VEPOS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 223 905195 886241 202168 385249 607
Bežná likvidita III. stupeň 1,951,671,411,461,23
Časové rozlíšenie aktív 7 3252 5702 5242 2152 188
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00008,00275,005 473
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12140,0120-0,18900,3152-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1265-0,01070,1254-0,19610,5627
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,181,291,681,902,47
Celkové tržby 789 246748 220736 501624 8430,0000
Celkový dlh 121 022110 444151 068110 043173 677
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 932-48 442-49 464-32 433-80 663
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 93248 44249 46432 43380 663
Čistý cash flow 12 490-1 02217 031-18 30480 663
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 61613 75253 1488 42810 605
Čistý zisk 17 44110 66942 0595 0168 605
Čistý zisk v minulom roku 10 66942 0595 0166 21415 817
Cudzie zdroje -102 883-85 442-90 126-58 067-70 457
Daň z príjmov 7 1753 08311 0762 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 08311 0762 8802 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 1753 08311 0762 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,8751,0268,6957,2446,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,9245,4467,7556,0741,10
Doba obratu aktív 104,2795,83121,2098,41121,22
Doba obratu pohľadávok 55,8751,0268,6957,2446,10
Doba obratu zásob 1 0070,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 21 5850,00000,00000,0000123,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,9946,5268,2354,5469,62
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 15 8400,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 13 75253 1488 42810 30918 077
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 61613 75253 1488 42810 605
EBITDA 51 79140 96169 61443 12230 920
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 79140 96169 61443 12230 920
Finančná páka 2,182,292,682,903,54
Finančné účty 60 93248 44249 46432 43380 663
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 50 92340 26981 96742 47530 233
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44110,48540,56290,55420,5743
Krátkodobé pohľadávky 119 977104 296136 71097 93594 923
Krátkodobé záväzky 98 76195 084135 78193 318143 359
Krytie dlhovej služby 0,00000,00003 31553,434,19
Materiál 4 6083 8662 5343 9934 672
Nákladové úroky 0,00000,000013,00532,002 000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000013,00532,001 2142 260
Náklady na predaný tovar 402 768400 310366 130323 729422 933
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6700,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 31 06336 71249 97031 80967 161
Obežný majetok 185 517156 604188 708134 361180 258
Obrat aktív 3,503,813,013,713,01
Obrat neobežného majetku 25,2320,3214,5419,6311,19
Obrat obežného majetku 4,224,763,854,654,17
Odpisy 26 30026 51622 14633 99018 760
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 15013 25811 07316 99518 760
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 15013 25811 07316 9950,0000
Osobné náklady 294 098269 751250 162225 3970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 868,00692,00981,00705,00687,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 47263 22970 49373 5230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 74137 18564 20539 00627 365
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,19670,13640,50420,11270,1052
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77190,78010,69440,74940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 228,150,00000,00000,00000,7771
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,281,441,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,171,321,1617,52
Pohľadávky z obchodného styku 115 78592 881134 83895 94284 624
Pohotová likvidita II. stupeň 1,911,631,391,421,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,2483,60-5,293,17-0,8735
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 310-34,4140,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54050,56380,62630,65350,6958
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,181,291,681,902,47
Pridaná hodnota 381 007345 795360 262300 783328 642
Primárna platobná neschopnosť 0,62590,68080,52280,76630,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61700,50950,36430,34650,5420
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,342,702,172,555,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,342,702,172,555,62
Služby 307 107302 824276 297235 183267 985
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 223 905195 886241 202168 385249 607
Spotreba materiálu… 93 99197 48689 83388 546154 948
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 783 775746 105733 059624 541751 575
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 66729,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 9230,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 781 852746 105726 392624 512751 575
Účtovný cash flow 12 490-1 02217 031-18 30480 663
Úrokové krytie 0,00000,00004 08815,845,30
Vlastné imanie 102 88385 44290 12658 06770 457
Všetky záväzky 121 022110 444151 068110 043173 677
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00008,00275,005 374
Výsledok hospodárenia 25 49114 44554 1359 13212 160
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 49114 44554 1359 13212 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 44110 66942 0595 0168 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 66942 0595 0166 21415 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 61613 75253 1357 8969 475
Zásoby 4 6083 8662 5343 9934 672
Záväzky 121 022110 444151 068110 043173 677
Záväzky z obchodného styku 72 47263 22970 49373 5230,0000
Zisk pred zdanením 24 61613 75253 1357 8969 475
Zmena EBIT 1,790,25876,310,81750,5867
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000029,000,0000