PROWALD, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 391,004 55515 57618 49834 117
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00001 785
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000035,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03360,15550,09651,010,5571
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,52-2,34-2,22-1,97
Celkové tržby 346,0022 45134 64145 5970,0000
Celkový dlh 12 02013 32627 20533 71769 362
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -391,00-1 364-1 122-15 415-19 634
Čistá marža, Zisková marža, ROS -8,260,12730,10360,41840,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 391,001 3641 12215 41519 634
Čistý cash flow 391,001 3641 12215 41519 634
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 8583 8194 57423 80034 782
Čistý zisk -2 8582 8593 59019 08034 782
Čistý zisk v minulom roku 2 8593 59019 080946,00-2 613
Cudzie zdroje 11 6298 77111 62915 21935 245
Daň z príjmov 0,0000960,00984,004 7200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00984,004 720960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00984,004 7200,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000115,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,15119,42-1,2619,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000092,695,2318,76
Doba obratu aktív 0,000074,06164,12153,6983,73
Doba obratu pohľadávok 0,00001,15119,42-0,307419,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000388,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000216,68286,65280,14161,76
EBIT v minulom roku 3 8194 57423 8001 906-2 613
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 8583 8194 57423 80034 782
EBITDA -2 7943 8804 63722 83539 064
EBITDA marža -8,080,17280,13390,50080,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 7943 8804 63722 83539 064
Finančná páka -0,0336-0,5193-1,34-1,22-0,9680
Finančné účty 391,001 3641 12215 41519 634
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 29,741,930,74660,82271,03
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -29,74-1,93-0,7466-0,8227-1,03
Hrubá marža -0,05780,20440,55350,71050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 8583 8194 57426 10637 651
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 30,742,931,751,821,93
Krátkodobé pohľadávky 0,000071,0011 334-152,008 109
Krátkodobé záväzky 12 02013 32627 20533 71765 912
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20,00366,001 321596,000,0000
Náklady na predaný tovar 20,0017 86015 46811 53360 089
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000027,00
Neobežný majetok 0,00003 1203 1203 1206 339
Obežný majetok 391,001 43512 45615 37827 743
Obrat aktív 0,00004,932,222,374,36
Obrat neobežného majetku 0,00007,1911,1014,0823,46
Obrat obežného majetku 0,000015,642,782,865,36
Odpisy 0,00000,00000,0000639,002 870
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000639,002 870
Osobné náklady 0,0000649,0014 3239 1840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 64,0061,0063,0063,001 413
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 8582 8593 59019 71937 652
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2458-0,3260-0,3087-1,25-0,9869
Podiel EBIT k aktívam -7,310,83840,29371,291,02
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -7,310,83840,29371,291,02
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2458-0,4354-0,3933-1,56-1,09
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,29950,07200,83330,5755
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,14150,74700,28350,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,130,06080,03240,33810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,43
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00007,071,343,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00007,071,343,3030,89
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00008 797630,007 646
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 29,746,4310,360,98731,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 30,742,931,751,822,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,52-2,34-2,22-1,97
Pridaná hodnota -20,004 58819 17332 39788 640
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,15020,94600,0000
Rentabilita aktív, ROA -7,310,62770,23051,031,02
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2458-0,3260-0,3087-1,25-0,9869
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,303,435,871,481,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,303,435,871,481,78
Služby 20,004 6424 4362 63421 866
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 391,004 55515 57618 49834 117
Spotreba materiálu… 0,000013 21811 0328 89939 981
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000022 44834 64145 597148 729
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 6670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000022 44834 64143 930148 729
Účtovný cash flow 391,001 3641 12215 41519 634
Vlastné imanie -11 629-8 771-11 629-15 219-35 245
Všetky záväzky 12 02013 32627 20533 71769 362
Výsledok hospodárenia -2 7943 8804 63723 86336 194
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 7943 8804 63723 86336 194
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 8582 8593 59019 08034 782
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8593 59019 080946,00-2 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 8583 8194 57423 80034 782
Záväzky 12 02013 32627 20533 71769 362
Záväzky z obchodného styku 20,00366,001 321596,000,0000
Zisk pred zdanením -2 8583 8194 57423 80034 782
Zmena EBIT -0,74840,83490,192212,49-13,31