DISTAHO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 314 048325 468318 160264 727257 261
Aktivácia 4 3122 3230,00002 5453 362
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,041,081,025,406,98
Celkové tržby 262 746247 871219 315186 799172 488
Celkový dlh 159 764169 284161 005223 365225 009
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 000-16 472-18 130-10 501-13 801
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 00016 47218 13014 50113 801
Čistý cash flow 11 00016 47218 13014 50113 801
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 6058 47911 232-106,00-45 112
Čistý zisk 3 0754 9759 761-2 078-46 841
Čistý zisk v minulom roku 4 9759 761-2 078-46 841-2 889
Cudzie zdroje -154 284-156 184-157 155-41 362-32 252
Daň z príjmov 1 273960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,001 316
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 273960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,4410,516,6413,5023,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,868,624,7212,8620,94
Doba obratu aktív 446,82492,38559,48533,24584,31
Doba obratu pohľadávok 21,4410,516,6413,5023,82
Doba obratu zásob 166,31110,25105,3976,5545,92
Doba splácania záväzkov 2 6761 6981 8255 1115 518
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 205,60148,43178,32422,21501,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 21,9831,4328,1526,3427,37
EBIT v minulom roku 8 47911 232-106,00-45 112-988,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 6058 47911 232-106,00-45 112
EBITDA 23 63023 92024 9866 387-43 032
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 63023 92024 9866 387-43 032
Efektívna daňová sadzba 0,29280,16180,0895-0,8587-0,0209
Finančná páka 2,042,082,026,407,98
Finančné účty 11 00016 47218 13014 50113 801
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 28522 62323 2175 067-32 761
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46010,30150,31870,79180,8580
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00004 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 15 0676 9473 7746 70310 489
Krátkodobé záväzky 144 50798 114101 403209 609220 737
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1871 8161 5641 0801 095
Krytie dlhovej služby 18,809,4048,906,31-55,96
Nákladové úroky 1 2572 544511,001 012769,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 544511,001 012769,00585,00
Náklady na predaný tovar 148 326148 741135 839126 119115 316
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 71121 08820 27814 96814 602
Neobežný majetok 279 000295 679290 401240 384231 134
Obežný majetok 35 04829 78927 75924 34326 127
Obrat aktív 0,81690,74130,65240,68450,6247
Obrat neobežného majetku 0,91950,81600,71480,75380,6953
Obrat obežného majetku 7,328,107,487,446,15
Obrat zásob 2,193,313,464,777,95
Odpisy 16 68014 14411 9855 0076 981
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 68014 14411 9855 0076 981
Osobné náklady 80 43367 19854 29247 05637 163
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3451 2971 7691 320829,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 75519 11921 7462 929-39 860
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01990,03190,0621-0,0458-1,45
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03310,03730,0518-0,0019-1,24
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74330,72630,75690,85420,8188
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,494,393,543,683,11
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,381,321,171,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,141,081,061,03
Pohľadávky z obchodného styku 13 2555 7012 6856 3849 219
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,03-9,48-8,67-2,85-2,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,756,4735,4814,3317,95
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50870,52010,50610,84380,8746
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,041,081,025,406,98
Pridaná hodnota 108 21792 52671 72655 08645 388
Primárna platobná neschopnosť 0,08960,31850,58250,16920,1188
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01990,03190,0621-0,0502-1,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,767,086,4434,97-5,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,767,086,4434,97-5,23
Služby 41 54936 28032 49231 55243 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 314 048325 468318 160264 727257 261
Spotreba materiálu… 91 37893 69683 06982 14460 750
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00004 0000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 3120,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 256 543241 267207 565181 205166 254
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00005 550
Tržby z predaja tovaru 35 26640 76132 96927 12225 201
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 221 277200 506174 596154 083135 503
Účtovný cash flow 11 00016 47218 13014 50113 801
Úročený dlh 0,00000,00000,00004 0000,0000
Úrokové krytie 4,463,3321,98-0,1047-58,66
Vlastné imanie 154 284156 184157 15541 36232 252
Všetky záväzky 159 764169 284161 005223 365225 009
Výsledok hospodárenia 6 9509 77613 0011 380-44 463
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 9509 77613 0011 380-44 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 0754 9759 761-2 078-46 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 9759 761-2 078-46 841-2 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 3485 93510 721-1 118-45 881
Zásoby 8 9816 3705 8553 1391 837
Záväzky 159 764169 284161 005223 365225 009
Záväzky z obchodného styku 1 1871 8161 5641 0801 095
Zisk pred zdanením 4 3485 93510 721-1 118-45 881
Zmena EBIT 0,66100,7549-105,960,002445,66