Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 106 8712 014 9172 074 0072 010 8731 866 296
Bežná likvidita III. stupeň 1,641,451,481,277,68
Časové rozlíšenie aktív 4 4745 7474 3043 656247 406
Časové rozlíšenie pasív 360 672368 459376 247384 03410 353
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64211,704,36-9,844,12
Celkové tržby 1 694 2231 658 5372 278 5521 693 7070,0000
Celkový dlh 371 815348 556346 848306 067327 908
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -605 168-551 592-431 012-45 637-376 464
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 605 168551 592431 01245 637376 464
Čistý cash flow 53 576120 580385 375-650 947376 464
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 111 28551 30143 63378 354113 616
Čistý zisk 84 08737 60534 61559 475106 738
Čistý zisk v minulom roku 37 60534 61559 475147 4215 856
Cudzie zdroje -1 374 384-1 297 902-1 350 912-1 320 772-1 528 035
Daň z príjmov 27 19813 6968 95818 8780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 6968 95818 87842 8940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27 19813 6968 95818 8780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,8212,4435,84110,2722,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,6912,1334,1412,7722,41
Doba obratu aktív 471,60444,09335,64438,45307,20
Doba obratu pohľadávok 21,8212,4435,84110,2722,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000022,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,6815,6514,3114,4315,02
EBIT v minulom roku 51 30143 63378 354190 5328 578
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 111 28551 30143 63378 354113 616
EBITDA 217 710160 118151 923188 049194 399
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 217 710160 118151 923188 049194 399
Finančná páka 1,531,551,541,521,22
Finančné účty 605 168551 592431 01245 637376 464
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6523-0,6441-0,6514-0,6568-0,8188
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65230,64410,65140,65680,8188
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 218 227160 014151 492187 806193 827
Krátkodobé pohľadávky 97 49256 464221 475505 734136 778
Krátkodobé záväzky 83 44371 01088 45166 18391 275
Krytie dlhovej služby 0,60360,43460,40370,489711,28
Materiál 12 26711 99413 53112 91014 968
Nákladové úroky 0,00000,000060,001,00006 878
Nákladové úroky v minulom roku 0,000060,001,0000217,002 722
Náklady na predaný tovar 960 202988 2541 586 3821 016 7161 515 511
Neobežný majetok 1 378 4941 379 8141 387 8661 439 0001 085 795
Obežný majetok 723 903629 356681 837568 217533 095
Obrat aktív 0,77400,82191,090,83251,19
Obrat neobežného majetku 1,181,201,631,162,04
Obrat obežného majetku 2,252,633,312,954,16
Odpisy 106 170108 314107 768108 97262 734
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 08554 15753 88454 48662 734
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 08554 15753 88454 4860,0000
Osobné náklady 496 681491 887522 204476 0060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 530,00454,00467,00805,00572,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 059984,003 4492 2540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 190 257145 919142 383168 447169 472
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74080,73660,78060,72420,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,361,281,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,111,061,1211,19
Pohľadávky z obchodného styku 96 90855 029210 95658 557136 116
Pohotová likvidita II. stupeň 1,591,401,411,237,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,65-10,76-3,512,03-4,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00006 423-650 94754,73
Pridaná hodnota 670 437667 815669 015657 280701 899
Rýchla likvidita I. stupeň 1,361,260,92750,10143,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,712,182,281,631,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,712,182,281,631,69
Služby 882 023915 0411 522 228903 4541 430 110
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 106 8712 014 9172 074 0072 010 8731 866 296
Spotreba materiálu… 81 54667 54379 296114 95281 071
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 631 1271 656 2442 255 4151 674 2772 217 410
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 488,00175,0018,00281,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 630 6391 656 0692 255 3971 673 9962 217 410
Účtovný cash flow 53 576120 580385 375-650 947376 464
Úrokové krytie 0,00000,0000727,2278 35416,52
Vlastné imanie 1 374 3841 297 9021 350 9121 320 7721 528 035
Všetky záväzky 371 815348 556346 848306 067327 908
Výnosy budúcich období dlhodobé 352 885360 672368 460376 24710 087
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 7877 7877 7877 787266,00
Výsledok hospodárenia 111 79451 80944 15679 098131 665
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 111 79451 80944 15679 098131 665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 84 08737 60534 61559 475106 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 60534 61559 475147 4215 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 111 28551 30143 57378 353123 102
Zásoby 21 24321 30029 35016 84619 853
Záväzky 371 815348 556346 848306 067327 908
Záväzky z obchodného styku 1 059984,003 4492 2540,0000
Zisk pred zdanením 111 28551 30143 57378 353123 102
Zmena EBIT 2,171,180,55690,411213,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 367-5 67015 1421 690-4 330
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 367-5 67015 1421 690-4 330
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 234,00170,0017,00260,000,0000
Účtovné závierky