A P S , s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 459 806509 134348 956547 494548 818
Aktivácia 371 7570,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,000098 5690,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,500,60471,140,83531,36
Bežné bankové úvery 0,000098 5690,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 0412 2121 688763,001 118
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000120,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,87660,11940,63090,1261-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5181-0,1102-0,6375-0,04990,4454
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,922,701,192,775,17
Celkové tržby 762 062462 174709 8131 953 7060,0000
Celkový dlh 342 411371 448189 398402 180459 833
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 24597 666-17 337-117 998-97 566
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,000012 153
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 245903,0017 337117 99897 566
Čistý cash flow 102 911-16 434-100 661-18 32097 566
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 924-17 90022 50765 31251 027
Čistý zisk -20 291-21 87214 24450 01846 474
Čistý zisk v minulom roku -21 87214 24450 0186 432-54 082
Cudzie zdroje -117 395-137 686-159 558-145 314-88 865
Daň z príjmov 0,0000960,007 11012 8640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,007 11012 8642 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,007 11012 8640,0000
Dlhodobé pohľadávky -133 925201 044-11 45252 2360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,72105,3079,2033,4365,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 139,5191,4974,2731,9861,14
Doba obratu aktív 623,18405,23180,53103,96228,53
Doba obratu pohľadávok -32,78265,3173,2843,3565,59
Doba obratu zásob 4 703174,5988,71139,78488,38
Doba splácania záväzkov 2 4511 8131 7744 323106,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 269,19118,6681,6969,7391,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 059451,96511,582 8565,88
EBIT v minulom roku -17 90022 50765 31212 719-47 474
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 924-17 90022 50765 31251 027
EBITDA 4 48027 61865 678113 691170 446
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 48027 61865 678113 691170 446
Finančná páka 3,923,702,193,776,18
Finančné účty 5 245903,0017 337117 99897 566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 196 74330 19266 126149 774169 505
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43200,29280,45250,67070,3991
Krátkodobé pohľadávky 109 735132 297153 096176 067157 505
Krátkodobé záväzky 198 617149 089157 894367 192219 040
Krytie dlhovej služby 1,899,1756,9646,7937,44
Materiál 2 7382 8972 7393 53627 240
Nákladové úroky 2 3673 0121 1532 4304 553
Nákladové úroky v minulom roku 3 0121 1532 4303 4076 608
Náklady na predaný tovar 254 563411 970626 0321 805 461753 760
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 57430 01032 48131 00331 871
Neobežný majetok 96 678158 323180 393188 557249 985
Obežný majetok 362 087348 599166 875358 174297 715
Obrat aktív 0,58570,90072,023,511,60
Obrat neobežného majetku 2,792,903,9110,193,51
Obrat obežného majetku 0,74381,324,235,372,94
Obrat zásob 0,07762,094,112,610,7474
Odpisy 37 98244 59242 73047 64042 517
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 99122 29621 36523 82042 517
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 99122 29621 36523 8200,0000
Osobné náklady 44 39139 26828 83234 1900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4031 4261 5521 521941,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 85 79437 16045 525242 5910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 69122 72056 97497 65888 991
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1728-0,09260,08930,34420,5230
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,010,84230,36270,29300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,49871,552,453,760,1629
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,33231,192,763,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,17910,55591,111,432,89
Pohľadávky z obchodného styku 102 936114 944143 567168 387146 826
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58410,54681,090,80291,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,148,381,597,93-0,9108
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 43,48-5,46-87,30-7,5421,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74470,72960,54280,73460,8379
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,922,701,192,775,17
Pridaná hodnota 14 75046 61979 486116 698122 801
Primárna platobná neschopnosť 0,83350,32330,31711,440,0828
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1728-0,15890,08930,34420,5230
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 76,4313,452,883,542,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 76,4313,452,883,542,70
Služby 473 915255 216369 6801 379 644418 565
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 459 806509 134348 956547 494548 818
Spotreba materiálu… 122 831126 744223 871394 814303 324
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000098 5690,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 366 146460 589706 5181 940 961876 561
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 96 8332 0001 000,0018 8020,0000
Tržby z predaja tovaru 78 08775 08084 45370 88589 269
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 191 226383 509621 0651 851 274787 292
Účtovný cash flow 102 911-16 434-100 661-18 32097 566
Úročený dlh 0,000098 5690,00000,00000,0000
Úrokové krytie -7,57-5,9419,5226,8811,21
Vlastné imanie 117 395137 686159 558145 31488 865
Všetky záväzky 342 411371 448189 398402 180459 833
Výsledok hospodárenia -16 521-16 47423 94866 83751 964
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -16 521-16 47423 94866 83751 964
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 291-21 87214 24450 01846 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 87214 24450 0186 432-54 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 291-20 91221 35462 88246 474
Zásoby 381 03214 3557 89411 87342 644
Záväzky 342 411371 448189 398402 180459 833
Záväzky z obchodného styku 85 79437 16045 525242 59112 153
Zisk pred zdanením -20 291-20 91221 35462 88246 474
Zmena EBIT 1,00-0,79530,34465,13-1,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 79 8521 5000,000018 01675 965