Mestské lesy, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 624 415804 815779 901907 250779 436
Bežná likvidita III. stupeň 0,90441,191,011,080,6263
Časové rozlíšenie aktív 4 2653 6263 7623 39214 133
Časové rozlíšenie pasív 221 283247 451271 202293 369340 626
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3011-0,26900,78780,8827-0,5003
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,56130,3907-1,18-1,110,5553
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,76411,451,451,911,15
Celkové tržby 1 610 1591 848 3891 645 6791 417 6390,0000
Celkový dlh 174 606329 907300 745402 607234 719
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -129 290-198 108-136 933-300 767-102 115
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 129 290198 108136 933300 767102 115
Čistý cash flow -68 81861 175-163 834-186 486102 115
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 25346 29521 82726 09511 442
Čistý zisk 15 84734 80815 30518 62511 442
Čistý zisk v minulom roku 34 80815 30518 62523 26215 616
Cudzie zdroje -228 526-227 457-207 954-211 274-204 091
Daň z príjmov 6 40611 4876 5227 4700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 4876 5227 4708 8730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 40611 4876 5227 4700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,4340,8346,3638,2943,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,4440,1645,6537,3542,92
Doba obratu aktív 150,41169,50178,75232,90217,16
Doba obratu pohľadávok 33,4340,8346,3638,2943,59
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000074,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,5332,9831,8942,9951,23
EBIT v minulom roku 46 29521 82726 09532 13515 616
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 25346 29521 82726 09511 442
EBITDA 113 235140 647117 456116 62978 965
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 113 235140 647117 456116 62978 965
Finančná páka 2,733,543,754,293,82
Finančné účty 129 290198 108136 933300 767102 115
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 117 827138 885113 916122 04474 499
Krátkodobé pohľadávky 138 782193 864202 284149 172156 460
Krátkodobé záväzky 122 610156 583139 143167 464183 883
Krytie dlhovej služby 0,51250,57450,43710,39860,2321
Náklady na predaný tovar 1 074 0471 152 130970 939791 784876 420
Neobežný majetok 313 410324 097365 372411 172450 957
Obežný majetok 306 740477 092410 767492 686314 346
Obrat aktív 2,432,152,041,571,68
Obrat neobežného majetku 4,835,354,363,462,91
Obrat obežného majetku 4,943,633,882,894,17
Odpisy 91 07492 59091 60091 15655 612
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 53746 29545 80045 57855 612
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 53746 29545 80045 5780,0000
Osobné náklady 455 875412 301411 010380 8220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8504 4394 5605 4184 959
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 442,002 67720,001 167493,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 53 56294 98764 096112 7740,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 106 921127 398106 905109 78167 054
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,030,70960,66130,60440,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96791,411,511,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80671,151,241,337,80
Pohľadávky z obchodného styku 130 541190 704199 182145 511154 061
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79190,97910,83580,98370,5199
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,32-3,721,271,13-2,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,76411,451,451,911,15
Pridaná hodnota 441 239580 995621 562630 045433 634
Primárna platobná neschopnosť 0,41030,49810,32180,77500,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37600,49030,33370,65270,1947
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,542,352,563,452,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,542,352,563,452,97
Služby 915 9731 063 132911 980649 673845 193
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 624 415804 815779 901907 250779 436
Spotreba materiálu… 111 622102 56887 76274 40659 754
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 519 7861 733 1251 593 0011 426 6621 310 054
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 5000,0000500,004 8330,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 515 2861 733 1251 592 5011 421 8291 310 054
Účtovný cash flow -68 81861 175-163 834-186 486102 115
Vlastné imanie 228 526227 457207 954211 274204 091
Všetky záväzky 174 606329 907300 745402 607234 719
Výnosy budúcich období krátkodobé 220 946244 821268 696292 571340 267
Výsledok hospodárenia 26 66148 05726 35630 30620 834
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 66148 05726 35630 30620 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 84734 80815 30518 62511 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 80815 30518 62523 26215 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 25346 29521 82726 09517 793
Zásoby 38 66885 12071 55042 74755 771
Záväzky 174 606329 907300 745402 607234 719
Záväzky z obchodného styku 53 56294 98764 096112 7740,0000
Zisk pred zdanením 22 25346 29521 82726 09517 793
Zmena EBIT 0,48072,120,83640,81200,7327
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -46 45213 57028 803-67 70528 527
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -46 45213 57028 803-67 70528 527
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 519