MONSTAP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 16 93816 9380,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,716,810,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 9682 4880,00000,00000,0000
Čistý zisk -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -13 970-14 4500,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,211,170,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8248-0,85310,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82480,85310,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 93816 9380,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 9682 4880,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 795,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 16 93816 9380,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,716,810,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 93816 9380,00000,00000,0000
Vlastné imanie 13 97014 4500,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 9682 4880,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 2 9682 4880,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 795,000,00000,00000,00000,0000