TERAPO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 488 529419 616334 385215 350176 575
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000-537,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,91281,141,131,232,81
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000-537,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000084,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,46-0,4419-0,2588-0,4583-0,4799
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03300,09540,08590,16151,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 44,194,633,012,840,4421
Celkové tržby 432 151496 410438 436363 8980,0000
Celkový dlh 477 718345 098251 056159 24254 134
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 765-32 931-21 567-25 713-59 302
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 76532 93121 56725 71358 765
Čistý cash flow 15 76532 93121 56725 71358 765
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -63 708-7 85128 18121 725-70 554
Čistý zisk -63 708-8 81127 22120 764-70 618
Čistý zisk v minulom roku -8 81127 22120 764-85 4518 128
Cudzie zdroje -10 811-74 518-83 329-56 108-122 441
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 383,50269,31218,93245,15123,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 372,28264,35144,9678,1167,02
Doba obratu aktív 445,74312,01278,42310,63233,34
Doba obratu pohľadávok 383,50269,31218,93245,15123,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000058,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 435,88256,60209,04229,7072,25
EBIT v minulom roku -7 85128 18121 725-84 4868 535
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -63 708-7 85128 18121 725-70 554
EBITDA -46 80815 47831 10724 665-67 093
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -46 80815 47831 10724 665-67 093
Finančná páka 45,195,634,013,841,44
Finančné účty 15 76532 93121 56725 71358 765
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0221-0,1776-0,2492-0,2605-0,6934
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,02210,17760,24920,26050,6934
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -47 20815 01130 630244 907-68 939
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97790,82240,75080,73950,3096
Krátkodobé pohľadávky 420 312362 195262 930169 95193 138
Krátkodobé záväzky 477 718345 098251 056159 24254 671
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 46 12455 21568 09061 8600,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000024 665-1 048
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,000064,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00004,00407,00
Náklady na predaný tovar 455 759439 424401 434222 110338 550
Neobežný majetok 52 45224 49049 88819 68624 588
Obežný majetok 436 077395 126284 497195 664151 903
Obrat aktív 0,81891,171,311,181,56
Obrat neobežného majetku 7,6320,048,7912,8511,23
Obrat obežného majetku 0,91741,241,541,291,82
Odpisy 16 50022 8622 4512 4512 451
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 50022 8622 4512 4512 451
Ostatné náklady na finančnú činnosť 400,00467,00477,001 4241 846
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -47 20814 05129 67223 215-68 167
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -5,89-0,11820,32670,3701-0,5793
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -5,89-0,10540,33820,3872-0,5788
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,382,2515,0712,62-25,44
Pohľadávky z obchodného styku 408 021355 517174 10054 14750 713
Pohotová likvidita II. stupeň 0,91281,141,131,232,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6858-2,26-3,86-2,18-2,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000025 713918,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97790,82240,75080,73950,3066
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 44,194,633,012,840,4421
Pridaná hodnota -55 72151 46236 92730 929-62 346
Primárna platobná neschopnosť 0,11300,15530,39111,140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -5,89-0,11820,32670,3701-0,5768
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03300,09540,08590,16151,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,2122,308,076,46-0,8069
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,2122,308,076,46-0,8069
Služby 303 365302 490247 43781 567163 707
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 488 529419 616334 385215 350176 575
Spotreba materiálu… 152 394136 934153 997140 543174 843
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000-537,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 400 038490 886438 361363 872276 204
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000110 8330,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 6000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 400 038488 286438 361253 039276 204
Účtovný cash flow 15 76532 93121 56725 71358 765
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000-537,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,000021 725-1 102
Vlastné imanie 10 81174 51883 32956 108122 441
Všetky záväzky 477 718345 098251 056159 24254 134
Výsledok hospodárenia -63 308-7 38428 65623 147-69 544
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -63 308-7 38428 65623 147-69 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -63 708-8 81127 22120 764-70 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 81127 22120 764-85 4518 128
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -63 708-7 85128 18121 724-70 614
Záväzky 477 718345 098251 056159 24254 134
Záväzky z obchodného styku 46 12455 21568 09061 8600,0000
Zisk pred zdanením -63 708-7 85128 18121 724-70 614
Zmena EBIT 8,11-0,27861,30-0,2571-8,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000109 9000,0000