0914
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,77190,79290,59150,49050,2740
Rýchla likvidita I. stupeň 1,451,720,253110,450,1601
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,43310,13051,350,10781,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,43310,13051,350,10781,92
Služby 4 3684 0675 2815 42911 882
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 04142 70762 83969 82322 221
Spotreba materiálu… 5 4062 6636 9034 1511 634
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 16053 93936 57059 94030 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 16053 93936 57059 94030 600
Účtovný cash flow 23 6201 307-45 32535 9932 371
Vlastné imanie 32 06335 31917 90664 3987 416
Všetky záväzky 22 9717 38844 9335 42514 805
Výsledok hospodárenia 33 26137 32915 14541 6403 379
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 26137 32915 14541 6403 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 74828 00410 59131 5902 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 00410 59131 59025 389-1 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 97036 03114 26141 0252 648
Záväzky 22 9717 38844 9335 42514 805
Záväzky z obchodného styku 176,00265,00100,00113,000,0000
Zisk pred zdanením 31 97036 03114 26141 0252 648
Zmena EBIT 0,88732,530,34761,26-1,05