SADEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 96953 48056 586102 957102 775
Bankové úvery 0,00001 0967 76814 44019 158
Bežná likvidita III. stupeň 0,34090,59040,76071,120,2353
Bežné bankové úvery 0,00001 0967 76814 44019 158
Časové rozlíšenie aktív 1 264484,00620,00755,00351,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7860-0,590715,741,36-5,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1892-0,0102-0,9288-0,68400,2249
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,16-59,0719,872,4828,88
Celkové tržby 260 340284 251277 904340 4250,0000
Celkový dlh 46 03154 40153 87573 34999 335
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 058-20 657-14 529-50 5381 184
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 05821 75322 29764 97817 974
Čistý cash flow -8 695-544,00-42 681-40 17717 974
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 131-2 365-9 324147,00-1 073
Čistý zisk -10 141-3 682-11 152-2 381-5 258
Čistý zisk v minulom roku -3 682-11 152-2 38140 549-911,00
Cudzie zdroje 11 062921,00-2 711-29 608-3 440
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00961,0011 1870,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,8812,9324,1817,066,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,883,5114,533,666,31
Doba obratu aktív 49,0370,3076,25110,65129,95
Doba obratu pohľadávok 1,8812,9324,1817,066,31
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000122,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,4369,9661,9263,13101,05
EBIT v minulom roku -2 365-9 324147,0055 0061 900
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 131-2 365-9 324147,00-1 073
EBITDA 11 38313 682-562,008 96015 086
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 38313 682-562,008 96015 086
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,3527-0,0943-0,67680,0000
Finančná páka -3,16-58,0720,873,4829,88
Finančné účty 13 05821 75322 29764 97817 974
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 40922 2807 9686 46412 401
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,310,99520,81210,57050,7776
Krátkodobé pohľadávky 1 3449 83317 94715 8704 989
Krátkodobé záväzky 45 95853 22245 95458 73979 921
Krytie dlhovej služby 1 13838,32-0,64825,723,60
Nákladové úroky 10,00357,00867,001 5674 185
Nákladové úroky v minulom roku 357,00867,001 5673 2702 811
Náklady na predaný tovar 223 622239 387225 110282 886237 786
Neobežný majetok 19 30321 41015 72221 35479 461
Obežný majetok 14 40231 58640 24480 84822 963
Obrat aktív 7,445,194,793,302,81
Obrat neobežného majetku 13,4912,9717,2315,903,63
Obrat obežného majetku 18,088,796,734,2012,57
Odpisy 18 54018 81211 3946 47013 195
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 2709 4065 6973 23513 195
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 2709 4065 6973 2350,0000
Osobné náklady 34 28734 49052 41351 0910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9743 0683 2702 4962 685
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 07337 57837 47154 4490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 39915 130242,004 0897 937
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9167-21,04-1,06-0,0541-0,2327
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9219-9,17-0,87700,0033-0,0470
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,37340,40680,39400,63110,1749
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93380,90081,150,90040,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,110,87331,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,69510,71830,71730,98583,86
Pohľadávky z obchodného styku 1 3442 67010 7843 4104 989
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34090,59040,76071,120,2353
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,27-1,690,06350,7369-0,1914
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -869,50-1,52-49,23-25,644,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,321,020,95210,71240,9665
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,16-59,0719,872,4828,88
Pridaná hodnota 36 71838 28745 77156 74450 895
Primárna platobná neschopnosť 25,3514,073,4715,970,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,91674,00-4,11-0,0804-1,53
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28410,40050,41500,88790,1814
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,043,98-95,868,196,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,043,98-95,868,196,58
Služby 221 027237 207222 948279 486233 563
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 96953 48056 586102 957102 775
Spotreba materiálu… 2 5952 1802 1623 4004 223
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 0967 76814 44019 158
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 260 340283 507276 781339 630288 681
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 8335 9000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000053,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 260 340277 674270 881339 577288 681
Účtovný cash flow -8 695-544,00-42 681-40 17717 974
Úročený dlh 0,00001 0967 76814 44019 158
Úrokové krytie -1 013-6,62-10,750,0938-0,2564
Vlastné imanie -11 062-921,002 71129 6083 440
Všetky záväzky 46 03154 40153 87573 34999 335
Výsledok hospodárenia -7 157703,00-6 0562 4901 891
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 157703,00-6 0562 4901 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 141-3 682-11 152-2 381-5 258
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 682-11 152-2 38140 549-911,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 141-2 722-10 191-1 420-4 978
Záväzky 46 03154 40153 87573 34999 335
Záväzky z obchodného styku 34 07337 57837 47154 4490,0000
Zisk pred zdanením -10 141-2 722-10 191-1 420-4 978
Zmena EBIT 4,280,2536-63,430,0027-0,5647