COMEXTRANS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 864 3255 615 7254 696 0294 427 8304 004 934
Bankové úvery 760 521864 419686 483575 284464 176
Bežná likvidita III. stupeň 0,89770,80380,99461,071,35
Bežné bankové úvery 760 521864 419686 483575 284464 176
Časové rozlíšenie aktív 67 42054 20464 70227 04817 924
Časové rozlíšenie pasív 52 82746 839108 5060,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,065,213,413,473,03
Celkové tržby 10 632 76110 315 9938 763 3709 150 3970,0000
Celkový dlh 3 627 0364 671 7943 546 7633 438 0473 010 734
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 643 250817 793567 425517 011381 280
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 117 27146 626119 05858 27382 896
Čistý cash flow 70 645-72 43260 7851 63682 896
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 427 644-102 815133 222486 998518 771
Čistý zisk 296 716-132 91862 344317 887445 803
Čistý zisk v minulom roku -132 91862 344317 88781 424349 664
Cudzie zdroje -1 184 462-897 092-1 040 760-989 783-994 200
Daň z príjmov 80 686-31 35719 01297 2790,0000
Daň z príjmov v minulom roku -31 35719 01297 27926 0020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 80 686-31 35719 01297 2790,0000
Dlhodobé pohľadávky 25 23436 6832 4461 3750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,3577,4491,0188,1066,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,7657,1260,2654,8850,08
Doba obratu aktív 180,97214,39214,40195,20193,59
Doba obratu pohľadávok 73,2978,8491,1288,1666,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000050,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,1976,3069,6464,4033,17
EBIT v minulom roku -102 815133 222486 998195 039439 631
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 427 644-102 815133 222486 998518 771
EBITDA 2 437 6052 263 0191 993 7242 472 7881 508 156
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 437 6052 263 0191 993 7242 472 7881 508 156
Finančná páka 4,116,264,514,474,03
Finančné účty 117 27146 626119 05858 27382 896
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 214 1602 824 1752 589 0703 128 8921 508 156
Krátkodobé pohľadávky 1 944 8052 028 4551 993 4961 998 4831 379 055
Krátkodobé záväzky 1 833 0361 998 4611 525 3111 460 803686 318
Krytie dlhovej služby 48,5236,8238,4434,4220,67
Materiál 246 069209 432130 54296 45274 731
Nákladové úroky 50 24261 46051 86671 83272 968
Nákladové úroky v minulom roku 61 46051 86671 83287 61389 967
Náklady na predaný tovar 5 910 0065 375 1784 348 0654 672 2504 939 710
Neobežný majetok 2 463 5263 240 3252 385 7852 246 1992 450 328
Obežný majetok 2 333 3792 321 1962 245 5422 154 5831 536 682
Obrat aktív 2,021,701,701,871,89
Obrat neobežného majetku 3,982,953,353,693,08
Obrat obežného majetku 4,204,123,563,844,91
Odpisy 2 322 0002 578 2062 077 3042 235 914813 260
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 161 0001 289 1031 038 6521 117 957813 260
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 161 0001 289 1031 038 6521 117 9570,0000
Osobné náklady 2 314 9212 926 6972 544 5762 061 8260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 745144,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 427 699441 035379 868358 4670,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 618 7162 445 2882 139 6482 553 8011 259 063
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59340,69930,69780,57160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5287
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,431,431,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84130,76030,78900,83933,21
Pohľadávky z obchodného styku 1 310 7511 496 2791 319 9741 244 8561 036 054
Pohotová likvidita II. stupeň 0,80470,73180,93841,021,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,7712,39-17,12-605,00-11,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,41-1,181,170,02281,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74560,83190,75530,77650,7518
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,065,213,413,473,03
Pridaná hodnota 3 901 0904 185 4093 646 7373 607 2402 611 407
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,492,061,781,392,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,492,061,781,392,00
Služby 2 676 2642 359 6281 925 5982 101 8471 852 648
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 864 3255 615 7254 696 0294 427 8304 004 934
Spotreba materiálu… 3 233 7423 015 5502 422 4672 570 4033 087 062
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 760 521864 419686 483575 284464 176
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 200 7469 841 2378 292 4758 607 5427 551 117
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 389 650280 650297 673328 0520,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 811 0969 560 5877 994 8028 279 4907 551 117
Účtovný cash flow 70 645-72 43260 7851 63682 896
Úročený dlh 760 521864 419686 483575 284464 176
Úrokové krytie 8,51-1,672,576,787,11
Vlastné imanie 1 184 462897 0921 040 760989 783994 200
Všetky záväzky 3 627 0364 671 7943 546 7633 438 0473 010 734
Výsledok hospodárenia 433 516-105 908135 389484 295653 216
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 433 516-105 908135 389484 295653 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 296 716-132 91862 344317 887445 803
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -132 91862 344317 88781 424349 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 377 402-164 27581 356415 166579 752
Zásoby 246 069209 432130 54296 45274 731
Záväzky 3 627 0364 671 7943 546 7633 438 0473 010 734
Záväzky z obchodného styku 427 699441 035379 868358 4670,0000
Zisk pred zdanením 377 402-164 27581 356415 166579 752
Zmena EBIT -4,16-0,77180,27362,501,18
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 71 73971 37178 70480 63141 680