thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 83 474 71779 491 97583 935 62579 765 40691 117 275
Aktivácia 807 788452 560393 091364 479446 248
Bankové úvery 903 5091 771 9597 1042 7051 739
Bežná likvidita III. stupeň 3,232,802,292,654,32
Bežné bankové úvery 903 5091 771 9597 1042 7051 739
Časové rozlíšenie aktív 145 879105 979245 993115 862135 019
Celkové tržby 106 521 37696 449 77795 355 87887 786 33684 018 687
Celkový dlh 17 301 19317 529 03421 111 53816 477 23514 750 907
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 892 0481 641 317-640 398-161 610-503 283
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 461130 642647 502164 315505 022
Čistý cash flow -119 181-516 860483 187-340 707501 640
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 453 3543 436 70114 806 2278 435 1864 407 478
Čistý zisk 4 309 3822 715 27713 855 2807 544 3203 332 979
Čistý zisk v minulom roku 2 715 27713 855 2807 544 3203 332 9793 966 130
Cudzie zdroje -66 173 524-61 962 941-62 824 087-63 288 171-76 366 368
Daň z príjmov 1 142 526714 504948 681889 6461 073 327
Daň z príjmov v minulom roku 714 504948 681889 6461 073 327769 266
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 142 526714 504948 681889 6461 073 327
Dlhodobé pohľadávky 456,00456,00456,00456,00456,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,2378,5387,1282,22128,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,8344,2833,3637,2035,75
Doba obratu aktív 301,26316,44347,46343,75411,19
Doba obratu pohľadávok 90,2378,5387,1282,23128,92
Doba obratu zásob 5 81227 97169 66729 96280 995
Doba splácania záväzkov 4 44819 50477 43133 00465 724
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,8243,8665,1247,8842,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 32715 43963 16928 77153 128
EBIT v minulom roku 3 436 70114 806 2278 435 1864 407 4784 740 169
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 453 3543 436 70114 806 2278 435 1864 407 478
EBITDA 19 435 90818 502 55521 077 29119 205 09219 683 741
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 435 90818 502 55521 077 29119 205 09219 683 741
Finančná páka 1,261,281,341,261,19
Finančné účty 11 461130 642647 502164 315505 022
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7927-0,7795-0,7485-0,7934-0,8381
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79270,77950,74850,79340,8381
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 485 53919 204 42221 985 84019 725 43820 005 907
Krátkodobé pohľadávky 25 000 36819 727 52521 044 90519 079 77828 566 733
Krátkodobé záväzky 11 587 31911 017 71915 731 67711 110 2879 468 363
Krytie dlhovej služby 13 4412 6749 30215 74216 795
Materiál 4 467 8556 080 2434 912 1853 734 3764 880 212
Nákladové úroky 1 4466 9202 2661 2201 172
Nákladové úroky v minulom roku 6 9202 2661 2201 1724 773
Náklady na predaný tovar 64 193 39259 631 94355 592 39755 587 14653 027 292
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 950 785206 18274 157122 87152 583
Neobežný majetok 43 177 29343 726 92647 842 61450 318 76850 241 659
Obežný majetok 40 151 54535 659 07035 847 01829 330 77640 740 597
Obrat aktív 1,211,151,051,060,8877
Obrat neobežného majetku 2,342,101,841,681,61
Obrat obežného majetku 2,522,572,462,891,99
Odpisy 13 977 10015 310 25015 772 24815 147 38015 020 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 988 5507 655 1257 886 1247 573 6907 510 456
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 988 5507 655 1257 886 1247 573 6907 510 456
Osobné náklady 24 740 10922 187 29120 725 24017 552 91116 638 866
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28 18310 20711 79116 40012 376
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 614 8957 858 24111 818 0348 591 8157 653 801
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 286 48218 025 52729 627 52822 691 70018 353 891
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67490,68680,62860,60580,5913
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 38,56156,68444,62235,82535,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,461,591,651,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94680,86150,90340,88610,8888
Pohľadávky z obchodného styku 10 760 02911 123 3728 057 8698 632 8157 922 584
Pohotová likvidita II. stupeň 2,011,561,391,743,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 555,24119,88-130,02185,76-152,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -82,42-74,69213,23-279,27428,02
Pridaná hodnota 36 658 68932 304 51332 971 53028 975 22328 140 379
Primárna platobná neschopnosť 0,80540,78411,591,120,9661
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89020,94741,000,85800,7494
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89020,94741,000,85800,7494
Služby 13 356 99313 773 36112 040 70710 643 8768 660 625
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 474 71779 491 97583 935 62579 765 40691 117 275
Spotreba materiálu… 52 561 87047 878 76548 228 42446 426 79245 613 954
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 903 5091 771 9597 1042 7051 739
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 807 7880,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 173 47692 045 22388 633 91984 964 84081 049 625
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 038 907356 037460 170268 373167 271
Tržby z predaja tovaru 1 031 024225 31388 116130 65455 621
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 100 103 54591 463 87388 085 63384 565 81380 826 733
Účtovný cash flow -119 181-516 860483 187-340 707501 640
Úročený dlh 903 5091 771 9597 1042 7051 739
Úrokové krytie 3 771496,636 5346 9143 761
Vlastné imanie 66 173 52461 962 94162 824 08763 288 17176 366 368
Všetky záväzky 17 301 19317 529 03421 111 53816 477 23514 750 907
Výsledok hospodárenia 6 298 1773 171 0935 341 8494 008 0294 664 822
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 298 1773 171 0935 341 8494 008 0294 664 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 309 3822 715 27713 855 2807 544 3203 332 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 715 27713 855 2807 544 3203 332 9793 966 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 451 9083 429 78114 803 9618 433 9664 406 306
Zásoby 15 139 26015 800 44714 154 15510 086 22711 668 386
Záväzky 17 301 19317 529 03421 111 53816 477 23514 750 907
Záväzky z obchodného styku 8 665 7688 721 34712 833 9869 685 2097 653 801
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 050 873863 1061 015 9521 093 3940,0000
Zisk pred zdanením 5 451 9083 429 78114 803 9618 433 9664 406 306
Zmena EBIT 1,590,23211,761,910,9298
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 868 4681 773 8054 357 8001 241 914853 622
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 868 4681 773 8054 357 8001 241 914853 622
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 199 538377 249423 364318 056165 278
Účtovné závierky