LEMAS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 246 081170 806176 340178 550174 285
Bežná likvidita III. stupeň 2,424,492,752,577,00
Časové rozlíšenie aktív 697,00944,001 1761 2261 216
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6999-0,17040,5032-0,3871-0,4751
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,050,6537-0,90890,60962,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68240,27950,57350,65330,1854
Celkové tržby 556 236380 243560 617581 4840,0000
Celkový dlh 99 81737 31464 27170 55227 263
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -200 982-98 615-75 866-132 262-69 846
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 200 98298 61575 866132 26269 846
Čistý cash flow 102 36722 749-56 39641 80869 846
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 32923 5476 95319 53837 567
Čistý zisk 12 77321 4234 07115 20537 567
Čistý zisk v minulom roku 21 4234 07115 2054 4603 611
Cudzie zdroje -146 264-133 492-112 069-107 998-147 022
Daň z príjmov 3 5562 1242 8804 3330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 1242 8804 3331 1480,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5562 1242 8804 3330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,9250,7557,4824,70132,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,9846,4754,2722,52111,34
Doba obratu aktív 162,43166,97115,07112,36248,72
Doba obratu pohľadávok 20,9250,7557,4824,70132,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,5034,0240,4943,1634,80
EBIT v minulom roku 23 5476 95319 5385 6083 611
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 32923 5476 95319 53837 567
EBITDA 25 93022 10311 00223 095624 513
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 93022 10311 00223 095624 513
Finančná páka 1,681,281,571,651,19
Finančné účty 200 98298 61575 866132 26269 846
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5944-0,7815-0,6355-0,6049-0,8436
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59440,78150,63550,60490,8436
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 70834 77112 70025 277624 050
Krátkodobé pohľadávky 31 69151 91888 08139 24492 987
Krátkodobé záväzky 97 70934 80262 05268 58124 384
Krytie dlhovej služby 0,00000,00005 5010,00000,0000
Materiál 2 9384 6545 4573 3686 591
Nákladové úroky 0,00000,00002,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00002,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 476 479305 394499 991515 877220 275
Neobežný majetok 9 77314 6755 7602 4503 645
Obežný majetok 235 611155 187169 404174 874169 424
Obrat aktív 2,252,193,173,251,47
Obrat neobežného majetku 56,5825,4497,11236,7470,17
Obrat obežného majetku 2,352,413,303,321,51
Odpisy 9 8049 9723 9563 350184 213
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 9024 9861 9781 675184 213
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 9024 9861 9781 6750,0000
Osobné náklady 52 66751 64744 12441 3630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 426,00414,00472,00480,00463,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 69 77023 38229 44452 6240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 57731 3958 02718 555221 780
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81670,57740,43020,74080,4008
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68860,75970,74330,64480,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,321,351,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,101,231,430,1927
Pohľadávky z obchodného styku 24 20547 53283 16535 78178 019
Pohotová likvidita II. stupeň 2,394,352,662,526,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,43-5,871,99-2,58-2,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-28 1980,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68240,27950,57350,65330,1854
Pridaná hodnota 76 48767 98759 36264 14635 489
Primárna platobná neschopnosť 2,880,49190,35401,470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,062,831,221,932,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,851,695,843,050,0437
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,851,695,843,050,0437
Služby 354 378205 070340 024378 113138 129
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 246 081170 806176 340178 550174 285
Spotreba materiálu… 122 101100 324159 967137 76482 146
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 555 568379 922560 438581 354255 764
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 6026 5411 0851 3310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 552 966373 381559 353580 023255 764
Účtovný cash flow 102 36722 749-56 39641 80869 846
Úrokové krytie 0,00000,00003 4770,00000,0000
Vlastné imanie 146 264133 492112 069107 998147 022
Všetky záväzky 99 81737 31464 27170 55227 263
Výsledok hospodárenia 16 55217 7107 34520 01638 032
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 55217 7107 34520 01638 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 77321 4234 07115 20537 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 4234 07115 2054 4603 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 32923 5476 95119 53837 571
Zásoby 2 9384 6545 4573 3686 591
Záväzky 99 81737 31464 27170 55227 263
Záväzky z obchodného styku 69 77023 38229 44452 6240,0000
Zisk pred zdanením 16 32923 5476 95119 53837 571
Zmena EBIT 0,69353,390,35593,4810,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 176962,00786,001 060402 268