FORWARD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 703 974789 661883 3641 069 3501 750 552
Bankové úvery 74 592164 352254 112421 695362 494
Bežná likvidita III. stupeň 2,332,632,671,691,99
Bežné bankové úvery 74 59289 76089 760110 075362 494
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000323,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00004 518
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11300,04630,33580,19830,7159
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,41390,57890,72781,081,36
Celkové tržby 18 15217 657154 57123 7210,0000
Celkový dlh 206 077289 534372 098555 5181 006 885
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 60 221158 767216 018396 058285 462
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1229-0,6308-0,01660,19120,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 3715 58538 09425 63777 032
Čistý cash flow 14 3715 58538 09425 63777 032
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 047-4 4797 33519 977-173 435
Čistý zisk -2 230-11 138-2 5664 536-202 085
Čistý zisk v minulom roku -11 138-2 5664 536-9 850-9 637
Cudzie zdroje -497 897-500 127-511 266-513 832-739 149
Daň z príjmov 8,00960,00960,00881,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00881,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8,00960,00960,00881,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000074 592164 352311 6200,0000
Dlhodobé pohľadávky 94 69994 882198 826496 763612 061
Dlhodobý dlh 0,000074 592164 352311 6200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9 73211 6971 4376 963659,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8 0676 586679,473 803311,11
Doba obratu aktív 15 04316 8832 58721 1131 410
Doba obratu pohľadávok 11 75613 7252 01916 7711 153
Doba obratu zásob 0,00000,000049,650,000040,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000416,480,000089,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 7162 579332,252 55386,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000401,330,00000,0000
EBIT v minulom roku -4 4797 33519 97714 25940 318
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 047-4 4797 33519 977-173 435
EBITDA -6 559-20 781-16 039-15 33678 176
EBITDA marža -0,3613-1,18-0,1038-0,64650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 559-20 781-16 039-15 33678 176
Efektívna daňová sadzba -0,0036-0,0943-0,59780,16260,0000
Finančná páka 1,411,581,732,082,37
Finančné účty 14 3715 58538 09425 63777 032
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7073-0,6333-0,5788-0,4805-0,4222
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70730,63330,57880,48050,4222
Hrubá marža 0,68500,68680,12990,58130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 847-21 24037 187-11 24966 563
Krátkodobé pohľadávky 455 429547 089490 740352 667819 398
Krátkodobé záväzky 127 124120 646113 450129 287107 608
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 124 543116 778109 323123 9530,0000
Krytie dlhovej služby -2,01-3,65-1,79-1,052,69
Nákladové úroky 3 2695 6998 94114 56028 650
Nákladové úroky v minulom roku 5 6998 94114 56023 14949 955
Náklady na predaný tovar 4 6464 945104 5454 698437 869
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000099 4270,0000419 515
Neobežný majetok 139 475142 105142 180167 235195 701
Obežný majetok 564 499647 556741 184902 1151 554 528
Obrat neobežného majetku 0,12250,12010,87660,11052,32
Obrat zásob 0,00000,00007,350,00009,11
Odpisy 75,0075,0075,0075,0013 556
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 75,0075,0075,0075,0013 556
Osobné náklady 5 5165 5165 6247 1550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 468,00459,003 658913,0011 613
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 155-11 063-2 4914 611-188 529
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44360,45490,28000,51890,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,79170,31630,24651,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,252,203,571,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,222,173,521,911,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,84130,32710,30571,390,1700
Pohľadávky z obchodného styku 377 503308 051232 009192 597386 311
Pohotová likvidita II. stupeň 2,332,632,601,581,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -34,65-89,55-13,42-20,04-9,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,400,98004,261,762,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29270,36670,42120,51950,5752
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,41390,57890,72781,081,36
Pridaná hodnota 12 43512 12720 08613 78915 353
Primárna platobná neschopnosť 0,32990,37910,47120,64360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -31,42-13,93-23,20-36,2212,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -31,42-13,93-23,20-36,2212,88
Služby 4 6284 8604 3584 61314 285
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 703 974789 661883 3641 069 3501 750 552
Spotreba materiálu… 18,0085,00760,0085,004 069
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 592164 352254 112421 695362 494
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 17117 072153 07320 987453 222
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 90,000,000028 4422 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000103 024166,00423 085
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 08117 07221 60718 32130 137
Účtovný cash flow 14 3715 58538 09425 63777 032
Úročený dlh 74 592164 352254 112421 695362 494
Úrokové krytie 0,3203-0,78590,82041,37-6,05
Vlastné imanie 497 897500 127511 266513 832739 149
Všetky záväzky 206 077289 534372 098555 5181 006 885
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000452,00
Výsledok hospodárenia -9 100-20 856-12 652-12 911-247 480
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 100-20 856-12 652-12 911-247 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 230-11 138-2 5664 536-202 085
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 138-2 5664 536-9 850-9 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 222-10 178-1 6065 417-202 043
Zásoby 0,00000,000013 52427 04846 037
Záväzky 206 077289 534372 098555 5181 006 885
Záväzky z obchodného styku 124 543116 778109 323123 9530,0000
Zisk pred zdanením -2 222-10 178-1 6065 417-202 043
Zmena EBIT -0,2338-0,61060,36721,40-4,30
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 5560,000024 9800,0000312 100