Technické služby, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 794 0614 901 2513 439 8874 616 6216 552 489
Aktivácia 297,00817,00229,00378,005 529
Bankové úvery 220 865129 57646 392919 1916 333
Bežná likvidita III. stupeň 0,14070,32740,11010,34600,9883
Bežné bankové úvery 173 399110 52621 691872 7996 333
Časové rozlíšenie aktív 8 9697 3576 2574 4825 075
Časové rozlíšenie pasív 3 584 3553 737 3062 432 2832 435 5285 405 526
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18180,7430-0,71900,17730,5209
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94470,97880,89833,411,45
Celkové tržby 2 281 8412 244 2182 202 1571 946 9570,0000
Celkový dlh 587 651575 736476 7981 686 684679 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 807-138 218-26 014660 212-142 875
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 303 672267 79472 406258 979149 208
Čistý cash flow 35 878195 388-186 57377 850149 208
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 48 54879 04254 78847 49410 014
Čistý zisk 38 84661 40339 39826 2184 346
Čistý zisk v minulom roku 61 40339 39826 218478,00-107 041
Cudzie zdroje -622 055-588 209-530 806-494 409-467 712
Daň z príjmov 6 72415 0354 75614 1330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 0354 75614 1338 8070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 72415 0354 75614 1330,0000
Dlhodobé bankové úvery 47 46619 05024 70146 3920,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 596
Dlhodobý dlh 47 46619 05024 70146 3920,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,92212,1540,99196,841 019
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,8437,2140,6625,1724,07
Doba obratu aktív 976,75990,54706,41901,061 225
Doba obratu pohľadávok 44,92212,1540,99196,841 019
Doba obratu zásob 95 585641 427622 994218 28828,78
Doba splácania záväzkov 809 2507 998 2757 892 5473 908 50987,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,2053,1453,2985,6953,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 292 5131 657 0092 336 7911 140 2420,0000
EBIT v minulom roku 79 04254 78847 49415 307-102 921
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 48 54879 04254 78847 49410 014
EBITDA 151 955115 238416 863129 27965 208
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 151 955115 238416 863129 27965 208
Finančná páka 7,718,336,489,3414,01
Finančné účty 303 672267 79472 406258 979149 208
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 839 548758 027839 879269 23563 136
Krátkodobé pohľadávky 220 4751 049 733199 6011 008 5475 452 617
Krátkodobé záväzky 197 324262 957259 481439 038286 421
Materiál 23 02320 71520 09724 12324 198
Nákladové úroky 2 9782 60410 6347 1435 668
Nákladové úroky v minulom roku 2 60410 6347 1436 0224 120
Náklady na predaný tovar 1 009 224976 629924 165934 7051 184 272
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 89,0012,0012,0041,00313 491
Neobežný majetok 4 237 6383 555 2793 141 1413 320 093919 274
Obežný majetok 547 4541 338 615292 4891 292 0465 628 140
Obrat aktív 0,37370,36850,51670,40510,2980
Obrat neobežného majetku 0,42280,50800,56580,56332,12
Obrat obežného majetku 3,271,356,081,450,3470
Obrat zásob 0,00380,00060,00060,001712,68
Odpisy 428 662344 824560 778142 44870 262
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 214 331172 412280 38971 22470 262
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 214 331172 412280 38971 2240,0000
Osobné náklady 932 971951 412884 788825 5730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0093 2692 1747 6382 072
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 32554 47776 826128 0820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 467 508406 227600 176168 66674 608
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,191,151,040,88260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8 78969 11871 10022 8150,6459
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,83850,87180,96431,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,57450,63990,59020,966310,94
Pohľadávky z obchodného styku 210 284184 120197 998128 984128 777
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13480,32230,10260,33940,9840
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,34-3,012,85-6,35-3,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,0575,03-17,5410,9026,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94470,97880,89833,411,45
Pridaná hodnota 782 260829 419853 204935 396768 449
Primárna platobná neschopnosť 0,33920,29590,38800,99300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,875,001,1413,0510,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,875,001,1413,0510,42
Služby 709 812673 253648 086596 388600 442
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 794 0614 901 2513 439 8874 616 6216 552 489
Spotreba materiálu… 299 620304 181276 296338 654275 868
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 220 865129 57646 392919 1916 333
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 136 7852 129 0771 989 9641 943 8981 952 721
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 345 301323 029212 59573 7970,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000363 627
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 791 4841 806 0481 777 3691 870 1011 589 094
Účtovný cash flow 35 878195 388-186 57377 850149 208
Úročený dlh 220 865129 57646 392919 1916 333
Úrokové krytie 16,3030,355,156,651,77
Vlastné imanie 622 055588 209530 806494 409467 712
Všetky záväzky 587 651575 736476 7981 686 684679 251
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 401 6333 606 0862 328 2862 423 5175 394 770
Výnosy budúcich období krátkodobé 182 722131 220103 99711 67910 424
Výsledok hospodárenia 51 56282 32156 98055 130-10 315
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 56282 32156 98055 130-10 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 84661 40339 39826 2184 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 40339 39826 218478,00-107 041
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45 57076 43844 15440 351-18 033
Zásoby 23 30721 08820 48224 52024 719
Záväzky 587 651575 736476 7981 686 684679 251
Záväzky z obchodného styku 71 32554 47776 826128 0820,0000
Zisk pred zdanením 45 57076 43844 15440 351-18 033
Zmena EBIT 0,61421,441,153,10-0,0973
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 03211 12211 7005 4985 261
Účtovné závierky