ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 182 2251 136 5281 168 5391 075 0121 052 223
Bankové úvery 94 82831 76168 961106 161145 353
Bežná likvidita III. stupeň 1,301,411,271,191,09
Bežné bankové úvery 94 82831 76168 961106 161145 353
Časové rozlíšenie aktív 1 0421 7271 5071 029878,00
Časové rozlíšenie pasív 25,00234,0058,00498,00199,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1878-0,2232-0,5802-0,1130-0,1215
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,233,974,183,883,85
Celkové tržby 702 865699 124704 957786 563950 721
Celkový dlh 956 137907 880943 110854 194835 102
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -258 860-364 378-276 196-108 246-44 153
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 353 688396 139345 157214 407189 506
Čistý cash flow -42 45150 982130 75024 90126 354
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 5569 01210 61210 08217 526
Čistý zisk 149,005 5435 0513 3985 593
Čistý zisk v minulom roku 5 5435 0513 3985 593-3 309
Cudzie zdroje -226 063-228 414-225 371-220 320-216 922
Daň z príjmov 98,001 9382 8912 6976 213
Daň z príjmov v minulom roku 1 9382 8912 6976 2137 063
Daň z príjmov z bežnej činnosti 98,001 9382 8912 6976 213
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 271,61271,90306,20279,91220,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 211,81207,75232,90211,01163,12
Doba obratu aktív 618,15598,26626,61509,11415,77
Doba obratu pohľadávok 271,61271,90306,20279,91220,41
Doba obratu zásob 2 3921 8781 1691 4141 017
Doba splácania záväzkov 42 10540 75331 13131 42925 023
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 316,90334,83362,68281,50220,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 39 56138 60629 65529 90323 812
EBIT v minulom roku 9 01210 61210 08217 52610 774
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 5569 01210 61210 08217 526
EBITDA 53 010116 41479 584103 390123 986
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 010116 41479 584103 390123 986
Efektívna daňová sadzba 0,39680,25910,36400,44250,5263
Finančná páka 5,234,985,184,884,85
Finančné účty 353 688396 139345 157214 407189 506
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 100114 123115 525120 160163 479
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51270,55970,57880,55290,5313
Krátkodobé pohľadávky 519 464516 540571 009591 043557 812
Krátkodobé záväzky 606 079636 084676 346594 394559 070
Krytie dlhovej služby 39,7465,9629,1723,0520,95
Materiál 16 11912 4099 82911 9837 256
Nákladové úroky 1 3091 5312 6703 9875 720
Nákladové úroky v minulom roku 1 5312 6703 9875 7207 020
Náklady na predaný tovar 461 434460 353455 156527 651674 010
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 2545 6977 9306 9038 155
Neobežný majetok 273 601192 816225 461241 799281 310
Obežný majetok 907 582941 985941 571832 184770 035
Obrat aktív 0,59050,61010,58250,71690,8779
Obrat neobežného majetku 2,553,603,023,193,28
Obrat obežného majetku 0,76920,73610,72290,92611,20
Odpisy 49 472104 71269 83492 482111 986
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 73652 35634 91746 24155 993
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 73652 35634 91746 24155 993
Osobné náklady 208 077171 691182 483189 556181 873
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9283 8245 3425 8145 245
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 70,0071,0059,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 569 462602 568644 295565 529532 013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 621110 25574 88595 880117 579
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87930,73670,80920,77990,7283
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 45,0440,9128,4435,2130,62
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,361,241,281,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91880,84310,89380,86180,8498
Pohľadávky z obchodného styku 405 094394 660434 313445 563412 820
Pohotová likvidita II. stupeň 1,251,371,231,151,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,33-4,48-1,72-8,85-8,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -32,4333,3048,976,254,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80880,79880,80710,79460,7937
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,233,974,183,883,85
Pridaná hodnota 236 634233 045225 512243 061249 733
Primárna platobná neschopnosť 1,411,531,481,271,29
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50460,59300,46310,30580,2689
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,047,8011,858,266,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,047,8011,858,266,74
Služby 83 25769 42979 61370 449228 209
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 182 2251 136 5281 168 5391 075 0121 052 223
Spotreba materiálu… 372 923385 227367 613450 299437 646
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 94 82831 76168 961106 161145 353
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 699 542694 129701 280782 004946 112
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 474731,0020 61211 29222 369
Tržby z predaja tovaru 8 5589 58612 38210 63413 503
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 689 510683 812668 286760 078910 240
Účtovný cash flow -42 45150 982130 75024 90126 354
Úročený dlh 94 82831 76168 961106 161145 353
Úrokové krytie 1,195,893,972,533,06
Vlastné imanie 226 063228 414225 371220 320216 922
Všetky záväzky 956 137907 880943 110854 194835 102
Výnosy budúcich období krátkodobé 25,00234,0058,00498,00199,00
Výsledok hospodárenia 3 74312 02014 62714 28117 853
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 74312 02014 62714 28117 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 149,005 5435 0513 3985 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 5435 0513 3985 593-3 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 247,007 4817 9426 09511 806
Zásoby 34 43029 30625 40526 73422 717
Záväzky 956 137907 880943 110854 194835 102
Záväzky z obchodného styku 569 462602 568644 295565 529532 013
Zisk pred zdanením 247,007 4817 9426 09511 806
Zmena EBIT 0,17270,84921,050,57531,63
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 269413,0015 7357 91916 516
Účtovné závierky