BENU SK 56, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 408 356357 819387 733385 213283 249
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,632,172,091,63
Časové rozlíšenie aktív 3 3323 3093 3533 079239,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,091,890,84330,95030,8754
Celkové tržby 1 183 8281 112 65087 2171 076 0611 115 834
Celkový dlh 276 105233 959177 382187 702132 217
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 937-1 654-4 132-2 242-18 218
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 9371 6544 1322 24218 218
Čistý cash flow 3 283-2 4781 890-15 976-31 216
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 71934 38812 93549 281-33 212
Čistý zisk 10 72531 50812 84146 479-39 690
Čistý zisk v minulom roku 31 50812 84146 479-39 690-3 779
Cudzie zdroje -132 251-123 860-210 351-197 511-151 032
Daň z príjmov 0,00002 88094,002 8012 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 88094,002 8012 8802 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 88094,002 8012 880
Dlhodobé pohľadávky 66,0067,0067,0080,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,8491,381 22098,7741,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,9729,67525,0027,2041,64
Doba obratu aktív 125,91117,411 623130,7292,74
Doba obratu pohľadávok 74,8691,411 22098,8041,64
Doba obratu zásob 32,4427,45439,8534,1727,63
Doba splácania záväzkov 101,6587,26952,1476,3352,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,4170,92732,4261,1343,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 97,7885,08881,1070,1747,33
EBIT v minulom roku 34 38812 93549 281-33 2125 548
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 71934 38812 93549 281-33 212
EBITDA 22 29840 54813 53755 031-34 146
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 29840 54813 53755 031-34 146
Finančná páka 3,092,891,841,951,88
Finančné účty 4 9371 6544 1322 24218 218
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3239-0,3462-0,5425-0,5127-0,5332
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32390,34620,54250,51270,5332
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 45739 83013 48554 949-36 257
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66240,60400,45140,46770,4660
Krátkodobé pohľadávky 242 722278 498291 494291 059127 174
Krátkodobé záväzky 270 514216 122175 013180 150131 987
Krytie dlhovej služby -3 7160,00000,000055 031-9,49
Nákladové úroky -6,000,00000,00001,00003 598
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00003 5986 446
Náklady na predaný tovar 1 017 457944 86970 399906 002997 142
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 971 303903 96767 091861 407914 988
Neobežný majetok 70 9666 3097 8388 11368 357
Obežný majetok 334 058348 201376 542374 021214 653
Obrat aktív 2,903,110,22492,793,94
Obrat neobežného majetku 16,68176,3111,13132,5716,31
Obrat obežného majetku 3,543,190,23162,885,19
Obrat zásob 11,2513,300,829810,6813,21
Odpisy 10 7385 442550,004 6880,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 3692 721275,002 3440,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 3692 721275,002 3440,0000
Osobné náklady 147 184129 0163 348115 651150 648
Ostatné náklady na finančnú činnosť 841,00718,0052,001 0702 111
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 74014 6929 4598 643118 638
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 46336 95013 39151 167-39 690
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88900,77030,19910,68201,28
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,305,021,470,7811
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,254,311,410,7811
Pohľadávky z obchodného styku 97 19090 423125 44880 151127 174
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92781,311,711,651,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,2849,98-111,3012,364,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -547,170,00000,0000-15 976-8,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67610,65380,45750,48730,4668
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,091,890,84330,95030,8754
Pridaná hodnota 165 561167 48516 818169 565117 666
Primárna platobná neschopnosť 2,682,331,292,070,9329
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,385,7713,103,41-3,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,385,7713,103,41-3,87
Služby 45 08939 3601 74141 95168 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 408 356357 819387 733385 213283 249
Spotreba materiálu… 1 0651 5421 5672 64413 198
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 183 8281 112 35487 2171 076 0611 284 808
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000170 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000494,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 179 1121 106 11386 6701 068 8251 107 961
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 7166 241547,006 7426 847
Účtovný cash flow 3 283-2 4781 890-15 976-31 216
Úrokové krytie -1 7870,00000,000049 281-9,23
Vlastné imanie 132 251123 860210 351197 511151 032
Všetky záväzky 276 105233 959177 382187 702132 217
Výsledok hospodárenia 11 56035 10612 98750 343-34 146
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 56035 10612 98750 343-34 146
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 72531 50812 84146 479-39 690
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 50812 84146 479-39 690-3 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 72534 38812 93549 280-36 810
Zásoby 86 33367 98280 84980 64069 261
Záväzky 276 105233 959177 382187 702132 217
Záväzky z obchodného styku 260 209210 721161 955165 600118 638
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 237 469196 029152 496156 9570,0000
Zisk pred zdanením 10 72534 38812 93549 280-36 810
Zmena EBIT 0,31172,660,2625-1,48-5,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000494,000,0000