S`BOTEX, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 25 02169 109136 060163 4230,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,284,343,263,630,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3785-1,12-0,4234-0,05980,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,73231,130,44450,09290,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,183,362,151,380,0000
Celkové tržby 19 42948 160111 700109 9240,0000
Celkový dlh 46 28553 25692 83094 8750,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 049-17 699-18 302-4 1020,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,91-0,5685-0,2267-0,06550,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 04917 69918 3024 1020,0000
Čistý cash flow 8 04917 69918 3024 1020,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 116-26 418-24 355-6 2220,0000
Čistý zisk -37 116-27 378-25 318-7 2030,0000
Čistý zisk v minulom roku -27 378-25 318-7 203-11 3610,0000
Cudzie zdroje 21 264-15 853-43 230-68 5480,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,9228,1033,48126,240,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,5027,2032,40124,380,0000
Doba obratu aktív 251,94304,88455,11519,320,0000
Doba obratu pohľadávok 31,9228,1033,48126,240,0000
Doba obratu zásob 3 58310 1768 71620 0430,0000
Doba splácania záväzkov 2 8543 6183 3927 5980,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,6869,39137,72140,380,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 204,83172,502 1214 6300,0000
EBIT v minulom roku -26 418-24 355-6 222-10 3180,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 116-26 418-24 355-6 2220,0000
EBITDA -36 194-25 179-22 842-4 4020,0000
EBITDA marža -1,86-0,5228-0,2045-0,04000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -36 194-25 179-22 842-4 4020,0000
Finančná páka -1,184,363,152,380,0000
Finančné účty 8 04917 69918 3024 1020,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,8498-0,2294-0,3177-0,41950,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,84980,22940,31770,41950,0000
Hrubá marža 0,31030,07110,52530,58920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -36 321-25 282-23 212-4 8090,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 1706 37010 01039 7260,0000
Krátkodobé záväzky 10 99215 73041 17344 1750,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 789,00750,0025 75126 9200,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-7 614-209,620,0000
Nákladové úroky 0,00000,00003,0021,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,0021,0083,000,0000
Náklady na predaný tovar 13 08120 37052 14545 1420,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 4061 5874 4312 1220,0000
Neobežný majetok 0,0000795,001 9343 0730,0000
Obežný majetok 25 02168 314134 126160 3500,0000
Obrat aktív 1,451,200,80200,70280,0000
Obrat neobežného majetku 0,0000104,0756,4237,380,0000
Obrat obežného majetku 1,451,210,81360,71630,0000
Odpisy 795,001 1391 1391 4120,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 795,001 1391 1391 4120,0000
Osobné náklady 31 00850 99867 84168 0600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 127,00103,00370,00407,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -36 321-26 239-24 179-5 7910,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,75-1,73-0,5857-0,10510,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,48-0,3823-0,1790-0,03810,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,48-0,3823-0,1790-0,03810,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,65-0,4949-0,2567-0,05220,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,1414,891,161,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,292,1613,2430,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,19440,06710,86490,95160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,18960,06570,85060,93230,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 1286 1659 68539 1390,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,530,68760,99210,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,64-0,8957-2,36-16,710,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00006 101195,330,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,850,77060,68230,58050,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,183,362,151,380,0000
Pridaná hodnota 6 0293 42458 67664 7680,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,25220,12172,660,68780,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,48-0,3962-0,1861-0,04410,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,75-1,73-0,5857-0,10510,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73231,130,44450,09290,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,28-2,12-4,06-21,550,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,28-2,12-4,06-21,550,0000
Služby 5 2167 2287 7415 7990,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 02169 109136 060163 4230,0000
Spotreba materiálu… 6 45911 55539 97337 2210,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 25082 737109 120114 8600,0000
Tržby z predaja tovaru 1 8802 3504 5382 3420,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 37080 387104 582112 5180,0000
Účtovný cash flow 8 04917 69918 3024 1020,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-8 118-296,290,0000
Vlastné imanie -21 26415 85343 23068 5480,0000
Všetky záväzky 46 28553 25692 83094 8750,0000
Výsledok hospodárenia -36 989-26 318-23 981-5 8140,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36 989-26 318-23 981-5 8140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 116-27 378-25 318-7 2030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -27 378-25 318-7 203-11 3610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -37 116-26 418-24 358-6 2430,0000
Zásoby 13 80244 245105 814116 5220,0000
Záväzky 46 28553 25692 83094 8750,0000
Záväzky z obchodného styku 789,00750,0025 75126 9200,0000
Zisk pred zdanením -37 116-26 418-24 358-6 2430,0000
Zmena EBIT 1,401,083,910,60300,0000