ALTYS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 211 680178 627185 475213 371181 901
Bežná likvidita III. stupeň 1,861,961,891,681,37
Časové rozlíšenie aktív 3 6262 8052 6322 3672 758
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03820,10510,0294-0,3153-0,5799
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78231,061,051,321,41
Celkové tržby 848 614786 482737 728765 7490,0000
Celkový dlh 92 91591 99095 146121 509106 464
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 986-55 522-64 627-67 287-43 744
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 98655 52264 62767 28743 744
Čistý cash flow -4 536-9 105-2 66028 96143 744
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 29919 1881 34728 1361 016
Čistý zisk 42 62016 308-1 53424 2111 016
Čistý zisk v minulom roku 16 308-1 53424 211-7 7861 601
Cudzie zdroje -118 765-86 637-90 329-91 862-75 437
Daň z príjmov 9 6792 8802 8813 9250,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8813 9252 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 6792 8802 8813 9250,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,6348,9449,9965,1753,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,4048,6146,8565,1753,44
Doba obratu aktív 122,88117,98131,29149,55138,02
Doba obratu pohľadávok 43,6348,9449,9965,1753,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000122,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 46,5752,6459,4775,2772,72
EBIT v minulom roku 19 1881 34728 136-4 9051 601
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 29919 1881 34728 1361 016
EBITDA -138 447-188 769-193 885-165 10929 623
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -138 447-188 769-193 885-165 10929 623
Efektívna daňová sadzba 0,18510,15012,140,13950,0000
Finančná páka 1,782,062,052,322,41
Finančné účty 50 98655 52264 62767 28743 744
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5611-0,4850-0,4870-0,4305-0,4147
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56110,48500,48700,43050,4147
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 300 062277 258246 943323 70524 110
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37890,44620,45290,50330,5269
Krátkodobé pohľadávky 75 15274 09770 62692 98170 661
Krátkodobé záväzky 80 21479 70784 010107 39695 842
Materiál 19 05423 70820 61018 06514 161
Náklady na predaný tovar 344 659368 548348 224342 501285 245
Neobežný majetok 62 71222 34526 83032 60550 511
Obežný majetok 145 342153 477156 013178 399128 632
Obrat aktív 2,973,092,782,442,64
Obrat neobežného majetku 10,0324,7319,2215,979,52
Obrat obežného majetku 4,333,603,312,923,74
Odpisy 28 09224 73624 86844 16430 217
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 04612 36812 43422 08230 217
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 04612 36812 43422 0820,0000
Osobné náklady 425 472375 338363 999354 2220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 833,00641,00636,001 1445 513
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 11046 29949 13451 0290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70 71241 04423 33468 37531 233
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,502,042,171,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6864
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,66770,49050,45990,50330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62640,46020,43050,44756,48
Pohľadávky z obchodného styku 74 77073 60166 18192 98170 427
Pohotová likvidita II. stupeň 1,621,661,641,511,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,189,5233,96-3,17-1,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43890,51500,51300,56950,5853
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78231,061,051,321,41
Pridaná hodnota 284 098184 097167 403178 268195 805
Primárna platobná neschopnosť 0,49630,62910,74240,54880,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63560,69660,76930,62650,4564
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,6711-0,4873-0,4907-0,73593,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,6711-0,4873-0,4907-0,73593,59
Služby 147 823159 975120 336108 690102 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 211 680178 627185 475213 371181 901
Spotreba materiálu… 196 836208 573227 822233 811182 846
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 848 428785 979736 359765 748481 050
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 219 671233 334220 732244 9790,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 628 757552 645515 627520 769481 050
Účtovný cash flow -4 536-9 105-2 66028 96143 744
Vlastné imanie 118 76586 63790 32991 86275 437
Všetky záväzky 92 91591 99095 146121 509106 464
Výsledok hospodárenia 53 13219 8291 97929 275-594,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 13219 8291 97929 275-594,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 62016 308-1 53424 2111 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 308-1 53424 211-7 7861 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 52 29919 1881 34728 1361 399
Zásoby 19 20423 85820 76018 13114 227
Záväzky 92 91591 99095 146121 509106 464
Záväzky z obchodného styku 37 11046 29949 13451 0290,0000
Zisk pred zdanením 52 29919 1881 34728 1361 399
Zmena EBIT 2,7314,240,0479-5,740,6346
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-66,000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-66,000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00006 4310,0000
Účtovné závierky