Zvolenská mliekareň s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 748 33624 409 41028 781 42430 276 16929 805 118
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000062 135
Bankové úvery 4 086 9560,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,83430,94670,59000,63120,8399
Bežné bankové úvery 817 3920,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 52 03362 766221 87649 22918 129
Časové rozlíšenie pasív 11 9160,00000,0000114 8560,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55270,41280,98680,88830,5736
Celkové tržby 35 903 76938 254 07639 283 86136 996 7120,0000
Celkový dlh 10 229 1117 131 89914 294 76414 188 98310 864 634
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 125 286-930 368-1 607 451-1 795 221-805 433
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 961 670930 3681 607 4511 795 221805 433
Čistý cash flow 31 302-677 083-187 770379 034805 433
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -955 934-5 211 310-1 185 569-1 230 8952 784 936
Čistý zisk 1 229 798-5 479 149-1 485 671-1 509 9292 580 806
Čistý zisk v minulom roku -5 479 149-1 485 671-1 509 929-1 339 767-1 123 143
Cudzie zdroje -18 507 309-17 277 511-14 486 660-15 972 330-18 940 484
Daň z príjmov -2 267 9522 8885 7602 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8885 7602 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 267 9522 8885 7602 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 3 269 5640,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 967 9520,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 3 269 5640,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,6633,3734,6037,2440,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,3830,8830,6134,1936,04
Doba obratu aktív 295,68236,37268,38288,97243,90
Doba obratu pohľadávok 99,3333,3734,6037,2440,95
Doba obratu zásob 6 2318 8552 6482 038162,48
Doba splácania záväzkov 19 49930 71016 2209 94594,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,1765,29121,06127,0384,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18 77028 7815 9803 4980,0000
EBIT v minulom roku -5 211 310-1 185 569-1 230 895-1 159 791-813 389
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -955 934-5 211 310-1 185 569-1 230 8952 784 936
EBITDA 4 243 575868 5723 639 7912 870 2004 581 744
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 243 575868 5723 639 7912 870 2004 581 744
Efektívna daňová sadzba 2,18-0,0005-0,0039-0,00190,0000
Finančná páka 1,551,411,991,901,57
Finančné účty 961 670930 3681 607 4511 795 221805 433
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6438-0,7078-0,5033-0,5276-0,6355
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64380,70780,50330,52760,6355
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 344 7241 002 2723 669 8542 949 3184 553 656
Krátkodobé pohľadávky 2 689 7223 445 6263 710 4043 901 5625 003 924
Krátkodobé záväzky 5 850 1306 742 23712 983 26813 308 98810 306 770
Krytie dlhovej služby 46,753,2812,377,3422,45
Materiál 1 486 4411 659 0421 802 1301 911 2382 090 103
Nákladové úroky 82 220264 951294 342276 154204 130
Nákladové úroky v minulom roku 264 951294 342276 154179 976309 754
Náklady na predaný tovar 31 630 21935 932 01335 258 09934 876 21939 966 227
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 109 50980 133292 161488 4466 355 566
Neobežný majetok 16 207 43218 026 53621 121 76321 803 19821 148 415
Obežný majetok 12 488 8716 320 1087 437 7858 423 7428 638 574
Obrat aktív 1,231,541,361,261,50
Obrat neobežného majetku 2,192,091,851,752,11
Obrat obežného majetku 2,845,965,264,545,16
Obrat zásob 0,05860,04120,13780,17912,25
Odpisy 5 282 1296 017 1154 795 5894 092 6761 744 512
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 189 3143 554 9112 343 5541 987 9881 744 512
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 092 8152 462 2042 452 0352 104 6880,0000
Osobné náklady 2 503 6053 070 8662 504 9862 237 6650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 83733 24423 07730 26328 501
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 17 5000,00000,0000111,00413,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 631 3546 213 4984 755 6264 654 1880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 511 927537 9663 309 9182 582 7474 325 318
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65041,780,65100,66480,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 35,1521,5113,176,890,1160
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,540,56141,541,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,49440,18970,52700,53172,66
Pohľadávky z obchodného styku 2 565 0153 188 4043 282 8863 582 1534 403 678
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55450,65840,42670,42800,5654
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -591,2525,5277,15-42,14-23,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,3807-2,56-0,63791,373,95
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55270,41280,98680,88830,5736
Pridaná hodnota 3 849 4871 723 9483 847 7003 365 7684 636 739
Primárna platobná neschopnosť 2,201,981,461,310,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,418,213,934,942,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,418,213,934,942,37
Služby 5 780 7707 928 3759 261 5628 235 6288 390 959
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 748 33624 409 41028 781 42430 276 16929 805 118
Spotreba materiálu… 25 985 39828 036 34425 576 09924 753 52225 216 174
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 086 9560,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 547 74637 775 57339 169 95638 311 59544 602 966
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000015 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 59 24383 47226 57054 6350,0000
Tržby z predaja tovaru 81 84371 030345 816609 5766 552 198
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 406 66037 621 07138 797 57037 632 38438 050 768
Účtovný cash flow 31 302-677 083-187 770379 034805 433
Úročený dlh 4 086 9560,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -11,63-19,67-4,03-4,4613,64
Vlastné imanie 18 507 30917 277 51114 486 66015 972 33018 940 484
Všetky záväzky 10 229 1117 131 89914 294 76414 188 98310 864 634
Výnosy budúcich období krátkodobé 8 5540,00000,0000114 8560,0000
Výsledok hospodárenia -1 020 929-5 170 054-1 144 287-1 187 4432 790 032
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 020 929-5 170 054-1 144 287-1 187 4432 790 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 229 798-5 479 149-1 485 671-1 509 9292 580 806
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 479 149-1 485 671-1 509 929-1 339 767-1 123 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 038 154-5 476 261-1 479 911-1 507 0492 580 820
Zásoby 1 869 5271 944 1142 119 9302 726 9592 829 217
Záväzky 10 229 1117 131 89914 294 76414 188 98310 864 634
Záväzky z obchodného styku 5 631 3546 318 5624 786 4494 681 4960,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000105 06430 82327 3080,0000
Zisk pred zdanením -1 038 154-5 476 261-1 479 911-1 507 0492 580 820
Zmena EBIT 0,18344,400,96321,06-3,42
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 245 458112 839-128 277-1 398 623-65 663
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 245 458112 839-128 277-1 398 623-65 663
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 41 618104 98315 05919 60247 200
Účtovné závierky