AUTOŠKOLA MODUL, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 45 1360,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92750,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -143,840,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 45 4520,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -124,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 124,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 124,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 316,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -142,840,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 124,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,010,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 42 0320,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 45 4520,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 9800,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 42 1560,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 12 7090,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92750,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,550,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,010,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -143,840,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 1360,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 124,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -316,000,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 45 4520,00000,00000,00000,0000
Záväzky 45 4520,00000,00000,00000,0000