MODEX, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 048 5461 076 2271 048 3371 054 2201 544 687
Bežná likvidita III. stupeň 7,497,296,896,082,82
Časové rozlíšenie aktív 4 0304 2522 8773 0972 170
Časové rozlíšenie pasív 10,0010,0010,0010,0087,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0175-0,1722-0,06670,0933-0,6648
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11811,130,4265-0,53411,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21610,22420,22820,25790,5214
Celkové tržby 1 516 4531 620 1751 663 3391 618 8680,0000
Celkový dlh 186 334197 077194 788216 120529 371
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -668 778-653 702-502 298-445 390-674 903
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 668 778653 702502 298445 390674 903
Čistý cash flow 15 076151 40456 908-78 196674 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 84452 68420 4367 279197 371
Čistý zisk 14 11341 05115 4501 604197 371
Čistý zisk v minulom roku 41 05115 4501 60448 344201 404
Cudzie zdroje -862 202-879 140-853 539-838 090-1 015 229
Daň z príjmov 3 73111 6334 9865 6750,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 6334 9865 67514 8500,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 73111 6334 9865 6750,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 0481 0951 7752 0391 166
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,7121,7339,2044,3518,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,8217,7437,5139,0314,41
Doba obratu aktív 252,11246,16231,68247,95170,21
Doba obratu pohľadávok 23,4421,9839,5944,8318,95
Doba obratu zásob 0,00002 139 601486 810128 3092 856 472
Doba splácania záväzkov 0,00001 285 501273 60274 32698,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,7030,6129,4934,4452,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000444 94567 48424 6160,0000
EBIT v minulom roku 52 68420 4367 27963 194201 404
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 84452 68420 4367 279197 371
EBITDA 73 293108 38992 04477 323297 655
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 293108 38992 04477 323297 655
Efektívna daňová sadzba 0,20910,22080,24400,77960,0000
Finančná páka 1,221,221,231,261,52
Finančné účty 668 778653 702502 298445 390674 903
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8223-0,8169-0,8142-0,7950-0,6572
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82230,81690,81420,79500,6572
Hrubá marža 0,64920,67110,69000,66620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 75 635108 66097 72181 284295 804
Krátkodobé pohľadávky 94 44795 015177 383188 572170 844
Krátkodobé záväzky 127 669133 833133 428146 412472 162
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00005 953
Materiál 83 55883 57798 124102 068277 332
Náklady na predaný tovar 533 514508 597503 907473 4041 857 120
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000038,00178,00719,0062,00
Neobežný majetok 88 94099 410126 601162 370210 395
Obežný majetok 955 576972 565918 859888 7531 332 122
Obrat aktív 1,451,481,581,472,14
Obrat neobežného majetku 17,0716,0513,059,5615,74
Obrat obežného majetku 1,591,641,801,752,49
Odpisy 54 23054 38271 53870 54836 791
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 11527 19135 76935 27436 791
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 11527 19135 76935 2740,0000
Osobné náklady 946 4861 003 6191 092 5841 065 1360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4601 4911 4531 5091 851
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 34646 32332 91048 4910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 34395 43386 98872 152234 162
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63780,60740,47910,42250,4369
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96140,92310,95200,98760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000028 6116 4481 5000,8302
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,081,051,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98381,030,98590,949639,56
Pohľadávky z obchodného styku 74 12377 563169 732165 938130 770
Pohotová likvidita II. stupeň 6,015,635,124,351,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -57,19-5,81-15,0010,72-1,50
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21610,22420,22820,25790,5214
Pridaná hodnota 984 5091 087 2181 147 6731 078 4901 455 307
Primárna platobná neschopnosť 0,49030,59720,19390,29220,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,244,883,763,041,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,541,822,122,801,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,541,822,122,801,78
Služby 351 281347 317367 177320 870584 022
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 048 5461 076 2271 048 3371 054 2201 544 687
Spotreba materiálu… 148 868161 177125 049142 6761 168 961
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 519 9901 596 6961 655 1451 554 6293 312 427
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 901881,003 5652 7350,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00009,00303,001 48162,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 518 0891 595 8061 651 2771 550 4133 312 365
Účtovný cash flow 15 076151 40456 908-78 196674 903
Vlastné imanie 862 202879 140853 539838 0901 015 229
Všetky záväzky 186 334197 077194 788216 120529 371
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000050,00
Výsledok hospodárenia 19 31654 15921 6198 121258 004
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 31654 15921 6198 121258 004
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 11341 05115 4501 604197 371
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 05115 4501 60448 344201 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 84452 68420 4367 279257 025
Zásoby 189 303222 753237 403252 752485 209
Záväzky 186 334197 077194 788216 120529 371
Záväzky z obchodného styku 36 34646 32332 91048 4910,0000
Zisk pred zdanením 17 84452 68420 4367 279257 025
Zmena EBIT 0,33872,582,810,11520,9800
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -33 365-65,00-11 503-9 139-104 075
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -33 365-65,00-11 503-9 139-104 075
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 648729,002 4521 3892 860
Účtovné závierky