KOMA, s.r.o. KOMA, Ltd. KOMA, GmbH.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 658 861660 388658 836675 109812 432
Bankové úvery 0,00000,00000,00002 2260,0000
Bežná likvidita III. stupeň 14,4310,456,804,046,44
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00002 2260,0000
Časové rozlíšenie aktív 158,00114,00231,00291,001 406
Časové rozlíšenie pasív 2 0506 17410 26414 5712 051
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,593,55-0,62509,400,8365
Celkové tržby 38 73636 34634 251128 0270,0000
Celkový dlh 8 3936 1625 82113 85590 215
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -150 211-128 510-106 632-108 044-19 021
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 150 211128 510106 632110 27019 021
Čistý cash flow 21 70121 878-3 638109 31819 021
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 846,005 781-3 449-16 23756 087
Čistý zisk 366,005 301-3 932-17 65454 110
Čistý zisk v minulom roku 5 301-3 932-17 654-41 442-20 142
Cudzie zdroje -648 418-648 052-642 751-646 683-720 166
Daň z príjmov 480,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,001 4450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000023 387
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,562,9027,5413,37104,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,562,463,485,34104,26
Doba obratu aktív 6 2086 5967 0312 073660,71
Doba obratu pohľadávok 2,562,9027,5413,37123,47
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000045,74
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000113,5433,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,0961,5562,1235,7018,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000021,730,0000
EBIT v minulom roku 5 781-3 449-16 237-38 692-15 953
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 846,005 781-3 449-16 23756 087
EBITDA 47 59045 10635 72128 214148 713
EBITDA marža 1,231,241,040,22040,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 59045 10635 72128 214148 713
Efektívna daňová sadzba 0,56740,0830-0,1391-0,05750,0000
Finančná páka 1,021,021,031,041,13
Finančné účty 150 211128 510106 632110 27019 021
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9842-0,9813-0,9756-0,9579-0,8864
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98420,98130,97560,95790,8864
Hrubá marža 0,81710,86170,62820,18860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 71641 22232 32125 306140 019
Krátkodobé pohľadávky 272,00290,002 5814 355128 439
Krátkodobé záväzky 8 3936 1625 82111 62922 739
Krytie dlhovej služby 23,217,313,481,8836,92
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 240
Nákladové úroky 0,00000,00003,00457,001 977
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003,00457,001 3054 189
Náklady na predaný tovar 7 0845 22312 68494 745250 901
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000037 38586 944
Neobežný majetok 508 220531 474549 392560 193629 283
Obežný majetok 150 483128 800109 213114 625181 743
Obrat aktív 0,05880,05530,05190,17610,5524
Obrat neobežného majetku 0,07620,06880,06230,21220,7132
Obrat obežného majetku 0,25740,28370,31321,042,47
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00007,98
Odpisy 39 87035 83835 72040 83865 145
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 93517 91917 86020 41965 145
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 93517 91917 86020 4190,0000
Osobné náklady 0,00000,0000-331,0015 9160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 8743 4883 5004 1188 852
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000158,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 730522,00557,002 2260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 23641 13931 78823 184119 255
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,01540,65920,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,56020,6019-0,10620,85390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,64590,7888
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-65,011,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79390,87400,60800,42553,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,56020,5987-0,10640,91950,0424
Pohľadávky z obchodného styku 272,00246,00326,001 739128 206
Pohotová likvidita II. stupeň 14,4310,456,804,046,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,88-29,62176,68-5,92-37,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-1 213239,219,62
Pridaná hodnota 31 65231 32121 51724 146197 917
Primárna platobná neschopnosť 10,042,121,711,280,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 14,3810,426,633,880,7673
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,17640,13660,16300,49110,6066
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,17640,13660,16300,49110,6066
Služby 4 1062 1698 75629 25983 847
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 658 861660 388658 836675 109812 432
Spotreba materiálu… 2 9783 0543 92828 10180 110
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00002 2260,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 73636 34634 251119 496448 818
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000-198,0050,00605,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000065 278144 983
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 38 73636 54434 20153 613303 835
Účtovný cash flow 21 70121 878-3 638109 31819 021
Úročený dlh 0,00000,00000,00002 2260,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-1 150-35,5328,37
Vlastné imanie 648 418648 052642 751646 683720 166
Všetky záväzky 8 3936 1625 82113 85590 215
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 0506 17410 26414 5712 051
Výsledok hospodárenia 7 7209 26951,00-12 11964 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 7209 26951,00-12 11964 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 366,005 301-3 932-17 65454 110
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 301-3 932-17 654-41 442-20 142
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 846,005 781-3 452-16 69454 113
Zásoby 0,00000,00000,00000,000010 896
Záväzky 8 3936 1625 82113 85590 215
Záväzky z obchodného styku 2 730522,00557,002 2260,0000
Zisk pred zdanením 846,005 781-3 452-16 69454 113
Zmena EBIT 0,1463-1,680,21240,4196-3,52
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000-199,000,0000100,0018 802