Sunrise Partners, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 17144 90646 54850 28519 450
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00007,00
Bežná likvidita III. stupeň 148,402,101,901,311,85
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00007,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3831-1,14-1,21-2,18-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 62,441,501,421,160,9388
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00610,75870,85301,881,17
Celkové tržby 72 62465 34367 40047 70018 000
Celkový dlh 184,0019 37321 42832 79610 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 489-29 107-30 375-38 163-9 843
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 48929 10730 37538 1639 850
Čistý cash flow 11 48929 10730 37538 1639 850
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 4531 3748 6129 5247 924
Čistý zisk 4 453413,007 6328 5376 961
Čistý zisk v minulom roku 10 7147 6328 5377 869-122,00
Cudzie zdroje -29 987-25 533-25 120-17 489-8 951
Daň z príjmov 0,0000961,00980,00987,00963,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000980,00987,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000961,00980,00987,00963,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,4964,2356,5437,92194,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,4964,2356,5438,60194,67
Doba obratu aktív 151,64250,84252,08384,78394,40
Doba obratu pohľadávok 79,4964,2356,5437,92194,67
Doba splácania záväzkov 0,000021 8920,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,9248108,22116,04250,95212,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000019 8610,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 10 7148 6129 5247 869-122,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 4531 3748 6129 5247 924
EBITDA 4 3882 9249 59510 0747 939
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 3882 9249 59510 0747 939
Efektívna daňová sadzba 0,00000,69940,11380,10360,1215
Finančná páka 1,011,761,852,882,17
Finančné účty 11 48929 10730 37538 1639 850
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9939-0,5686-0,5397-0,3478-0,4602
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99390,56860,53970,34780,4602
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 8872 80710 04510 9577 924
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00610,43140,46030,65220,5394
Krátkodobé pohľadávky 15 81611 49910 4404 9559 600
Krátkodobé záväzky 184,0019 37321 42832 79610 492
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -1 000,0017 57620 12845 89212 000
Náklady na predaný tovar 68 17862 21157 73137 37110 028
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000323,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 8664 3005 7337 1670,0000
Obežný majetok 27 30540 60640 81543 11819 450
Obrat aktív 2,411,461,450,94860,9255
Obrat neobežného majetku 25,3415,2011,766,660,0000
Obrat obežného majetku 2,661,611,651,110,9255
Odpisy 1 4341 4331 4331 4330,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 4341 4331 4331 4330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,00117,00116,0094,0094,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 6070,0000566,00977,0079,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 8871 8469 0659 9706 961
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14850,01620,30380,48810,7771
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14850,05380,34280,54460,8846
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38080,64820,65260,75890,5064
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,15820,44540,45070,80010,5472
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00009,700,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,102,196,757,210,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,15820,44540,45070,80010,5472
Pohľadávky z obchodného styku 15 81611 49910 4405 0459 600
Pohotová likvidita II. stupeň 148,402,101,901,311,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,61-0,8772-0,8270-0,4583-0,9087
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00610,43140,46030,65220,5398
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00610,75870,85301,881,17
Pridaná hodnota 4 4463 1329 66910 3297 972
Primárna platobná neschopnosť -0,06321,531,939,101,25
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14850,01620,30380,48810,7777
Rýchla likvidita I. stupeň 62,441,501,421,160,9382
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,04196,632,233,261,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,04196,632,233,261,32
Služby 22 15521 36015 79815 28610 028
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 17144 90646 54850 28519 450
Spotreba materiálu… 46 02340 52841 93322 0850,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00007,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 62465 34367 40047 70018 000
Tržby z predaja tovaru 0,0000583,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 72 62464 76067 40047 70018 000
Účtovný cash flow 11 48929 10730 37538 1639 850
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00007,00
Vlastné imanie 29 98725 53325 12017 4898 951
Všetky záväzky 184,0019 37321 42832 79610 499
Výsledok hospodárenia 2 9541 4918 1628 6417 939
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 9541 4918 1628 6417 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 453413,007 6328 5376 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 7147 6328 5377 869-122,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 4531 3748 6129 5247 924
Záväzky 184,0019 37321 42832 79610 499
Záväzky z obchodného styku -1 000,0017 57620 12845 89212 000
Zisk pred zdanením 4 4531 3748 6129 5247 924
Zmena EBIT 0,41560,15950,90421,21-64,95
Účtovné závierky