Technické služby, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 448 2534 794 0614 901 2513 439 8874 616 621
Aktivácia 37,00297,00817,00229,00378,00
Bankové úvery 69 649220 865129 57646 392919 191
Bežné bankové úvery 24 493173 399110 52621 691872 799
Časové rozlíšenie aktív 9 1578 9697 3576 2574 482
Časové rozlíšenie pasív 3 417 0313 584 3553 737 3062 432 2832 435 528
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,56310,18180,7430-0,71900,1773
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,58880,94470,97880,89833,41
Celkové tržby 2 442 7062 281 8412 244 2182 202 1571 946 957
Celkový dlh 382 172587 651575 736476 7981 686 684
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -121 601-82 807-138 218-26 014660 212
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 191 250303 672267 79472 406258 979
Čistý cash flow -112 42235 878195 388-186 57377 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 74848 54879 04254 78847 494
Čistý zisk 31 99638 84661 40339 39826 218
Čistý zisk v minulom roku 38 84661 40339 39826 218478,00
Cudzie zdroje -649 050-622 055-588 209-530 806-494 409
Daň z príjmov -4 5476 72415 0354 75614 133
Daň z príjmov v minulom roku 6 72415 0354 75614 1338 807
Daň z príjmov z bežnej činnosti -4 5476 72415 0354 75614 133
Dlhodobé bankové úvery 45 15647 46619 05024 70146 392
Dlhodobý dlh 45 15647 46619 05024 70146 392
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,9644,92212,1540,99196,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,7742,8437,2140,6625,17
Doba obratu aktív 841,90976,75990,54706,41901,06
Doba obratu pohľadávok 36,9644,92212,1540,99196,84
Doba obratu zásob 131 37295 585641 427622 994218 288
Doba splácania záväzkov 946 436809 2507 998 2757 892 5473 908 509
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,7940,2053,1453,2985,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 438 815292 5131 657 0092 336 7911 140 242
EBIT v minulom roku 48 54879 04254 78847 49415 307
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 74848 54879 04254 78847 494
EBITDA 186 648151 955115 238416 863129 279
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 186 648151 955115 238416 863129 279
Finančná páka 6,857,718,336,489,34
Finančné účty 191 250303 672267 79472 406258 979
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 859 434839 548758 027839 879269 235
Krátkodobé pohľadávky 195 281220 4751 049 733199 6011 008 547
Krátkodobé záväzky 199 659197 324262 957259 481439 038
Materiál 27 50723 02320 71520 09724 123
Nákladové úroky 1 2992 9782 60410 6347 143
Nákladové úroky v minulom roku 2 9782 60410 6347 1436 022
Náklady na predaný tovar 1 094 6571 009 224976 629924 165934 705
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77,0089,0012,0012,0041,00
Neobežný majetok 4 024 8514 237 6383 555 2793 141 1413 320 093
Obežný majetok 414 245547 4541 338 615292 4891 292 046
Obrat aktív 0,43350,37370,36850,51670,4051
Obrat neobežného majetku 0,47920,42280,50800,56580,5633
Obrat obežného majetku 4,663,271,356,081,45
Odpisy 481 962428 662344 824560 778142 448
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 240 981214 331172 412280 38971 224
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 240 981214 331172 412280 38971 224
Osobné náklady 1 008 773932 971951 412884 788825 573
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8683 0093 2692 1747 638
Ostatné záväzky z obchodného styku 92 57271 32554 47776 826128 082
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 513 958467 508406 227600 176168 666
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,211,191,151,040,8826
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10 8298 78969 11871 10022 815
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,82660,83850,87180,96431,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,55940,57450,63990,59020,9663
Pohľadávky z obchodného styku 183 732210 284184 120197 998128 984
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,77-17,34-3,012,85-6,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -86,5512,0575,03-17,5410,90
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,58880,94470,97880,89833,41
Pridaná hodnota 833 851782 260829 419853 204935 396
Primárna platobná neschopnosť 0,50380,33920,29590,38800,9930
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,053,875,001,1413,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,053,875,001,1413,05
Služby 744 903709 812673 253648 086596 388
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 448 2534 794 0614 901 2513 439 8874 616 621
Spotreba materiálu… 349 714299 620304 181276 296338 654
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 69 649220 865129 57646 392919 191
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 37,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 266 3352 136 7852 129 0771 989 9641 943 898
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 337 827345 301323 029212 59573 797
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 928 5081 791 4841 806 0481 777 3691 870 101
Účtovný cash flow -112 42235 878195 388-186 57377 850
Úročený dlh 69 649220 865129 57646 392919 191
Úrokové krytie 22,1316,3030,355,156,65
Vlastné imanie 649 050622 055588 209530 806494 409
Všetky záväzky 382 172587 651575 736476 7981 686 684
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 233 6653 401 6333 606 0862 328 2862 423 517
Výnosy budúcich období krátkodobé 183 366182 722131 220103 99711 679
Výsledok hospodárenia 31 64351 56282 32156 98055 130
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 64351 56282 32156 98055 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 99638 84661 40339 39826 218
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 84661 40339 39826 218478,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 27 44945 57076 43844 15440 351
Zásoby 27 71423 30721 08820 48224 520
Záväzky 382 172587 651575 736476 7981 686 684
Záväzky z obchodného styku 92 57271 32554 47776 826128 082
Zisk pred zdanením 27 44945 57076 43844 15440 351
Zmena EBIT 0,59220,61421,441,153,10
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 87017 03211 12211 7005 498
Účtovné závierky