SATES, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 457 0712 307 0353 041 3083 179 9813 556 292
Aktivácia 32 87934 46438 12323 87436 979
Bankové úvery 0,0000110 1410,0000235 18959 749
Bežná likvidita III. stupeň 1,501,561,441,532,65
Bežné bankové úvery 0,0000110 1410,000098 59059 749
Časové rozlíšenie aktív 20 18017 68216 8515 41713 450
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000015 32652 044
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,30440,7137-0,62500,0049-0,2086
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3235-0,88380,5332-0,00890,6307
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,081,051,291,361,07
Celkové tržby 7 137 2125 218 2666 719 4065 956 4460,0000
Celkový dlh 1 277 0841 180 3441 711 2071 825 5851 812 928
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -412 91156 378-857 891208 583-293 109
Čistá hodnota zákazky 0,00000,000010 38234 6050,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 412 91153 763857 89126 606352 858
Čistý cash flow 359 148-804 128831 285-6 622352 858
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 58713 143295 349306 13879 863
Čistý zisk 53 2976 590217 660228 99370 981
Čistý zisk v minulom roku 6 590217 660228 993-174 143435 595
Cudzie zdroje -1 179 987-1 126 691-1 330 101-1 339 070-1 691 320
Daň z príjmov 590,00206,0070 57764 5850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 206,0070 57764 585-87 9360,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 590,00206,0070 57764 5850,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000136 5990,0000
Dlhodobé pohľadávky 17 2544 365131 833130 762201 360
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000136 5990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,0779,4987,8362,2587,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,1374,1886,5359,2283,65
Doba obratu aktív 133,26171,34246,97203,01248,16
Doba obratu pohľadávok 45,0079,8298,5470,60101,24
Doba obratu zásob 317,27630,47797,92192,36123,98
Doba splácania záväzkov 836,481 2794 325480,7150,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,2167,58126,5947,2839,04
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 357,87388,162 915324,510,0000
EBIT v minulom roku 13 143295 349306 138-252 287450 204
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 58713 143295 349306 13879 863
EBITDA 356 131271 460-319 486554 381596 686
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356 131271 460-319 486554 381596 686
Finančná páka 2,082,052,292,372,10
Finančné účty 412 91153 763857 89126 606352 858
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 682 956586 7643 976 232910 340589 108
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45180,39440,51260,23290,1573
Krátkodobé pohľadávky 812 5751 070 2951 081 596975 0971 249 455
Krátkodobé záväzky 1 110 218909 8741 558 911740 593559 495
Krytie dlhovej služby 36,7142,77-44,9223,259,79
Materiál 199 272296 180199 114229 104134 099
Nákladové úroky 9 7006 3477 11212 5608 882
Nákladové úroky v minulom roku 6 3477 11212 5609 79214 609
Náklady na predaný tovar 5 057 1913 601 3233 643 6684 258 4384 036 263
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 484 445259 650131 575562 331479 901
Neobežný majetok 773 056712 432665 5021 745 7391 576 161
Obežný majetok 1 663 8351 576 9212 358 9551 428 8251 966 681
Obrat aktív 2,742,131,481,801,47
Obrat neobežného majetku 8,716,906,753,283,32
Obrat obežného majetku 4,043,121,914,002,66
Obrat zásob 1,150,57890,45741,902,94
Odpisy 345 446305 476303 082328 916167 859
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 172 723152 738151 541164 458167 859
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 172 723152 738151 541164 4580,0000
Osobné náklady 1 446 5831 176 7051 080 1001 000 0410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2465 3649 13011 6057 578
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 474 978276 1271 040 581465 3450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 398 743312 066520 742557 909238 840
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86470,89611,270,68550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,455,066,472,590,2927
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,120,78801,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93360,88600,61541,107,12
Pohľadávky z obchodného styku 795 271998 7271 065 598927 5411 198 747
Pohotová likvidita II. stupeň 1,121,121,251,182,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,291,40-1,60202,22-4,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 37,03-126,69116,88-0,527239,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51980,51160,56270,57410,5098
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,081,051,291,361,07
Pridaná hodnota 1 672 9571 313 171851 1471 458 8721 194 358
Primárna platobná neschopnosť 0,59730,27650,98630,53900,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37190,05270,55030,03110,5256
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,594,35-5,363,293,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,594,35-5,363,293,04
Služby 3 541 8522 536 1412 623 8252 690 6032 526 137
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 457 0712 307 0353 041 3083 179 9813 556 292
Spotreba materiálu… 1 249 770903 790947 6581 052 8771 074 625
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000110 1410,0000235 18959 749
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 895 1845 074 8286 647 4245 901 0925 230 621
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000185,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 165 036160 3342 152 424183 7820,0000
Tržby z predaja tovaru 590 411351 001162 577712 949601 817
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 139 7374 563 4934 332 2385 004 3614 628 804
Účtovný cash flow 359 148-804 128831 285-6 622352 858
Úročený dlh 0,0000110 1410,0000235 18959 749
Úrokové krytie 6,562,0741,5324,378,99
Vlastné imanie 1 179 9871 126 6911 330 1011 339 0701 691 320
Všetky záväzky 1 277 0841 180 3441 711 2071 825 5851 812 928
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000011 28052 044
Výsledok hospodárenia 66 83418 580307 941313 480105 438
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66 83418 580307 941313 480105 438
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 53 2976 590217 660228 99370 981
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 590217 660228 993-174 143435 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 8876 796288 237293 57888 850
Zásoby 421 095448 498287 635296 360163 008
Záväzky 1 277 0841 180 3441 711 2071 825 5851 812 928
Záväzky z obchodného styku 474 978276 1271 050 963499 9500,0000
Zisk pred zdanením 53 8876 796288 237293 57888 850
Zmena EBIT 4,840,04450,9648-1,210,1774
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 185 99763 79421 26723 4997 421
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 185 99763 79421 26723 4997 421
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 108 887107 7381 221 91595 767323 389
Účtovné závierky