FORWARD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 372 085703 974789 661883 3641 069 350
Bankové úvery 0,000074 592164 352254 112421 695
Bežná likvidita III. stupeň 343,082,332,632,671,69
Bežné bankové úvery 0,000074 59289 76089 760110 075
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,530,11300,04630,33580,1983
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00480,41390,57890,72781,08
Celkové tržby 495 60118 15217 657154 57123 721
Celkový dlh 1 769206 077289 534372 098555 518
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 23460 221158 767216 018396 058
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2574-0,1229-0,6308-0,01660,1912
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 23414 3715 58538 09425 637
Čistý cash flow 9 23414 3715 58538 09425 637
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -126 8131 047-4 4797 33519 977
Čistý zisk -127 580-2 230-11 138-2 5664 536
Čistý zisk v minulom roku -2 230-11 138-2 5664 536-9 850
Cudzie zdroje -370 316-497 897-500 127-511 266-513 832
Daň z príjmov 169,008,00960,00960,00881,00
Daň z príjmov v minulom roku 8,00960,00960,00881,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 169,008,00960,00960,00881,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000074 592164 352311 620
Dlhodobé pohľadávky 0,000094 69994 882198 826496 763
Dlhodobý dlh 0,00000,000074 592164 352311 620
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 8139 73211 6971 4376 963
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,218 0676 586679,473 803
Doba obratu aktív 2 88915 04316 8832 58721 113
Doba obratu pohľadávok 2 81311 75613 7252 01916 771
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000049,650,0000
Doba splácania záväzkov 8,610,00000,0000416,480,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,412 7162 579332,252 553
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,300,00000,0000401,330,0000
EBIT v minulom roku 1 047-4 4797 33519 97714 259
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -126 8131 047-4 4797 33519 977
EBITDA -131 437-6 559-20 781-16 039-15 336
EBITDA marža -0,2652-0,3613-1,18-0,1038-0,6465
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -131 437-6 559-20 781-16 039-15 336
Efektívna daňová sadzba -0,0013-0,0036-0,0943-0,59780,1626
Finančná páka 1,001,411,581,732,08
Finančné účty 9 23414 3715 58538 09425 637
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9952-0,7073-0,6333-0,5788-0,4805
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99520,70730,63330,57880,4805
Hrubá marža -0,02060,68500,68680,12990,5813
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 144 064-6 847-21 24037 187-11 249
Krátkodobé pohľadávky 362 324455 429547 089490 740352 667
Krátkodobé záväzky 1 083127 124120 646113 450129 287
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 164,00124 543116 778109 323123 953
Krytie dlhovej služby -219,79-2,01-3,65-1,79-1,05
Nákladové úroky 598,003 2695 6998 94114 560
Nákladové úroky v minulom roku 3 2695 6998 94114 56023 149
Náklady na predaný tovar 57 2284 6464 945104 5454 698
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 9200,00000,000099 4270,0000
Neobežný majetok 527,00139 475142 105142 180167 235
Obežný majetok 371 558564 499647 556741 184902 115
Obrat neobežného majetku 89,210,12250,12010,87660,1105
Obrat zásob 0,00000,00000,00007,350,0000
Odpisy 75,0075,0075,0075,0075,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 75,0075,0075,0075,0075,00
Osobné náklady 5 9765 5165 5165 6247 155
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 243468,00459,003 658913,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -127 505-2 155-11 063-2 4914 611
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,58500,44360,45490,28000,5189
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01860,79170,31630,24651,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,712,252,203,571,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,692,222,173,521,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,19640,84130,32710,30571,39
Pohľadávky z obchodného styku 7 240377 503308 051232 009192 597
Pohotová likvidita II. stupeň 343,082,332,632,601,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,10-34,65-89,55-13,42-20,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15,444,400,98004,261,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00480,29270,36670,42120,5195
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00480,41390,57890,72781,08
Pridaná hodnota -10 21612 43512 12720 08613 789
Primárna platobná neschopnosť 0,02270,32990,37910,47120,6436
Rýchla likvidita I. stupeň 8,530,07120,02650,18750,1071
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0135-31,42-13,93-23,20-36,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0135-31,42-13,93-23,20-36,22
Služby 11 3004 6284 8604 3584 613
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 372 085703 974789 661883 3641 069 350
Spotreba materiálu… 8,0018,0085,00760,0085,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000074 592164 352254 112421 695
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 185 88417 17117 072153 07320 987
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 138 87290,000,000028 4422 500
Tržby z predaja tovaru 45 9200,00000,0000103 024166,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 09217 08117 07221 60718 321
Účtovný cash flow 9 23414 3715 58538 09425 637
Úročený dlh 0,000074 592164 352254 112421 695
Úrokové krytie -212,060,3203-0,78590,82041,37
Vlastné imanie 370 316497 897500 127511 266513 832
Všetky záväzky 1 769206 077289 534372 098555 518
Výsledok hospodárenia -131 512-9 100-20 856-12 652-12 911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -131 512-9 100-20 856-12 652-12 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -127 580-2 230-11 138-2 5664 536
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 230-11 138-2 5664 536-9 850
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -127 411-2 222-10 178-1 6065 417
Zásoby 0,00000,00000,000013 52427 048
Záväzky 1 769206 077289 534372 098555 518
Záväzky z obchodného styku 164,00124 543116 778109 323123 953
Zisk pred zdanením -127 411-2 222-10 178-1 6065 417
Zmena EBIT -121,12-0,2338-0,61060,36721,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 138 8722 5560,000024 9800,0000
Účtovné závierky