3 D - DIANIŠKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 616 8741 545 3371 838 8421 683 8961 792 893
Bankové úvery 255 943268 540354 898409 020428 527
Bežná likvidita III. stupeň 0,78080,80050,82440,76080,7457
Bežné bankové úvery 255 943268 540330 852330 995296 752
Časové rozlíšenie aktív 5 7834 5993 5753 6921 951
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,131,061,491,291,45
Celkové tržby 2 328 1312 293 2922 292 2141 685 4322 786 749
Celkový dlh 858 381794 4481 100 141948 0791 062 542
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 254 938267 308354 035407 889426 805
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0051 232863,001 1311 722
Čistý cash flow -227,00369,00-268,00-591,00-668,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 84823 15520 09623 95490 831
Čistý zisk 7 60412 3822 6235 46558 145
Čistý zisk v minulom roku 12 3822 6235 46558 14554 602
Cudzie zdroje -758 493-750 889-738 701-735 817-730 351
Daň z príjmov 2 8502 3246 1365 80618 521
Daň z príjmov v minulom roku 2 3246 1365 80618 52118 130
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8502 3246 1365 80618 521
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000024 04678 025131 775
Dlhodobé pohľadávky 21 96423 01725 12110 81831 194
Dlhodobý dlh 0,00000,000024 04678 025131 775
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,7445,6377,4568,6360,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,5544,8476,4964,3359,90
Doba obratu aktív 261,90240,63301,89409,48246,88
Doba obratu pohľadávok 55,2949,2181,5871,2764,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,0469,72110,26120,6080,76
EBIT v minulom roku 23 15520 09623 95490 83193 686
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 84823 15520 09623 95490 831
EBITDA 75 130119 531125 540107 261168 906
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 75 130119 531125 540107 261168 906
Efektívna daňová sadzba 0,27260,15800,70050,51510,2416
Finančná páka 2,132,062,492,292,45
Finančné účty 1 0051 232863,001 1311 722
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 144 183127 003162 670222 329372 398
Krátkodobé pohľadávky 319 402293 029471 761282 245439 060
Krátkodobé záväzky 531 184447 720671 576495 927586 521
Krytie dlhovej služby 11,7514,1511,078,4611,92
Materiál 145 384151 659152 073177 340157 559
Nákladové úroky 6 3948 44911 33712 68314 165
Nákladové úroky v minulom roku 8 44911 33712 68314 16520 954
Náklady na predaný tovar 1 517 8561 614 9581 505 851794 5451 785 737
Neobežný majetok 980 336948 922987 3661 043 9411 103 065
Obežný majetok 630 755591 816847 901636 263687 877
Obrat aktív 1,391,521,210,89141,48
Obrat neobežného majetku 2,302,472,251,442,40
Obrat obežného majetku 3,573,962,622,363,85
Odpisy 74 78284 068113 150118 248141 136
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 39142 03456 57559 12470 568
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 39142 03456 57559 12470 568
Osobné náklady 698 125650 844643 005657 666764 837
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 94322 27417 83219 04620 756
Ostatné záväzky z obchodného styku 437 065375 178589 428430 571440 515
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 82 38696 450115 773123 713199 281
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94920,89270,89630,93100,8843
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,121,121,071,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95160,99200,94870,91050,9547
Pohľadávky z obchodného styku 305 900287 949465 902264 531435 020
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41440,41730,47500,34720,5012
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3 341-2 0352 7561 2451 093
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53090,51410,59830,56300,5926
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,131,061,491,291,45
Pridaná hodnota 735 515729 064717 368706 435864 926
Primárna platobná neschopnosť 1,431,301,271,631,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,436,658,768,846,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,436,658,768,846,29
Služby 516 418433 082500 156317 621470 875
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 616 8741 545 3371 838 8421 683 8961 792 893
Spotreba materiálu… 1 021 5591 106 6721 039 049583 3121 329 561
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 255 943268 540354 898409 020428 527
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 296 8692 358 8952 250 7001 568 0372 762 787
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 49814 87327 48167 057112 124
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 253 3712 344 0222 223 2191 500 9802 650 663
Účtovný cash flow -227,00369,00-268,00-591,00-668,00
Úročený dlh 255 943268 540354 898409 020428 527
Úrokové krytie 2,632,741,771,896,41
Vlastné imanie 758 493750 889738 701735 817730 351
Všetky záväzky 858 381794 4481 100 141948 0791 062 542
Výsledok hospodárenia 34 81745 42937 94642 999111 589
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 81745 42937 94642 999111 589
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 60412 3822 6235 46558 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 3822 6235 46558 14554 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 45414 7068 75911 27176 666
Zásoby 288 384274 538350 156342 069215 901
Záväzky 858 381794 4481 100 141948 0791 062 542
Záväzky z obchodného styku 437 065375 178589 428430 571440 515
Zisk pred zdanením 10 45414 7068 75911 27176 666
Zmena EBIT 0,72761,150,83890,26370,9695
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 20 121-75 20433 354106 38814 699
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 20 121-75 20433 354106 38814 699
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 0294 9071 92513 07128 305
Účtovné závierky