3 D - DIANIŠKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 545 3371 838 8421 683 8961 792 8932 005 832
Bankové úvery 268 540354 898409 020428 527253 659
Bežná likvidita III. stupeň 0,80050,82440,76080,74570,8040
Bežné bankové úvery 268 540330 852330 995296 752253 659
Časové rozlíšenie aktív 4 5993 5753 6921 9511 908
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,061,491,291,452,12
Celkové tržby 2 293 2922 292 2141 685 4322 786 7490,0000
Celkový dlh 794 4481 100 141948 0791 062 5421 363 797
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 267 308354 035407 889426 805227 324
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 232863,001 1311 72226 335
Čistý cash flow 369,00-268,00-591,00-668,0026 335
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 15520 09623 95490 831116 993
Čistý zisk 12 3822 6235 46558 14589 705
Čistý zisk v minulom roku 2 6235 46558 14554 602-18 064
Cudzie zdroje -750 889-738 701-735 817-730 351-642 035
Daň z príjmov 2 3246 1365 80618 5210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 1365 80618 52118 1300,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3246 1365 80618 5210,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000024 04678 025131 7750,0000
Dlhodobé pohľadávky 23 01725 12110 81831 1940,0000
Dlhodobý dlh 0,000024 04678 025131 7750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,6377,4568,6360,4676,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,8476,4964,3359,9074,38
Doba obratu aktív 240,63301,89409,48246,88229,58
Doba obratu pohľadávok 49,2181,5871,2764,7576,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000144,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,72110,26120,6080,7698,10
EBIT v minulom roku 20 09623 95490 83193 68614 387
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 15520 09623 95490 831116 993
EBITDA 119 531125 540107 261168 906265 551
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 119 531125 540107 261168 906265 551
Efektívna daňová sadzba 0,15800,70050,51510,24160,0000
Finančná páka 2,062,492,292,453,12
Finančné účty 1 232863,001 1311 72226 335
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 127 003162 670222 329372 398245 480
Krátkodobé pohľadávky 293 029471 761282 245439 060664 773
Krátkodobé záväzky 447 720671 576495 927586 521857 097
Krytie dlhovej služby 14,1511,078,4611,929,73
Materiál 151 659152 073177 340157 559140 491
Nákladové úroky 8 44911 33712 68314 16527 288
Nákladové úroky v minulom roku 11 33712 68314 16520 95432 451
Náklady na predaný tovar 1 614 9581 505 851794 5451 785 7372 439 849
Neobežný majetok 948 922987 3661 043 9411 103 0651 112 827
Obežný majetok 591 816847 901636 263687 877891 097
Obrat aktív 1,521,210,89141,481,59
Obrat neobežného majetku 2,472,251,442,402,87
Obrat obežného majetku 3,962,622,363,853,58
Odpisy 84 068113 150118 248141 13677 924
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 42 03456 57559 12470 56877 924
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 42 03456 57559 12470 5680,0000
Osobné náklady 650 844643 005657 666764 8370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 27417 83219 04620 75620 142
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000071,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 375 178589 428430 571440 5150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 96 450115 773123 713199 281167 629
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89270,89630,93100,88430,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,121,071,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99200,94870,91050,95479,61
Pohľadávky z obchodného styku 287 949465 902264 531435 020649 876
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41730,47500,34720,50120,6239
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 0352 7561 2451 093-24,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0437-0,0236-0,0466-0,04720,9651
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51410,59830,56300,59260,6799
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,061,491,291,452,12
Pridaná hodnota 729 064717 368706 435864 926749 202
Primárna platobná neschopnosť 1,301,271,631,010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,658,768,846,295,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,658,768,846,295,14
Služby 433 082500 156317 621470 875745 662
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 545 3371 838 8421 683 8961 792 8932 005 832
Spotreba materiálu… 1 106 6721 039 049583 3121 329 5611 426 039
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 268 540354 898409 020428 527253 659
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 358 8952 250 7001 568 0372 762 7873 189 051
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 87327 48167 057112 1240,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00006 312
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 344 0222 223 2191 500 9802 650 6633 182 739
Účtovný cash flow 369,00-268,00-591,00-668,0026 335
Úročený dlh 268 540354 898409 020428 527253 659
Úrokové krytie 2,741,771,896,414,29
Vlastné imanie 750 889738 701735 817730 351642 035
Všetky záväzky 794 4481 100 141948 0791 062 5421 363 797
Výsledok hospodárenia 45 42937 94642 999111 589169 566
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 42937 94642 999111 589169 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 3822 6235 46558 14589 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6235 46558 14554 602-18 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 7068 75911 27176 666116 864
Zásoby 274 538350 156342 069215 901199 989
Záväzky 794 4481 100 141948 0791 062 5421 363 797
Záväzky z obchodného styku 375 178589 428430 571440 5150,0000
Zisk pred zdanením 14 7068 75911 27176 666116 864
Zmena EBIT 1,150,83890,26370,96958,13
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -75 20433 354106 38814 699-268 148
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -75 20433 354106 38814 699-268 148
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 9071 92513 07128 30518 061
Účtovné závierky