MOVINO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 780 58810 462 8349 830 9539 306 2596 403 464
Aktivácia 764 1361 048 148765 490740 435552 455
Bankové úvery 3 927 1563 393 6881 935 4322 009 69298 771
Bežná likvidita III. stupeň 0,43680,53550,41230,37990,5386
Bežné bankové úvery 3 927 1563 393 6881 935 4322 009 69298 771
Časové rozlíšenie aktív 2 1732 6461 8464 14516 360
Časové rozlíšenie pasív 2 107 7871 238 1861 355 1071 294 350196 688
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,255,285,345,564,48
Celkové tržby 7 910 1937 343 3565 455 3135 116 3300,0000
Celkový dlh 9 199 6877 755 9637 139 9046 790 0245 074 024
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 6 029 3735 371 4915 307 3885 256 3193 877 798
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 06929 76751 82756 49377 251
Čistý cash flow 21 302-22 060-4 666-63 28477 251
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 295 272421 250429 689356 143295 657
Čistý zisk 63 294132 743114 057-25 518-44 028
Čistý zisk v minulom roku 132 743114 057-25 518124 652-136 763
Cudzie zdroje -1 473 114-1 468 685-1 335 942-1 221 885-1 132 752
Daň z príjmov 37 42623 24814 5995 3820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 23 24814 5995 3822 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 42623 24814 5995 3820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,12160,1789,4177,7396,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,32112,1861,8244,1168,53
Doba obratu aktív 751,09630,23824,99905,76616,74
Doba obratu pohľadávok 132,12160,1789,4177,7396,72
Doba obratu zásob 771,00769,001 7903 1651 278
Doba splácania záväzkov 881,31840,401 2861 982105,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 171,01137,06141,27132,05103,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 790,40736,591 1311 7740,0000
EBIT v minulom roku 421 250429 689356 143537 537116 395
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 295 272421 250429 689356 143295 657
EBITDA 1 275 0471 289 9871 197 787955 161500 849
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 275 0471 289 9871 197 787955 161500 849
Finančná páka 8,687,127,367,625,65
Finančné účty 51 06929 76751 82756 49377 251
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 309 1941 435 4961 211 517973 782498 530
Krátkodobé finančné výpomoci 2 153 2862 007 5703 423 7833 303 1203 856 278
Krátkodobé pohľadávky 2 248 2082 659 0801 065 430798 6001 004 192
Krátkodobé záväzky 2 909 9082 275 4331 683 3931 356 7651 072 685
Krytie dlhovej služby 0,55380,85800,72320,57170,9337
Materiál 267 791265 860299 703164 727165 796
Nákladové úroky 194 552265 259301 033376 279339 685
Nákladové úroky v minulom roku 265 259301 033376 279410 005253 158
Náklady na predaný tovar 5 357 9915 169 6233 446 0802 934 5682 794 705
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 205 157988 264477 916249 856489 942
Neobežný majetok 7 933 4595 689 2226 368 4426 280 7623 589 620
Obežný majetok 4 844 9564 770 9663 460 6653 021 3522 797 484
Obrat aktív 0,48600,57920,44240,40300,5918
Obrat neobežného majetku 0,78291,070,68300,59711,06
Obrat obežného majetku 1,281,271,261,241,35
Odpisy 996 488867 008802 240602 274201 304
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 498 244433 504401 120301 137201 304
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 498 244433 504401 120301 1370,0000
Osobné náklady 389 130345 279356 769337 9560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 33933 99910 4068 8492 319
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 170 1051 898 5851 206 370916 2870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 059 782999 751916 297576 756157 276
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,70770,90051,893,260,2689
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,192,582,532,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61550,73410,77950,86754,94
Pohľadávky z obchodného styku 992 2971 862 392736 667453 217711 577
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -69,1566,58286,3119,31-14,66
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,47580,51620,54510,57090,6176
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71980,74130,72630,72960,7924
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,255,285,345,564,48
Pridaná hodnota 852 837889 965903 403815 647994 979
Primárna platobná neschopnosť 2,631,072,012,680,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,226,015,967,1110,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,226,015,967,1110,13
Služby 1 795 3791 938 0241 512 7541 494 5981 004 383
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 780 58810 462 8349 830 9539 306 2596 403 464
Spotreba materiálu… 3 637 9563 064 1642 255 5792 307 1712 206 442
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 080 4425 401 2585 359 2155 312 8123 955 049
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 233 0717 814 3424 431 8513 764 7233 789 684
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00001 665 00070 300773,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 24389 75412 06813 7350,0000
Tržby z predaja tovaru 1 439 9061 190 970606 380405 678797 864
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 770 9224 868 6183 743 1033 344 5372 991 820
Účtovný cash flow 21 302-22 060-4 666-63 28477 251
Úročený dlh 6 080 4425 401 2585 359 2155 312 8123 955 049
Úrokové krytie 1,521,591,430,94650,8704
Vlastné imanie 1 473 1141 468 6851 335 9421 221 8851 132 752
Všetky záväzky 9 199 6877 755 9637 139 9046 790 0245 074 024
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 978 3141 138 2340,00001 217 790156 740
Výnosy budúcich období krátkodobé 129 47399 9521 355 13376 60339 991
Výsledok hospodárenia 300 027440 368407 615361 845297 974
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 300 027440 368407 615361 845297 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 294132 743114 057-25 518-44 028
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 132 743114 057-25 518124 652-136 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 100 720155 991128 656-20 136-44 027
Zásoby 2 545 6792 082 1192 343 4082 166 2591 716 041
Záväzky 9 199 6877 755 9637 139 9046 790 0245 074 024
Záväzky z obchodného styku 2 609 7381 994 3621 480 2931 214 6250,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 439 63395 777273 923298 3380,0000
Zisk pred zdanením 100 720155 991128 656-20 136-44 027
Zmena EBIT 0,70090,98041,210,66252,54
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 516 365-227 31934 679376 622353 607
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 516 365-227 31934 679376 622353 607
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 775,0072 3650,00004 7771 571