H B H , a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 168 9435 134 3025 351 2034 081 1533 735 222
Aktivácia 65 227325 272159 634267 149234 069
Bankové úvery 1 053 2571 033 9561 113 220881 458481 608
Bežná likvidita III. stupeň 1,141,131,131,151,12
Bežné bankové úvery 861 599808 962733 302762 888481 608
Časové rozlíšenie aktív 25 01429 55428 93013 87115 208
Časové rozlíšenie pasív 44 28245 55948 744122 78651 052
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,392,132,141,351,39
Celkové tržby 10 723 7687 653 3107 648 41910 037 4510,0000
Celkový dlh 3 614 4773 461 4433 611 8062 272 0532 143 441
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 730 421857 753202 673362 265471 988
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,00002 800
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 322 836176 203910 547519 1939 620
Čistý cash flow 146 633-734 344391 354447 9099 620
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -92 37178 20566 00289 197-148 352
Čistý zisk -125 45740 0737 67983 244-182 188
Čistý zisk v minulom roku 40 0737 67983 24443 2691 056
Cudzie zdroje -1 510 184-1 627 300-1 690 653-1 686 314-1 540 729
Daň z príjmov 1 22214 73039 255-8 4360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 73039 255-8 436-4 2320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 22214 73039 255-8 4360,0000
Dlhodobé bankové úvery 191 658224 994379 918118 5700,0000
Dlhodobé pohľadávky 146 042134 307365 125263 801131 453
Dlhodobý dlh 191 658224 994379 918118 5700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,12145,76110,0956,99126,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,62111,1081,9450,65125,79
Doba obratu aktív 178,91257,07262,43153,96248,94
Doba obratu pohľadávok 103,17152,49128,0066,94135,69
Doba obratu zásob 0,0000191,260,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 5070,00000,0000113,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,65102,69106,9839,3287,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 2110,00000,00000,2441
EBIT v minulom roku 78 20566 00289 19760 54542 192
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -92 37178 20566 00289 197-148 352
EBITDA 187 136340 465288 723308 976126 140
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 187 136340 465288 723308 976126 140
Efektívna daňová sadzba -0,00980,26880,8364-0,11280,0000
Finančná páka 3,423,163,172,422,42
Finančné účty 322 836176 203910 547519 1939 620
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 273 521364 586292 143400 923109 411
Krátkodobé pohľadávky 2 834 7912 911 2322 244 8041 510 5701 904 453
Krátkodobé záväzky 2 012 2622 050 8612 181 4671 042 1661 307 030
Krytie dlhovej služby 2,474,964,392,251,49
Materiál 115 323133 142127 477154 269130 497
Nákladové úroky 31 86423 40219 06814 38933 836
Nákladové úroky v minulom roku 23 40219 06814 38921 50841 136
Náklady na predaný tovar 8 966 7765 518 5285 669 1887 917 2014 085 571
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000298 5660,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 708 0831 726 5541 646 1111 599 0011 534 286
Obežný majetok 3 435 8463 378 1943 676 1622 468 2812 185 728
Obrat aktív 2,041,421,392,371,47
Obrat neobežného majetku 6,174,224,526,053,57
Obrat obežného majetku 3,072,162,023,922,51
Obrat zásob 0,00001,910,00000,00000,0000
Odpisy 270 456248 042214 442223 088123 929
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 135 228124 021107 221111 544123 929
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 135 228124 021107 221111 5440,0000
Osobné náklady 1 453 9181 467 9471 414 2951 490 3450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 24 71718 96514 41623 59516 729
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 809 6981 801 9872 018 023878 2230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 144 999288 115222 121306 332-58 259
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92170,82880,79740,84770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00005,930,00000,00000,3323
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,211,251,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91481,031,091,0311,23
Pohľadávky z obchodného styku 2 444 6812 218 9681 670 8731 342 6571 887 416
Pohotová likvidita II. stupeň 1,091,071,071,061,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,302,22-4,32-3,76-160,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,60-31,3820,5231,130,2843
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69930,67420,67500,55670,5738
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,392,132,141,351,39
Pridaná hodnota 1 577 4391 771 1811 773 5281 758 0491 391 107
Primárna platobná neschopnosť 0,74160,81521,210,65410,0015
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,3110,1712,517,3516,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,3110,1712,517,3516,99
Služby 7 708 4214 042 8664 772 3446 510 5282 589 410
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 168 9435 134 3025 351 2034 081 1533 735 222
Spotreba materiálu… 1 317 1261 497 4691 064 2391 682 5481 596 713
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 053 2571 033 9561 113 220881 458481 608
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 601 0197 311 3727 451 5849 733 2255 476 678
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 55 55121 5438 91857 7710,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000350 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 545 4686 939 8297 442 6669 675 4545 476 678
Účtovný cash flow 146 633-734 344391 354447 9099 620
Úročený dlh 1 053 2571 033 9561 113 220881 458481 608
Úrokové krytie -2,903,343,466,20-4,38
Vlastné imanie 1 510 1841 627 3001 690 6531 686 3141 540 729
Všetky záväzky 3 614 4773 461 4433 611 8062 272 0532 143 441
Výnosy budúcich období dlhodobé 42 62343 95945 29646 63349 307
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 3371 3371 33776 0151 402
Výsledok hospodárenia -67 95296 75780 380112 652-112 841
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -67 95296 75780 380112 652-112 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -125 45740 0737 67983 244-182 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 0737 67983 24443 2691 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -124 23554 80346 93474 808-163 401
Zásoby 132 177156 452155 686174 717140 202
Záväzky 3 614 4773 461 4433 611 8062 272 0532 143 441
Záväzky z obchodného styku 1 813 0561 808 8012 021 483878 2232 800
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3 3586 8143 4600,00000,0000
Zisk pred zdanením -124 23554 80346 93474 808-163 401
Zmena EBIT -1,181,180,74001,47-3,52
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -6 456-4 8997 7618 726-133 517
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6 456-4 8997 7618 726-133 517
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 40 18317 2092 81931 007115 052
Účtovné závierky