Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 656 477619 578701 396672 604717 746
Aktivácia 86,00402,00754,004 073178,00
Bankové úvery 53 16618 38323 07413 17745 944
Bežná likvidita III. stupeň 1,651,140,95701,031,07
Bežné bankové úvery 3,0018 38323 07413 17745 944
Časové rozlíšenie aktív 1 2412 4653 801435,00805,00
Časové rozlíšenie pasív 4 98419 19922 68128 68125 572
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,094,87-99,4223,9919,93
Celkové tržby 347 845128 142217 252295 6390,0000
Celkový dlh 440 785498 171685 611618 159659 103
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 146 203204 114307 487276 836235 342
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 6262 5324 7552 9619 561
Čistý cash flow 75 094-2 2231 794-6 1819 561
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 118 53323 980-14 74024 728-10 211
Čistý zisk 108 5019 103-37 17516 521-14 966
Čistý zisk v minulom roku 9 103-37 17516 521-23 827-34 965
Cudzie zdroje -210 708-102 2086 896-25 764-33 071
Daň z príjmov 0,00001 734154,005 6760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 734154,005 6761 0560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 734154,005 6760,0000
Dlhodobé bankové úvery 53 1630,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 53 1630,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,6873,4099,9665,8558,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,6373,4093,8765,8558,47
Doba obratu aktív 1 0081 3701 290812,96739,28
Doba obratu pohľadávok 25,6873,4099,9665,8558,47
Doba obratu zásob 12 3839 9804 8152 9721 980
Doba splácania záväzkov 4 5695 1002 7751 584554,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 282,07595,16608,98367,38354,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 0644 1272 3891 4190,0000
EBIT v minulom roku 23 980-14 74024 728-10 676-23 945
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 118 53323 980-14 74024 728-10 211
EBITDA 143 14850 2044 20337 02311 507
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 143 14850 2044 20337 02311 507
Finančná páka 3,126,06-101,7126,1121,70
Finančné účty 77 6262 5324 7552 9619 561
Hrubá marža 0,18840,57430,29080,34670,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 154 36147 5531 46633 9746 699
Krátkodobé finančné výpomoci 170 663188 263289 168266 620198 959
Krátkodobé pohľadávky 16 72733 20654 34554 48256 771
Krátkodobé záväzky 183 720269 255331 080303 955344 292
Krytie dlhovej služby 9,531,550,09351,190,3794
Materiál 0,0000998,00998,00998,00998,00
Nákladové úroky 10 03213 14322 2812 5314 755
Nákladové úroky v minulom roku 13 14322 2812 53112 09511 020
Náklady na predaný tovar 172 20191 543135 262199 498233 848
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 67819 26943 54870 050109 122
Neobežný majetok 62 93354 50964 04544 29758 583
Obežný majetok 592 303562 604633 550627 872658 358
Obrat neobežného majetku 3,783,033,106,826,05
Obrat obežného majetku 0,40140,29350,31320,48100,5383
Odpisy 23 82621 83615 2948 00013 333
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 91310 9187 6474 00013 333
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 91310 9187 6474 0000,0000
Osobné náklady 43 96439 97364 75367 1130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 453,002 6512 7373 0494 808
Ostatné záväzky z obchodného styku 123 219217 892285 036272 3600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 132 32730 939-21 88124 521-1 633
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67080,54321,020,65490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,463,821,451,460,5322
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,840,97561,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96671,190,78921,369,04
Pohľadávky z obchodného styku 16 69433 20651 03454 48256 771
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,8145,983,844,17-3,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,49-0,16910,0805-2,442,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67140,80400,97750,91910,9183
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,094,87-99,4223,9919,93
Pridaná hodnota 65 53573 58763 175102 486120 519
Primárna platobná neschopnosť 7,386,565,595,000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51490,08915,390,6412-0,4525
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,089,92163,1216,7057,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,089,92163,1216,7057,28
Služby 44 231286,0049 36536 04735 132
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 656 477619 578701 396672 604717 746
Spotreba materiálu… 86 69626 33360 51386 20482 202
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 223 829206 646312 242279 797244 903
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 243 569165 130198 437301 984354 367
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 8330,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 21 95326 82555 214103 200153 640
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 215 783138 305143 223198 784200 727
Účtovný cash flow 75 094-2 2231 794-6 1819 561
Úročený dlh 223 829206 646312 242279 797244 903
Úrokové krytie 11,821,82-0,66169,77-2,15
Vlastné imanie 210 708102 208-6 89625 76433 071
Všetky záväzky 440 785498 171685 611618 159659 103
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 98419 19922 68128 68125 572
Výsledok hospodárenia 119 65428 368-11 09129 023-1 826
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 119 65428 368-11 09129 023-1 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 108 5019 103-37 17516 521-14 966
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 103-37 17516 521-23 827-34 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 108 50110 837-37 02122 197-14 334
Zásoby 497 950526 866574 450570 429592 026
Záväzky 440 785498 171685 611618 159659 103
Záväzky z obchodného styku 123 219217 892285 036272 3600,0000
Zisk pred zdanením 108 50110 837-37 02122 197-14 334
Zmena EBIT 4,94-1,63-0,5961-2,320,4264
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -26 682-46 05717 410-11 270-7 570
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -26 682-46 05717 410-11 270-7 570
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 5010,00000,00000,00000,0000