PROWALD, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 255,00391,004 55515 57618 498
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02170,03360,15550,09651,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-1,03-1,52-2,34-2,22
Celkové tržby 0,0000346,0022 45134 64145 597
Celkový dlh 12 00012 02013 32627 20533 717
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -255,00-391,00-1 364-1 122-15 415
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-8,260,12730,10360,4184
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 255,00391,001 3641 12215 415
Čistý cash flow 255,00391,001 3641 12215 415
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -61,00-2 8583 8194 57423 800
Čistý zisk -61,00-2 8582 8593 59019 080
Čistý zisk v minulom roku -2 8582 8593 59019 080946,00
Cudzie zdroje 11 74511 6298 77111 62915 219
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00984,004 720
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00984,004 720960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00984,004 720
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000115,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001,15119,42-1,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000092,695,23
Doba obratu aktív 0,00000,000074,06164,12153,69
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001,15119,42-0,3074
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000216,68286,65280,14
EBIT v minulom roku -2 8583 8194 57423 8001 906
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -61,00-2 8583 8194 57423 800
EBITDA 0,0000-2 7943 8804 63722 835
EBITDA marža 0,0000-8,080,17280,13390,5008
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-2 7943 8804 63722 835
Finančná páka -0,0217-0,0336-0,5193-1,34-1,22
Finančné účty 255,00391,001 3641 12215 415
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 46,0629,741,930,74660,8227
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -46,06-29,74-1,93-0,7466-0,8227
Hrubá marža 0,0000-0,05780,20440,55350,7105
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -61,00-2 8583 8194 57426 106
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 47,0630,742,931,751,82
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000071,0011 334-152,00
Krátkodobé záväzky 12 00012 02013 32627 20533 717
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000020,00366,001 321596,00
Náklady na predaný tovar 0,000020,0017 86015 46811 533
Neobežný majetok 0,00000,00003 1203 1203 120
Obežný majetok 255,00391,001 43512 45615 378
Obrat aktív 0,00000,00004,932,222,37
Obrat neobežného majetku 0,00000,00007,1911,1014,08
Obrat obežného majetku 0,00000,000015,642,782,86
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000639,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000639,00
Osobné náklady 0,00000,0000649,0014 3239 184
Ostatné náklady na finančnú činnosť 61,0064,0061,0063,0063,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -61,00-2 8582 8593 59019 719
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00520,2458-0,3260-0,3087-1,25
Podiel EBIT k aktívam -0,2392-7,310,83840,29371,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2392-7,310,83840,29371,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00520,2458-0,4354-0,3933-1,56
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,29950,07200,8333
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,14150,74700,2835
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,130,06080,03240,3381
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00007,071,343,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00007,071,343,30
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00008 797630,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 46,0629,746,4310,360,9873
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 47,0630,742,931,751,82
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-1,03-1,52-2,34-2,22
Pridaná hodnota 0,0000-20,004 58819 17332 397
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,15020,9460
Rentabilita aktív, ROA -0,2392-7,310,62770,23051,03
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00520,2458-0,3260-0,3087-1,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-4,303,435,871,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-4,303,435,871,48
Služby 0,000020,004 6424 4362 634
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 255,00391,004 55515 57618 498
Spotreba materiálu… 0,00000,000013 21811 0328 899
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000022 44834 64145 597
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00001 667
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000022 44834 64143 930
Účtovný cash flow 255,00391,001 3641 12215 415
Vlastné imanie -11 745-11 629-8 771-11 629-15 219
Všetky záväzky 12 00012 02013 32627 20533 717
Výsledok hospodárenia 0,0000-2 7943 8804 63723 863
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-2 7943 8804 63723 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61,00-2 8582 8593 59019 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 8582 8593 59019 080946,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -61,00-2 8583 8194 57423 800
Záväzky 12 00012 02013 32627 20533 717
Záväzky z obchodného styku 0,000020,00366,001 321596,00
Zisk pred zdanením -61,00-2 8583 8194 57423 800
Zmena EBIT 0,0213-0,74840,83490,192212,49