A.B.A., spol. s r.o.v konkurze

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520122011
Aktíva 116 028117 490104 4170,00000,0000
Bankové úvery 175 959175 959175 9590,00000,0000
Bežné bankové úvery 175 959175 959175 9590,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,10-1,10-1,090,00000,0000
Celkový dlh 1 275 7051 275 7051 275 7050,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 161 001159 539172 6120,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 95816 4203 3470,00000,0000
Čistý cash flow 14 95816 4203 3470,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 462-1 773-75,000,00000,0000
Čistý zisk -1 462-1 773-75,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 773-75,0073 3430,00000,0000
Cudzie zdroje 1 159 6771 158 2151 171 2880,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 773-75,0073 3430,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 462-1 773-75,000,00000,0000
EBITDA -1 380-1 6900,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 380-1 6900,00000,00000,0000
Finančné účty 14 95816 4203 3470,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 9,999,8611,220,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -9,99-9,86-11,220,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 463-1 774-75,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 9,489,3610,530,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 101 070101 070101 0700,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 099 7461 099 7461 099 7460,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 453 840453 840453 8400,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 3801 6900,00000,00000,0000
Obežný majetok 116 028117 490104 4170,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0084,0075,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 462-1 773-75,000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 42 16742 16742 1670,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 77,5370,54349,950,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,521,501,690,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 10,9910,8612,220,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,10-1,10-1,090,00000,0000
Pridaná hodnota -1 380-1 6900,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 10,7610,7610,760,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -924,42-754,860,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -924,42-754,860,00000,00000,0000
Služby 1 3801 6900,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 116 028117 490104 4170,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 175 959175 959175 9590,00000,0000
Účtovný cash flow 14 95816 4203 3470,00000,0000
Úročený dlh 175 959175 959175 9590,00000,0000
Vlastné imanie -1 159 677-1 158 215-1 171 2880,00000,0000
Všetky záväzky 1 275 7051 275 7051 275 7050,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 380-1 6900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 380-1 6900,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 462-1 773-75,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 773-75,0073 3430,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 462-1 773-75,000,00000,0000
Záväzky 1 275 7051 275 7051 275 7050,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 453 840453 840453 8400,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 462-1 773-75,000,00000,0000
Zmena EBIT 0,824623,64-0,00100,00000,0000