ARNET, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 132 574144 463151 817156 500119 123
Bežná likvidita III. stupeň 3,503,603,172,952,92
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000721,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6635-0,8605-0,7144-0,8606-0,9996
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,662,301,691,931,90
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40270,37590,42160,45030,5329
Celkové tržby 307 172299 931332 492476 5890,0000
Celkový dlh 38 05839 46845 02148 59141 412
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 716-90 353-76 292-92 868-77 680
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 71690 35376 29292 86877 680
Čistý cash flow 62 71690 35376 29292 86877 680
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 479-841,00182,0025 40511 565
Čistý zisk -10 479-1 801-1 11319 73111 565
Čistý zisk v minulom roku -1 801-1 11319 73110 46713 873
Cudzie zdroje -94 516-104 995-106 796-107 909-77 711
Daň z príjmov 0,0000960,001 2955 6740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 2955 6743 0250,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 2955 6740,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,9151,2566,6536,6034,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,0448,4559,0035,8133,71
Doba obratu aktív 159,02175,80166,70119,86109,05
Doba obratu pohľadávok 75,9151,2566,6536,6034,21
Doba obratu zásob 9,5113,987,930,74953,70
Doba splácania záväzkov 54,7459,9560,5945,0942,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,3847,8649,4336,7737,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,255,437,914,650,0000
EBIT v minulom roku -841,00182,0025 40513 49213 873
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 479-841,00182,0025 40511 565
EBITDA -7 2885 6226 70432 01818 313
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 2885 6226 70432 01818 313
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,147,120,22330,0000
Finančná páka 1,401,381,421,451,53
Finančné účty 62 71690 35376 29292 86877 680
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7129-0,7268-0,7035-0,6895-0,6524
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71290,72680,70350,68950,6524
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 5665 3416 37431 64117 976
Krátkodobé pohľadávky 63 28542 11460 69947 78737 370
Krátkodobé záväzky 37 82939 32545 02148 01140 862
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 3173 5605 8774 9470,0000
Náklady na predaný tovar 285 636267 800296 899412 062352 640
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 252 260239 433271 206388 608330 922
Neobežný majetok 0,00002 8258 93615 0470,0000
Obežný majetok 132 574141 638142 881141 453118 402
Obrat aktív 2,302,082,193,053,35
Obrat neobežného majetku 0,0000106,1737,2031,670,0000
Obrat obežného majetku 2,302,122,333,373,37
Obrat zásob 38,3826,1146,05486,9898,72
Odpisy 2 8256 1116 1116 1112 131
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8256 1116 1116 1112 131
Osobné náklady 27 22125 46726 02029 7970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 278,00291,00330,00377,00337,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000010,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 6544 3104 99825 84213 696
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47310,62540,50250,59340,6521
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,460,79260,73250,46180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,68531,261,372,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62081,021,111,8021,62
Pohľadávky z obchodného styku 61 72739 81553 73046 75436 822
Pohotová likvidita II. stupeň 3,333,373,042,932,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,51-1,16-1,40-1,16-1,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40270,37590,42160,45030,5329
Pridaná hodnota 18 65432 13035 52164 52746 073
Rýchla likvidita I. stupeň 1,662,301,691,931,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,227,026,721,522,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,227,026,721,522,26
Služby 26 92123 60720 50715 97115 524
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 132 574144 463151 817156 500119 123
Spotreba materiálu… 6 4554 7605 1867 4836 194
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 304 290299 930332 420476 589398 713
Tržby z predaja tovaru 294 756286 682326 021464 867390 539
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 53413 2486 39911 7228 174
Účtovný cash flow 62 71690 35376 29292 86877 680
Vlastné imanie 94 516104 995106 796107 90977 711
Všetky záväzky 38 05839 46845 02148 59141 412
Výsledok hospodárenia -10 113-489,00593,0025 90716 182
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 113-489,00593,0025 90716 182
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 479-1 801-1 11319 73111 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 801-1 11319 73110 46713 873
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 479-841,00182,0025 40515 836
Zásoby 6 5739 1715 890798,003 352
Záväzky 38 05839 46845 02148 59141 412
Záväzky z obchodného styku 4 3173 5605 8774 9470,0000
Zisk pred zdanením -10 479-841,00182,0025 40515 836
Zmena EBIT 12,46-4,620,00721,880,8336