ADEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 40 34779 796182 484137 73933 133
Bežná likvidita III. stupeň 0,26771,010,97830,87750,5107
Časové rozlíšenie aktív 202,00265,00426,00694,00233,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000114,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06294,59-12,192,910,1213
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,3615,19-75,29-10,03-2,06
Celkové tržby 305 253582 401495 320461 7030,0000
Celkový dlh 151 30874 867184 825152 99564 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 6355 348-17 266-47 183-3 794
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 635-5 34817 26647 1833 794
Čistý cash flow 6 983-22 614-29 91744 3953 794
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -113 94012 13917 07717 308-323,00
Čistý zisk -115 8897 38412 80115 211-323,00
Čistý zisk v minulom roku 7 38412 80115 211798,00-10 713
Cudzie zdroje 110 961-4 9292 45515 25631 266
Daň z príjmov 0,00002 8801 2481 4520,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8801 2481 452960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8801 2481 4520,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,2714,1417,1539,4918,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,2511,8010,4033,2113,47
Doba obratu aktív 49,3147,73142,53109,0958,33
Doba obratu pohľadávok 21,2714,1417,1539,4918,18
Doba obratu zásob 97,15209,46386,9497,64103,38
Doba splácania záväzkov 693,71280,76514,70447,35184,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 184,1642,70136,33117,42111,36
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 303,23205,18417,78264,630,0000
EBIT v minulom roku 12 13917 07717 3081 758-10 713
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -113 94012 13917 07717 308-323,00
EBITDA -108 46820 06122 85320 671948,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -108 46820 06122 85320 671948,00
Finančná páka -0,363616,19-74,33-9,03-1,06
Finančné účty 1 635-5 34817 26647 1833 794
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,75-0,06180,01350,11080,9437
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,750,0618-0,0135-0,1108-0,9437
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -96 95819 45022 09820 043722,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,730,89470,95651,081,91
Krátkodobé pohľadávky 17 40623 64121 95549 86410 329
Krátkodobé záväzky 150 69571 397174 549148 26363 255
Krytie dlhovej služby -55,6510,707,5532,050,0000
Materiál 21 10453 266103 33132 35917 947
Nákladové úroky 1 9491 8753 028645,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 8753 028645,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 286 473404 388268 981298 579125 243
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 79 28992 820123 781120 97163 365
Neobežný majetok 0,00007 97211 6157 639830,00
Obežný majetok 40 14571 559170 443129 40632 070
Obrat aktív 7,407,652,563,356,26
Obrat neobežného majetku 0,000076,5540,2360,33249,80
Obrat obežného majetku 7,448,532,743,566,47
Obrat zásob 3,761,740,94333,743,53
Odpisy 5 0527 2864 8802 6801 045
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5263 6432 4401 3401 045
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 5263 6432 4401 3400,0000
Osobné náklady 119 980186 515176 222141 9050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 406611,00755,00628,00226,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 65 87152 177141 67987 7050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -110 83714 67017 68117 891722,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,041,50-5,21-0,99710,0103
Podiel EBIT k aktívam -2,820,15210,09360,1257-0,0097
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,820,15210,09360,1257-0,0097
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,031,452,18-1,640,0107
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 9,830,90590,88850,87440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,15392,221,601,340,6555
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,10171,101,131,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,09761,061,101,1278,56
Pohľadávky z obchodného styku 15 75019 73513 32141 9357 652
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12770,25990,22700,65920,2270
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,890,2180-0,08210,34368,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,58-12,06-9,8868,830,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,750,93821,011,111,94
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,3615,19-75,29-10,03-2,06
Pridaná hodnota 12 202205 885198 340162 28182 091
Primárna platobná neschopnosť 4,182,6410,642,090,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,870,09250,07010,1104-0,0097
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,041,50-5,21-0,99710,0103
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,393,738,097,4067,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,393,738,097,4067,93
Služby 35 21369 16069 15838 64031 477
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 34779 796182 484137 73933 133
Spotreba materiálu… 171 971214 517103 933138 96830 401
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 305 133610 273467 321460 860207 334
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 4580,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 120 111132 271176 731178 18465 114
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 178 564478 002290 590282 676142 220
Účtovný cash flow 6 983-22 614-29 91744 3953 794
Úrokové krytie -58,466,475,6426,830,0000
Vlastné imanie -110 9614 929-2 455-15 256-31 266
Všetky záväzky 151 30874 867184 825152 99564 399
Výsledok hospodárenia -112 50812 77517 97317 991-97,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -112 50812 77517 97317 991-97,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -115 8897 38412 80115 211-323,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 38412 80115 211798,00-10 713
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -115 88910 26414 04916 663-323,00
Zásoby 21 10453 266131 22232 35917 947
Záväzky 151 30874 867184 825152 99564 399
Záväzky z obchodného styku 65 87152 177141 67987 7050,0000
Zisk pred zdanením -115 88910 26414 04916 663-323,00
Zmena EBIT -9,390,71080,98679,850,0302
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-27 89127 8910,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-27 89127 8910,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 4460,00000,00000,00000,0000